Friday, 1 February 2019

Simy's Year of Mandalas - February

I received such a warm reaction towards the 'Simy's Year of Mandalas' project when I launched it last month! (If you are hearing about this project for the first time, you can find the initial blogpost with all the information in here)
Ik heb zulke warme reacties gekregen op her 'Simy's jaar van mandala's' project toen ik het vorige maand startte! (Als je voor het eerst hoort over dit project, je kan de blogpost met de uitleg hiervan hier lezen).


February is the month of cold, snow, ice and valentines! All these are reflected in the February mandala. I used cool icy colours to create with and a splash of red as this is indeed the month of valentines day.
Februari is de maand van sneeuw, kou, ijs en Valentijnsdag! Al deze elementen kan je terugvinden in mijn Februari mandala. Ik heb koude ijskleuren en een vleugje rood gebruikt om deze maand vorm te geven.


This month, the wonderful José Dammers has created a mandala from my drawing. José is a freeform crochet artist, so this project was right in her comfort zone. She used a selection of Scheepjes yarns including Stone Washed, Softfun, Twinkle, Panda, Whirlette, Rhythm Mohair, Catona, Cotton 8 and Lizzy!
Deze maand heeft de geweldige José Dammers een mandala van mijn schets gemaakt. José is een freeform artiest, dus dit project was helemaal in haar straatje. Ze heeft een selectie van Scheepjes garens gebruikt, waaronder Stone Washed, Softfun, Twinkle, Panda, Whirlette, Rhythm Mohair, Catona, Cotton 8 en Lizzy!


The evenings at this time of year are still dark and cold, and there is no better excuse to curl up in the warmth with a ball of yarn and a crochet hook, knitting needles or even embroidery threads. If you are inspired to have a go at creating from this mandala, upload a photo of your finished mandala to Facebook or Instagram with #SimysYearOfMandalas. By using this hashtag you give me permission to share your photo (with credit to you of course)
De avonden zijn nog donker en koud, en er is dus geen beter excuus om in de warmte met een bolletje wol en een haaknaald, breinaalden of zelfs een borduurnaald aan de slag te gaan. Als je geinspireerd bent geraakt door deze mandala, geef je creativiteit dan een kans en upload een foto can jouw mandala op Facebook of Instagram met #SimtsYearOfMandalas. Door deze hashtag te gebruiken geef je me toestemming om jouw foto (met jouw vermelding) te delen.

I look forward to seeing what you create! Have fun!!
Ik kan niet vachten om te zien wat je maakt! Veel plezier!!
Thursday, 31 January 2019

January was a blast!


On January 1st I started a new project for 2019 - 'Simy's Year of Mandalas'. You can read all about it here.
Op 1 januari ben ik een nieuw project voor 2019 begonnen - 'Simy's jaar van Mandala's'. Je kan er alles over lezen in deze blogpost.

It's been wonderful seeing so many people embrace their creativity and produce beautiful mandalas. Sometimes it just feels to let go of the rules and let your hands rather than your head lead the way. Although initially a little anxious about creating without a pattern, lots of you overcame the fear and did it anyway. As I expected, some of you found it quite liberating! 
Het is heel leuk om te zien hoeveeel mensen hun creativiteit omarmen en prachtige 'freeform' mandala's maken. Soms voelt het gowoon goed om even de regels los te laten en je door je janden, in plaats van door je hoofd te laten leiden. Ook al waren jullie in eerste instantie een beetje nerveus om iets te haken zonder patroon, veel van jullie hebben doorgezet en het gewoon gedaan. 
Zoals ik hoopte vonden jullie het erg bevrijdend!

This was the initial drawing that I asked people to use as inspiration for crafting their own mandalas freeform (with no pattern!)
Dit was mijn eerste schets ter inspiratie waar mensen hun eigen mandala konden haken (zonder patroon!)
Here is a small collection of mandalas created from my January mandala inspiration. As you can see, everyone saw their own inspiration in my drawing and each mandala turned out completely differently!
Dit is een kleine selectie van de mandala's die gemaakt zijn aan de hand van de inspiratie van januari. Zoals je ziet heeft de tekening iedereen op een andere manier geinspireerd, en is elke mandala anders!

 
hookalike                                    wylatdesigns
 
christinahojgaard                             eva_lin_ka

Tomorrow I release February's mandala, don't forget to come back and check out what inspiration awaits for February!
Morgen plaats ik de mandala van februari. Vergeet dus niet terug te komen en je te laten inspireren door mijn nieuwe schets!Tuesday, 1 January 2019

Simy's Year of Mandalas

New Year / New Project - Simy's Year of Mandalas!
Nieuw Jaar / Nieuw Project - Simy's Jaar van Mandala's!

