Thursday, 4 March 2021

Homemade and natural cleaning products! - Zelfgemaakte en natuurlijke schoonmaakmiddelen!


 

Making eco conscious choices and choosing natural or vegan alternatives to everyday household products have been a part of my life and values for many years. Although such lifestyle choices are increasingly trendy and mainstream nowadays, for me personally, this decision was never about sticking to trends; this journey started out through a genuine and sincere interest in simply making healthier choices for myself and the planet! Plus, not only are homemade cleaning products cheaper in the long run than equivalent commercial products, making them yourself cuts down on plastic waste in a big way too. 

 

Het kiezen voor milieuvriendelijke opties zoals natuurlijke of veganistisch alternatieven voor dagelijkse schoonmaakproducten is al jaren erg belangrijk voor me. Hoewel deze levenswijze steeds normaler en zelfs hip wordt, heb ik deze keuze nooit gemaakt om met de mode mee te gaan. Dit avontuur begon door een oprechte interesse in het simpelweg maken van gezondere keuzes voor mijzelf en de planeet! Daarnaast zijn zelfgemaakte schoonmaakmiddelen op de lange termijn niet alleen goedkoper dan kant-en-klare producten, ze zorgen ervoor dat je veel minder plastic gebruikt.

 

So, why not dip your toes in the water and start with some simple and affordable household cleaning alternatives: natural and homemade without any particularly obscure ingredients. I’m all for small changes adding up to big change in more than one way!

 

Laten we beginnen bij het begin met een paar simpele en betaalbare alternatieven voor schoonmaakmiddelen: natuurlijk en zelfgemaakt zonder obscure ingrediënten. Ik denk dat kleine veranderingen in het dagelijks leven uiteindelijk een groot effect hebben!

 


Toilet Cleaner

180g baking soda

185ml white vinegar

10 drops of tea tree oil

10 drops of lavender essential oil

Four words: baking soda, white vinegar! You’ll notice that these are staple ingredients for many straightforward homemade cleaning products. The baking soda works to remove the limescale and stains, and the vinegar disinfects as well as deodorises. The tea tree oil is an additional natural antiseptic and deodorant, working together with the lavender oil to leave your loo squeaky clean and smelling fabulous. This formula also works well on bathroom tiles! Or remove the oils from the formula and you’re left with an effective drain cleaner, too.

Toiletreiniger
180 gr baking soda (zuiveringszout/natriumbicarbonaat)
185 ml azijn
10 druppels tea tree olie
10 druppels essentiële olie lavendel

Drie woorden: baking soda, azijn! Je zult erachter komen dat dit de basis ingrediënten zijn voor vele zelfgemaakte schoonmaakmiddelen. De baking soda verwijdert kalkaanslag en vlekken en de azijn desinfecteert en verwijdert nare geurtjes. De tea tree olie is een natuurlijk desinfectiemiddel dat fris ruikt en samen met de lavendelolie zorgt dit voor een brandschoon toilet dat heerlijk ruikt. Deze formule werkt ook goed op badkamertegels! Of gebruik het zonder de oliën en je hebt een effectieve gootsteenontstopper.


Multi-Purpose Cleaner

185ml white vinegar
1 tbsp baking soda
1 litre hot water (just off the boil)
Juice from ½ lemon

Lemony fresh! Whip this one up in next to no time and fill up an old spray bottle with it for day-to-day use. Use hot water when making a batch so the soda dissolves well, then allow it to cool off before transferring it to a bottle. The added lemon contributes both a lovely citrus scent and naturally antibacterial properties, making this an ideal formula for cleaning kitchen and bathroom surfaces, furniture, and all the rest, disinfecting and freshening all in one go. 

 

Allesreiniger

185 ml azijn

1 eetlepel baking soda (zuiveringszout/natriumbicarbonaat)

1 liter heet water (net van de kook af)

Sap van ½ citroen


Citroentjesfris! Meng de ingrediënten in een handomdraai door elkaar en vul er een oude sprayfles mee voor dagelijks gebruik. Gebruik heet water zodat de baking soda oplost en laat het goed afkoelen voordat je het in een fles giet. De citroen zorgt voor een heerlijke citrusgeur en heeft een natuurlijke antibacteriële werking, waardoor dit de perfecte formule is voor het schoonmaken van de keuken, badkamer, meubels en de rest. Desinfecteren en opfrissen in één keer, wat wil je nog meer!?


