Friday, 23 October 2020

Simy's Friday Favourites: Tulip Stitch Markers for Knitters


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!I still tend to find amongst my knitting and crocheting friends and family that there is a degree of uncertainty when it comes to choosing stitch markers. So this Friday I’m showing off a product that can ONLY be used by knitters that needs to become a staple of your tool kit if it isn't already.

Ik merk dat er tussen mijn breiende en hakende vrienden en familie nogal wat onduidelijkheid heerst over gebruik van stekenmarkeerders. Daarom zou ik in deze Friday Favourites blogpost graag een product willen laten zien dat ALLEEN gebruikt kan worden voor breiprojecten en dat volgens mij absoluut onmisbaar is in jouw breigerei!
These adorable heart-shaped stitch markers by Tulip are truly a knitter’s best friend, especially when it comes to very wide projects, designs with complicated stitch patterns or cabled patterns to name but a few. I also routinely use them on more beginner-level patterns because at the end of the day, it saves me a lot of time checking all of my stitches add up! 

Deze schattige hartvormige stekenmarkeerders van Tulip zijn echt de beste vriend van elke breier en dan vooral als het gaat om grote, brede projecten, ontwerpen met gecompliceerde stekenpatronen of kabels, om maar wat te noemen. Maar ik gebruik ze ook tijdens beginnersvriendelijke patronen omdat het gebruik ervan me uiteindelijk heel veel tijd scheelt met het tellen van mijn steken!


The uncertainty that I mention when it comes to stitch markers, however, is between choosing an opening stitch marker or a closed one like these. In a nutshell – opening stitch markers are used in crochet because there would be no way to mark a stitch with them if they didn’t open up, whereas closed stitch markers like these are for knitting because they slide onto the needles to sit between your stitches and are less bulky so as not to impact your stitches. 

Hetgeen onduidelijk is over stekenmarkeerders is of je kiest voor een gesloten stekenmarkeerder als deze of eentje die opengemaakt kan worden. In een notendop: stekenmarkeerders die opengemaakt kunnen worden gebruik je tijdens het haken omdat je een gesloten stekenmarkeerder niet meer uit je werk krijgt. Tijdens het breien schuif je een gesloten stekenmarkeerder over op de andere naald en zit hij tussen de steken in plaats van erin. Daarnaast zijn ze niet zo groot en hebben ze daarom geen invloed op de grootte van je steken.


 

If you would like to add these lovely little stitch markers to your knitting tool kit, they are available from yarn stores worldwide in four sizes (S, M, L and XL) and colours (white, red, black and gold). A single packet contains 7 markers and will set you back only €2.95 a pop!

Zou je deze snoezige stekenmarkeerders willen toevoegen aan jouw breigerei? Ze zijn in vier maten  (S, M, L en XL) en kleuren (wit, rood, zwart en goud) verkrijgbaar in garenwinkels over de hele wereld. Eén pakje bevat 7 markeerde en kost slechts €2,95!


Love,

Liefs,


Friday, 9 October 2020

Simy's Friday Favourites: Ear Savers


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!This year has thrown many things our way, and despite the incredible efforts I’ve witnessed from those around me working hard to stay healthy, protect those around them, and contribute to ‘flattening the curve’ by self-isolating and following guidelines, the threat of coronavirus is still on all our doorsteps.

Dit jaar had iets heel anders voor ons in petto dan we ons hadden voorgesteld. Het coronavirus is nog steeds flink aanwezig, ondanks de moeite die ik iedereen om me heen zie doen om gezond te blijven, de mensen om hen heen te beschermen en bij te dragen aan het flatten van de curve door in zelfisolatie te gaan en alle richtlijnen op te volgen.

  

As most of you will know, to help combat the spread in many countries around the world, it is now compulsory to wear face masks in some capacity: be it in specific areas, on public transport, or at all times. Though as much as I do feel I’m getting used to this ‘new normal’, for the longer term some added comfort when wearing my masks is more than welcome. (Mine seem to have an annoying tendency to rub behind the crease of my ears – ouch!)

Zoals velen van jullie vast weten is het in veel landen verplicht om een mondkapje te dragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dit kan op specifieke plekken zijn, in het openbaar vervoer of overal buiten je eigen huis. Hoewel ik steeds meer begin te wennen aan dit 'nieuwe normaal' is wat extra comfort bij het dragen van mijn mondkapje meer dan welkom. (De achterkant van mijn oren begint al wat pijn te doen, auw!)