Happy 2019!
As a new year begins, our minds are turning to new projects for the coming weeks and months. Last year, I got an ipad pro, with an apple pencil. It's changed my life design wise and has become an invaluable tool, not only for work but also for de-stressing.
Gelukkig 2019!
Met de start van een nieuw jaar komen er weer nieuwe plannen. Afgelopen jaar heb ik een ipad pro gekocht, met een apple stylus. Het heeft mijn leven compleet op zijn kop gegooid in termen van designen en het is een onmisbare hulp geworden. Niet alleen voor werk, maar ook voor ontspanning.


I started doodling mandalas as a relaxing hobby, they are quick and easy to make and instantly bring my stress levels down. 5 minutes of doodling is like a mini vacation! I didn't know what I was going to do with the mandalas, but just saved each one in a file on my hard drive.
Ik ben begonnen met het doodelen van mandala's om tot rust te kommen. Ze zijn snel en gemakkelijk te maken en maken mijn hoofd lekker leeg. 5 minuten schetsen is een mini-vakantie! Ik wist niet was ik met de mandala's ging doen, maar ik heb ze gewoon bewaard.

Towards the end of the last year an idea started to develop, I  noticed many of my mandala doodles followed my passion for observing the changing seasons. Without realising, I'd created a record of the changing seasons within each mandala.
Eind vorig jaar begon een idee vorm te krijgen. Ik zag dat mijn mandala's een beetje mijn obsessie met de seizoenswisselingen volgde. Zonder me ervan bewust te zijn heb ik eigenlijk het jaar vastgelegd in mandala's.

This is how my new project developed. I'm calling it 'Simy's Year of Mandalas'. It's all about de-stressing, relaxing, mindfulness, observing the seasons and NO PRESSURE! When we embark on a new project, often there is a timeline, a deadline of some kind, or maybe even the pressure to follow or even write a pattern.
Dit is hoe mijn nieuwe project ontstond. Ik noem het ' Simy's Jaar van Mandala's'. Het doel is ontspannen, relaxen, mindful zijn, de seizoenen bewondered en GEEN STRESS! We kennen allemaal wel de deadlines en planningen die bij een nieuw project horen. Soms alleen de druk om het patroom to volgen of te schrijven kan al stressend zijn.

This project aims to liberate us from all of the above!
Dit project is juist bedoeld om daar geen last van te hebben!Each month throughout 2019, I will release one of my mandala doodles on my blog. These mandalas are to draw your attention to be mindful of the changing seasons, to see inspiration in your surroundings and to stimulate your creativity, using it as inspiration for your crafting. There will be no patterns, no deadlines, just inspiration and creativity.
Elke maand van 2019 plaats ik een van mijn mandala doodles op mijn blog. Deze mandala's kunnen je bewuster maken van de wisselende seizoenen, om inspiratie in je omgeving te vinden en om je creativiteit los te laten. Gebruik het als bron van inspiratie. Er zullen geen patronen of deadlines zijn, alleen maar inspiratie en creativiteit.

The idea is to take my mandala design and use it as inspiration for your crafting. You can crochet, knit, sew, Embroider or even weave your version of my mandala.  By the end of the year, you will hopefully have created a set of 12 seasonal mandalas.
Het idee is om mijn mandala te gebruiken als basis. Je kan haken, breien, naaien, borduren of misschien zelfs jouw eigen versie van mijn mandala weven. Aan het einde van het jaar heb je hopelijk een set van 12 mandala's.
Simy's Year of Mandalas is all about going totally freeform, not following a pattern and just following your inspiration.
Simy's Jaar van Mandala's draait om uit de losse pols maken. Geen patroon, maar je eigen inspiratie laten leiden.

You can share your mandalas on Instagram using the hashtag #SimysYearOfMandalas and please tag me in your uploads @simysstudio . This will also create a library of inspiration you can browse, of what other people have been making. I'll be sharing examples of mandalas people have made on my Instagram feed: simysstudio , and also on my blog (so please be aware when you use the hashtag you give me permission to share your photo, always with credit to you of course).
Je kan je mandala's op instagram delen met de hashtag #SimysYearOfMandalas en vergeet me niet te taggen @simysstudio . Zo krijgen we een creatieve bibliotheek waar je doorheen kan bladeren. Ik zal voorbeelden van de mandala's die ik in mijn simysstudio feed vind delen, op Instagram en op mijn blog (door de hashtag te gebruiken geef je hier toestemming voor, uiteraard altijd met jouw referentie erbij).