 


Mirror and Glass Cleaner

60ml white vinegar

60ml rubbing alcohol

1 tbsp cornflour (starch)

500ml water

8-10 drops essential oil of choice (optional)

 

You may be thinking: Huh? Cornflour? On my windows? Well, there’s a good reason why it’s included in this particular formula – to reduce streaking! This one is another that can be made in advance of use to fill up an old spray bottle with and to keep handy for when you need it. Make sure to give it a good shake before use, then simply spray onto your chosen surface and wipe with a clean microfibre cloth for the best results.

 

Spiegel- en glasreiniger

60 ml azijn

60 ml alcohol

1 eetlepel maïzena (zetmeel)

500 ml water

8-10 druppels essentiële olie in geur naar keuze (optioneel)

 

Je zult je misschien afvragen: Huh? Maïzena? Op mijn ramen? Nou, er is een goede reden waarom dat in deze formule zit – om strepen te verminderen! Dit is ook een schoonmaakmiddel dat je van tevoren kunt maken en waarmee je een oude sprayfles kunt vullen om altijd klaar te hebben staan voor gebruik. Schud voor het schoonmaken de fles goed, spray het op het oppervlak en veeg voor het beste resultaat weg met een schoon microvezel doekje.


Happy cleaning!

Schoonmaak ze!Friday, 15 January 2021

Simy's Friday Favourites: Scheepjes Umbrella Swift

 

This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 


Put your hands up if you love to use yarn hanks!

Regardless of whether or not they’re considered to be the most practical way to buy yarn, hanks have appealed to knitting and crochet enthusiasts for as long as I can remember. And the reason is clear: hanks look beautiful on display, and yarnies are true suckers for all things pretty! I happen to also adore them, of course, because as you all already know, I too am a sucker for pretty things...

Steek je hand op als je ook dolgraag aan de slag gaat met strengen garen!

Zonder uit te wijden over of het de meest praktische manier is om garen te kopen, zijn breiers en hakers al zo lang als ik me kan herinneren dol op strengen garen. En de reden is duidelijk: strengen garen zien er prachtig uit en garenliefhebbers hebben nu eenmaal een zwak voor alles wat mooi is! Ik ben er ook dol op, uiteraard, want zoals je allang weet, heb ik ook een voorliefde voor mooie dingen…

But if you haven't been around in the yarn world for as long as I, you may not even know what a ‘hank’ is, at least, by reading the term alone. And you certainly may have never seen this so called ‘umbrella swift’ contraption either! Let me explain: A hank is basically a big ring of yarn that’s been twisted on itself rather than wound into a ready-to-use ball; Scheepjes SKIES yarn collection is a perfect example of this. In order to use hanks to knit or crochet with (without the yarn becoming dreadfully tangled), you need to untwist them, trim the strands that are keeping them in a ring shape, and then wind into a ball! To make this process easier and quicker, an Umbrella Swift comes in handy.

Maar als je nog niet zo bekend bent in de wereld van de garens als ik, weet je misschien niet wat een ‘streng’ is, althans, de term zelf komt je wellicht niet bekend voor. En je hebt dan vast ook nog nooit de zogenoemde ‘parapluhaspel’ gezien! Ik zal het uitleggen: een streng is in principe een grote ring van garen die om zichzelf heen is gedraaid in plaats van dat het is opgewonden tot een kant en klare bol. De Scheepjes SKIES garencollectie is een perfect voorbeeld hiervan. Om strengen te kunnen gebruiken zonder dat het garen vreselijk in de war raakt, moet je ze terugdraaien, de draadjes die het garen bij elkaar houden losknippen en dan opwinden tot een bol! Om dit proces sneller en makkelijker te maken is een Parapluhaspel heel handig.

 


I remember I used to be so reluctant to purchase an Umbrella Swift; I was determined to figure out my own way to get around this step! After years of annoying members of my household by asking them to “please hold my yarn out in a circle while I wind it into a ball”, followed by holding it like that on my own two feet while incidentally getting in a bonus ab workout, I finally bit the bullet and got myself a swift!

Ik was vroeger erg terughoudend om een Parapluhaspel te kopen, ik wist zeker dat er een manier was om deze stap te kunnen omzeilen! Nadat ik jarenlang mijn gezinsleden heb lastiggevallen met de vraag of ze “alsjeblieft mijn garen om hun armen willen houden zodat ik er een bolletje van kan maken” en later de streng om mijn eigen beide voeten hield en ik er gratis buikspieroefeningen bij kreeg, hakte ik eindelijk de knoop door: ik kocht een Parapluhaspel!

 


So, the moral to this little anecdote is that if you love working with yarn hanks, it’s worthwhile investing in a good quality Umbrella Swift, such as these beautiful wooden ones by Scheepjes, sooner than later. They come with either a table clamp or stand, and combine perfectly with a Yarn Ball Winder for ultimate next-level yarn hank transformation! Check out how both products work together on YouTube via this link:

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

De moraal van dit verhaal is: gebruik je graag strengen garen, dan is het de moeite waard om te investeren in een Parapluhaspel van goede kwaliteit zoals deze prachtige houten van Scheepjes. Je kunt kiezen uit eentje met een tafelklem of een standaard en ze zijn handig samen te gebruiken met een Wolmolen voor de ultieme opwindervaring! Bekijk hoe beide producten werken via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

RRP from €33.95!

If you have any questions, please feel free to comment below. 

Happy yarn-winding!

Adviesprijs vanaf € 33,95!   

Heb je nog vragen hierover, stel ze dan hieronder in de reacties.

Veel plezier met het opwinden van je bolletjes!


 

Friday, 1 January 2021

Simy's Friday Favourites: Seeknit Cable Needles

 

I know as well as you that it can sometimes seem that the number of tools and accessories needed to complete a knitting or crochet project is endless! But hear me out: with the right tools and accessories, you really don’t require all too much to achieve the best results.

Ik kan me voorstellen dat het soms lijkt alsof je ontelbaar veel spullen en accessoires nodig hebt om een brei- of haakwerk te kunnen maken! Maar ik ben ervan overtuigd dat je met de juiste spullen en accessoires je helemaal niet zoveel nodig hebt om het beste resultaat neer te zetten.

Over the years I’ve become no stranger to cable needles. But that doesn’t mean that something new and pretty can’t still catch my eye, such as these beautiful bamboo cable needles by Seeknit Japan!

Na al die jaren hebben kabelnaalden geen geheimen meer voor me. Maar dat betekent niet dat iets nieuws en moois mijn aandacht niet kan trekken, zoals deze prachtige bamboe kabelnaalden van Seeknit Japan!

For those less experienced: a cable needle is used in knitting to separate one or more stitches from your knitting needles so that you can place them further ahead in the row/round, creating a classic knitted cable effect where sections appear to cross over one another. For instance, Scheepjes Blogger Tammy's Twisted Roots Scarf from YARN Bookazine no. 10 The Colour Issue!

Voor als je wat minder ervaring met breien hebt: een kabelnaald gebruik je om één of meerdere steken van je reguliere breinaalden te halen zodat je ze verderop in de rij/toer weer kunt breien en er een klassiek kabeleffect ontstaat van steken die over andere steken heen gaan. Bijvoorbeeld Scheepjes Blogger Tammy haar Twisted Roots Scarf vanuit YARN Bookazine nr. 10 The Colour Issue!

As far as knitter’s tools are concerned, a good set of cable needles in a few different sizes is an essential in my opinion. Although I have been guilty of getting away with using a spare double pointed knitting needle as my cable needle in the past, when a product is thoughtfully designed to fulfil a specific purpose, it tends to be a lot more effective at getting the job done! In this case, my double-pointed-needle-cum-cable-needle days are over as I truly couldn’t stand how my stitches would easily slip off! If you notice the ‘grooves’ in these Seeknit needles, on the other hand, you can already see how they are going to be a lot nicer (and safer) to use.

Wat breispullen betreft vind ik goede set kabelnaalden in verschillende diktes essentieel! Hoewel ik vroeger altijd een extra sokkennaald gebruikte als kabelnaald, weet ik dat een goed doordacht product veel effectiever is! In dit geval zijn mijn so
kkennaald-als-breinaald-dagen over aangezien ik er niet meer tegen kon dat de naald zo makkelijk uit mijn steken gleed. Bij het zien van de inkeping in deze Seeknit naalden zie je gelijk dat deze veel handiger (en veiliger) zijn om te gebruiken.

The lovely appearance of these needles combined with Seeknit’s commitment to eco conscious production methods are only more good reasons to consider adding Seeknit’s Cable Needles to your shopping list. I can recommend enquiring at Scheepjes retailers for the lastest info on stock: www.scheepjes.com/en/shops.

Deze kabelnaalden zien er niet alleen fantastisch uit, maar Seeknits inzet om milieubewuste productiemethoden te gebruiken is nog een reden om Seeknits Kabelnaalden aan je verlanglijstje toe te voegen. Ik kan je aanraden om bij Scheepjes verkooppunten te informeren naar de laatste informatie over de voorraad: www.scheepjes.com/nl/winkels.