So, to kick things off here is my first doodled mandala inspiration, which I've called 'Winter Mist'. I've included so many small details in this mandala. If you look closely you will see frosty leaves inspired by winter sage in my garden, icy foliage and tree-lined foggy roads.
Dus om van start te gaan, dit is mijn eerste doodle, genaamd 'Winter Mist'. Ik heb veel kleine details in deze mandala verstopt. Als je goed kijkt zie je bevroren bladeren die verrassend veel op de salie in mijn tuin lijken, ijsranden en mistige bossen.
I asked Scheepjes Blogger Jellina to be the first to use this mandala design to come up with her own creation and she did not disappoint! You can see more photos of her amazing 'Winter Mist' mandala and information on how she created it on her blog here.
Ik heb Scheepjes Blogger Jellina gevraagd om als eerste dit mandala ontwerp te gebruiken om haar eigen creatie te maken en ze heeft mijn verwachtingen meer dan overtroffen. Op haar blog vind je meer fotos van haar fantastische Winter Mist mandala en hoe ze het gemaakt heeft.
Scheepjes Blogger Chrsitina from A Spoonful of Yarn blog also played along and created this wonderful Mandala!
Scheepjes Blogger Christina van A Spoonful of Yarn blog heeft ook meegedaan en ze heeft deze prachtige mandala gemaakt!
I'm looking forward to seeing your mandala collection as 2019 progresses. Have fun, relax and enjoy the process!
Ik kan niet wachten om de mandala collectie te zien groeien in de loop van 2019. Veel plezier en geniet van het maken!


Wednesday, 19 December 2018

Merry Christmas!

It's been a crazy year! So much has happened in the studio this year and I can't believe Christmas is almost upon us. There have been many, many highlights in 2018, so I thought I’d list just a few (of course there are many more!).
Het is een gigantisch druk jaar geweest! De Studio was behoorlijk bedrijvig dit jaar en ik kan niet geloven dat het al bijna Kerst is. Er waren zoveel highlights in 2018, en ik wil een paar uitpikken (maar er zijn er zoveel meer!)

  • Blogger's Days at YARNDALE, getting to spend some time with our Scheepjes bloggers and welcoming Matt & Christina (our new bloggers) into the group.
  • Developing our Whirl series of yarns and having endless fun making up new colour names.
  • Making YARN 6- FOLK, I believe this is our best issue yet and we are finding our stride with this publication. I'm looking forward to working more on YARN bookazines next year.
  • Working on developing the Ubuntu CAL with my good friend Dedri, something magical always happens when I'm able to combine work and friendship.
  • Scheepjes winning 'Best Luxury Yarn Brand' at the British Crafting awards in London.

Mr. Sheepjes accepting the British Crafting Award for Best Luxury Yarn Brand 2018


  • De Bloggersdagen op YARNDALE, tijd door kunnen brengen met onze Scheepjes Bloggers en onze nieuwe bloggers Matt & Christina leren kennen.
  • De lancering van ons Whirl garen en alle kleurnamen mogen bedenken.
  • YARN 6 - FOLK maken. Ik vind dit onze beste uigave tot nu toe en het bookazine begint echt tot zijn recht te komen. Ik kan niet wachten om volgende jaar meer aan onze YARN bookazines to werken.
  • De Ubuntu CAL organiseren samen met mijn goede vriend Dedri. Magische dingen gebeuren als ik wek en vriendschap kan combineren!
  • Dat Scheepjes verkozen werd als 'Beste Luxe Garenmerk' tijdens de British Crafting Awards in Londen.

There are many, many more highlights, but I’ve tried to keep the list short and sweet. What are your craft related highlights this year?

Er zijn zoveel highlights, maar ik wilde de lijst niet te lang maken. Wat zijn jouw creatieve hoogtepunten van dit jaar?


2019 already has many (secret) and exciting new things in its horizon, I can’t wait to share them with you. But for now, I’m taking a little rest over the Christmas period to wind down, knit, crochet, eat and drink. I think I’ve earned a rest!
Er staan al veel spannende (en geheime) dingen voor 2019 in de agenda, en ik kan niet wachten om het met je te delen. Maar voor nu trek ik me even terug tijdens Kerst om te ontspannen, te haken, te breien, eten en drinkien. Ik denk ik het wel verdiend heb! So, wishing you all a wonderful and magical Christmas, don't forget to cast on a relaxing project to enjoy over the holiday and I'll see you back here in January with details about a new project (or two!)
Ik wens jullie allemaal een fijne en magische Kerst, vergeet niet om een of twee nieuwe projectjes op te zetten en ik zie je terug in januari met nieuws over nieuwe projecten!