Do you already use cable needles? Let me know your experience in the comments below!

Gebruik jij al kabelnaalden? Laat me in de reacties weten wat jouw ervaring hiermee is!

Friday, 18 December 2020

Simy's Friday Favourites: KnitPro Row Counter Ring

 

This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 

From the day I first discovered these row counter rings by KnitPro, I honestly fell deeply in love! 

Toen ik de toerenteller ringen van KnitPro zag, was ik meteen verkocht.


The best kinds of crafters accessories in my opinion are those that are both beautiful and exceptionally practical. These rings tick both of those boxes for me, and more. Not only do they look super fun and stylish in metallic rainbow or black (so much so I don’t mind leaving mine on when I head out of the house), but they are of high quality and ultimately keep me on track with counting my rows without getting in the way of my crochet hook or knitting needles.

De beste handwerkaccessoires zijn wat mij betreft zowel handig als mooi om te zien. Deze ringen bieden precies dat én meer! Ze zijn superleuk en chic en zijn verkrijgbaar met metallic regenboogkleuren of in effen zwart (ik draag ze zelfs gewoon als sieraad!). Bovendien helpen ze met het tellen van toeren zonder dat ze me in de weg zitten bij het haken of breien.The KnitPro row counter rings are available in 6 different sizes ranging 17.3mm circumference to 21.4mm. So, you can also rest assured that your ring will fit properly and won't fall off. (KnitPro really thought of everything with this product!)

De KnitPro toerenteller ringen zijn verkrijgbaar in zes maten met een omtrek van 17,3mm tot 21,4mm. Er zit dus vast ook een ring tussen die om jouw vinger past, zonder dat het afglijdt. (KnitPro heeft echt aan alles gedacht!)  

 

 

If you’d like to get your hands on one of these, they are very reasonably priced at roughly €25 a piece.

Wil je er ook eentje? Dat kan! Ze kosten ongeveer € 25 per stuk.  

 
Friday, 4 December 2020

Simy's Friday Favourites: Pretty Little Things Collector's Folder - Klein Maar Fijn verzamelmap

 

This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

Happy advent everyone!
Fijne adventstijd!
 
Ooh do I love the month of December – it may be grey and gloomy outside, but as my neighbours and I start to liven up our street with twinkling lights and festive decorations, I feel my mood instantly lifting and the ‘spirit of Christmas’ entering my soul.
Oh wat houd ik toch van de decembermaand - het is dan misschien grijs en grauw buiten, maar zodra mijn buren en ik de straat met schitterende lichtjes en feestelijke decoraties beginnen 
te versieren voel ik mijn humeur gelijk beter worden en stroomt het kerstgevoel door mijn aderen!
 

As you all start to think a little about Christmas and the new year ahead, I wanted to share a simple, affordable, yet brilliant gift idea for not only Christmas, but birthdays, mother's day or the Dutch Sinter Klaas holiday! It's perfect for budding crafters and more capable crafters, too: it's Scheepjes Pretty Little Things collector’s folders! 
Nu we waarschijnlijk allemaal denken aan de feestdagen en het nieuwe jaar nagenoeg voor de deur staat, geef ik graag een simpele, betaalbare maar vooral briljante cadeautip om aan mede-crafters of aan jezelf cadeau te doen. Dit is niet alleen het perfecte cadeau voor kerst, maar ook voor verjaardagen, moederdag of voor pakjesavond. Geschikt voor beginnende en meer ervaren crafters: de Scheepjes Klein Maar Fijn verzamelmap!

Now, the idea behind sharing this cheerful ring binder with you all as a crafty gift idea started when I first got my hands on a sample from Scheepjes HQ filled with all the issues of Pretty Little Things so far. It’s fun, it’s colourful, it’s cute, and it’s exploding with fun multicraftual projects, from knitting and crochet to punch needle and embroidery (and so much more)!
Het idee achter het delen van deze vrolijke multomap als crafty cadeautip ontstond toen ik een sample in handen kreeg op het hoofdkantoor van Scheepjes gevuld met alle edities van Klein Maar Fijn tot dan toe. De map is fleurig, kleurrijk, schattig en spat uiteen van leuke projecten met verschillende crafttechnieken: van breien en haken tot punchen en borduren (en nog veel meer)!
 