Merry Christmas and a Happy New Year!
Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Tuesday, 6 November 2018

Mugs, Mindfulness & Names


Open any of my kitchen cupboards and you’ll find a few mugs hidden away. I’m a bit of a mug-a-holic. Each day, each emotion, each drink has a mug that fits it! 3 years ago, I started a small project to choose a talented designer/illustrator to work with to design a mug that reflects something from that year.
Als je een van mijn keukenkastjes opent, vind je altijd wel een paar verstopte mokken. Ik ben een beetje een mok-a-holic. Elke dag, elke emotie en elke drank heeft een mok die daar bij past. Drie jaar geleden begon ik een klein project om samen met een getalenteerde designer/illustrator een mok te ontwerpen dat staat voor iets uit dat jaar. Each mug is hand printed by the wonderful people over at Deez Dutch. We’ve worked with this small company for the 3 years that our Limited Edition Collectable mug project has run and we enjoy supporting and promoting a fledgling company. Manon, the owner, wheels out her printing machine every year to hand print every single one of the Scheepjes Limited Edition mugs. Her dedication to producing a quality product is unmatchable!
Elke mok is met de hand bedrukt door de fantastische mensen van Deez Dutch. Sinds het begin van ons Limited Edition Collectable mokproject, drie jaar geleden, werken we al samen met deze kleine onderneming en we vinden het geweldig om zo’n jong bedrijf te ondersteunen en te promoten. Manon, de eigenaresse, haalt ieder jaar weer haar printmachine tevoorschijn om alle Scheepjes Limited Edition mokken met de hand te bedrukken. Haar passie voor het maken van zo’n kwaliteitsproduct is onovertreffelijk!This year, I chose a French illustrator who’s work has caught my eye for some time. ALEKSANDRA SOBOL from www.olalarte.com created this hand drawn illustration with a watercolor effect. It reflects the growing knowledge through various studies that crafting (of any kind) is a form of mindfulness and good for our mental health, something us crafters have always known! The 3 ladies shown are knitting, sewing and crocheting, promoting the mindful act of textile crafts. I also like to think there’s a man up there in the windmill too who’s already reached his mindful state and happily crafting away as his worries are being blown away by the windmill!
Dit jaar koos ik een Franse illustrator wiens werk ik al een tijdje volg. ALEKSANDRA SOBOL from www.olalarte.com maakte deze illustratie met aquareleffect helemaal met de hand. Het staat voor het feit dat vele studies aantonen dat zelfmaken (op welke manier dan ook) een vorm van mindfulness is en dat het dus goed is voor onze mentale gezondheid. Iets dat wij als makers al lang wisten! De drie afgebeelde dames zijn aan het breien, naaien en haken en laten het gunstige effect van handwerken zien. Ik vind het ook altijd leuk om te denken dat er een mannetje bovenin een molen zit en zijn mindfull staat al heeft bereikt. Hij is lekker aan het craften terwijl zijn zorgen worden weggeblazen door de wieken van de molen!

This is the 3rd Scheepjes Limited Edition Collectable mug. At RRP € 11.95 / GBP 10.99 / USD 13.50 they make a perfect Christmas/Sinterklaas or even birthday gift. They’d even make a lovely gift filled with a ball of yarn and a hook or needles to encourage a friend to start crafting who you think might benefit from a little mindfulness! Don’t wait too long to buy this years mugs, a limited number are hand printed each year and last years mugs sold out  very quickly. Once they are sold, no more will be printed!
Dit is alweer de derde Scheepjes Limited Edition Collectable mok. Voor Adviesverkoopprijs € 11.95  heb je een perfect Kerst-, Sinterklaas-, of zelfs verjaardagscadeau. Of vul de mok met een bol garen en een haaknaald of breinaalden om een vriendin die wel wat mindfulness kan gebruiken aan het craften te brengen. Wacht niet te lang met het kopen van deze mok, ieder jaar wordt er slechts een beperkt aantal met de hand bedrukt en de mokken van de afgelopen jaren waren snel uitverkocht. En als ze uitverkocht zijn, worden ze niet meer bij gemaakt!
Mary   Mungo  &   Midge
For a little fun, I’m encouraging people who’ve bought a mug to name their 3 ladies! I’ve named mine Mary, Mungo & Midge!
Feel free to upload a pretty pic of your mug to Instagram or FB with the hashtag #ScheepjesCollectableMug and tell me the name of your ladies!
 Omdat het zo leuk is, vraag ik jou om de dames op de mok een naam te geven! Ik heb de mijne Mary, Mungo en Midge genoemd!
Plaats een mooie foto van jouw mok op Instagram of Facebook met de hashtag #ScheepjesCollectableMug en laat me weten hoe jouw dames heten!