So, why not pick up a few issues of Pretty Little Things (they only cost €1 each and feature no less than 3 patterns!) and a folder (only €3.50 a piece!) and give the gift of year-long crafting enjoyment and inspiration? A full set of all 10 issues released in 2020 and a folder will all but set you back €13.50!
Waarom zou je niet een paar edities van Klein Maar Fijn (ze kosten slechts €1 per stuk en bestaan uit minimaal 3 patronen!) en een map (slechts €3,50 per stuk!) aanschaffen en je hebt een cadeau voor een jaar lang craftplezier en inspiratie! Een map met daarin alle 10 edities van 2020 kost slechts €13.50!
 
 
If you haven’t yet discovered Scheepjes’ Pretty Little Things booklets, I wrote another blogpost about them here when they first launched! In a nutshell, they are aimed at beginners, crafters looking to learn new skills in addition to knitting and/or crochet, or those more experienced in seach of a quick weekend project. Within the issues you’ll also find a variety of bonus projects, DIY projects for the home, educational tips and tricks, short tutorials and more.
Heb je Scheepjes' Klein Maar Fijn booklets nog niet ontdekt? Ik heb er een blogpost over geschreven toen de eerste editie gepubliceerd werd. Je leest het hier! De booklets zijn speciaal voor beginners en crafters die graag iets nieuws willen leren naast breien of haken. Maar ook voor crafters die meer ervaring hebben in een snel weekendproject. Naast patronen staan er ook diverse bonusprojecten in, waaronder DIY projecten voor in huis, leerzame tips en tricks, korte turtorials en nog veel meer.

Yellow folder for Pretty Little Things (English UK terms) item no. 67434-02
Gele map voor Pretty Little Things (Engelse versie met UK terminologie) art.nr. 67434-02
Orange folder for Klein Maar Fijn (Dutch) item no. 76434-01
Oranje map voor Klein Maar Fijn art.nr. 76434-01


Love, 
Liefs,

 

 

P.S. All items are available from stores who stock Scheepjes yarns. If you aren’t certain where your nearest store is, hop onto Scheepjes’ website and get in touch with the store to find out more about stock: www.scheepjes.com/en/shops

P.S. Alle items zijn verkrijgbaar bij Scheepjes verkooppunten. Weet je niet zeker welke winkel bij jou in de buurt zit? Ga dan naar Scheepjes' website en neem contact op met de winkel voor de voorraad: www.scheepjes.com/nl/winkels

Tuesday, 1 December 2020

Merry Christmas Bunting for Wobbly Snowman

Have you got your hands on Scheepjes 10th issue of Pretty Little Things – Festive?
Heb jij Scheepjes' tiende editie van Klein Maar Fijn - Feestmaand al bemachtigd?

“All around the world December marks a joyous and festive time of year! In my part of the world in particular, it brings frosty mornings, Christmas trees, streets decorated with fairy lights, and of course, a flurry of Christmas shoppers!”

My quote from the beginning of issue 10 really says it all.

"Overal ter wereld is december een gezellige en feestelijke tijd van het jaar! Hier in Nederland staat december vooral in het teken van koude ochtenden, kerstbomen, met lichtjes versierde huizen en straten en uiteraard kunnen cadeautjes ook niet ontbreken."

Mijn quote voorin deze editie vat het helemaal samen.


Meet Wobbly Snowman! A friendly face to get you through the cooler months.
Ik stel je graag voor aan Wobbly Snowman! Dit vriendje vrolijkt de koudere maanden graag voor je op!

To download the template for his Merry Christmas bunting, click the link below:
Klik op de link hieronder om de template voor zijn Merry Christmas slinger te downloaden:

Wobbly Snowman: Merry Christmas Bunting Template

I really love this project because it is one that can be made together with children or little ones in your care. Print out your bunting on colourful A4 paper, or print it on white and have fun colouring each of the letters in! For older children who are a little more curious, you could even use this chance to teach them some basic crochet stitches by getting them to make Wobbly Snowman’s striped scarf.
Ik ben dol op dit project omdat je het samen met kinderen kunt maken. Print de slinger uit op  een A4'tje in een kleur naar keuze of op wit papier en maak van het inkleuren van de letters een feestje! Je zou ook de kans kunnen grijpen om oudere kinderen simpele haaksteken te leren en hen de gestreepte sjaal te laten haken.

And once you’re all done, if it happens to be snowing outside in your part of the world, why not continue the fun and make a REAL snowman outside?!
En als Wobbly Snowman dan helemaal af is én het buiten sneeuwt, maak hem dan na met ECHTE sneeuw!


Happy Holidays!
Fijne feestdagen!

Simy