  


Although I’ve seen some lovely patterns for ‘ear savers’ online, when I stumbled across these brightly coloured silicone ones I couldn’t help but pick up a few for the convenience! Not only do I love the colours, but they are safe for use by babies and children, as well as hypoallergenic, thus suiting adults with a more sensitive touch too. 

En hoewel ik prachtige patronen voor 'oorbeschermers' online ben tegengekomen, zag ik ook deze felgekleurde siliconen oorbeschermers en kon ik het niet laten om er een paar voor de zekerheid mee te nemen. De kleuren zijn geweldig, maar bovendien zijn ze ook veilig voor gebruik bij baby'tjes en kinderen én zijn ze hypoallergeen, handig voor degenen onder ons met een gevoelige huid.


Another convenience of these silicone ‘ear savers’ is that they are very easy to clean and reuse: just boil them in water for at least 10 minutes to sterilise! Given that health and safety is of utmost importance right now, the ease of keeping these clean between uses is a big plus for me.

Een ander groot pluspunt aan deze siliconen oorbeschermers is dat ze heel handig schoon te maken en opnieuw te gebruiken zijn. Je kunt ze namelijk steriliseren door ze tenminste tien minuten uit te koken. En aangezien gezondheid en veiligheid op dit moment het allerbelangrijkste is, vind ik het heel prettig dat deze oorbeschermers zo gemakkelijk schoon te maken zijn!

  

 

  

If you’ve been finding wearing a face mask a little tiring on your ears like I have, I highly recommend picking up some ‘ear savers’ via your nearest seller. I know that because many of you are crocheting, knitting or sewing reusable masks, there are Scheepjes retailers stocking these! Visit the Scheepjes website at www.scheepjes.com/en/shops to locate a store close to you and ask about these ‘ear savers’, quoting the item numbers below. 😉  

Vind jij het dragen van een mondkapje net als ik vrij vermoeiend voor je oren? Dan raad ik je ten zeerste aan om een paar van deze oorbeschermers aan te schaffen. Er zijn Scheepjes verkooppunten die deze oorbeschermers op voorraad hebben en neem ze gelijk mee bij het uitzoeken van je materialen voor het haken, breien of naaien van je herbruikbare mondkapjes. Via de Scheepjes website kun je zien waar het dichtstbijzijnde Scheepjesverkooppunt zich bevindt, zie https://www.scheepjes.com/nl/winkels/ Vraag naar deze oorbeschermers onder vermelding van onderstaande artikelnummers.


Plain: 67436 (€1.50 per piece)  

Effen: 67436 (€1.50 per stuk)  

Decorated: 67445 (€1.95 per piece)

Met decoratie: 67445 (€1.95 per stuk)  

  

Let me know in the comments below if you have any more questions and I’d be happy to help.

Heb je vragen over dit product? Laat het me dan weten in de reacties en ik antwoord graag! 


Monday, 5 October 2020

Autumn Bucket List

Oh, autumn how I adore you! The beautiful, crisping leaves in a spectrum of sunburnt and ochre shades, the tantalising scent of homemade pumpkin soup, filled to the brim with seasonal produce from my very own garden, and the shortening days which bring a cooler but more vivid dusk... 

Oh, wat houd ik toch van de herfst! De prachtige, knisperende bladeren in een reeks van zongebruinde en oker tinten, de verleidelijke geur van een tot de rand gevulde pan met zelfgemaakte pompoensoep, uiteraard van pompoen uit eigen tuin en de dagen die korter worden en een koele, maar levendige schemering met zich meebrengen… 

 

 

Although I could go on and on with poetic descriptions of the things I love most about this time of year, what I’m here to share with you first and foremost is my Autumn Bucket List for 2020: a checklist of everything I intend to do before the end of this glorious season, and that I couldn’t help sharing with you all!  

Ik zou maar door kunnen gaan met het maken van poëtische beschrijvingen van de fijnste dingen in deze tijd van het jaar, maar wat ik in de eerste plaats met jullie wil delen is mijn Herfst Bucketlist van 2020: een checklist met alles wat ik graag zou willen doen voor het einde van dit schitterende seizoen. En deze moest en zou ik met jullie delen! 

 

 

In many countries around the world, there remains rather strict measures in place concerning the coronavirus, and for older members of our communities and those with health concerns or physical limitations, it remains safer to stay at home as much as possible. With this in mind, I chose a selection of my favourite autumn activities that you can do in and around the home, and created a downloadable PDF for you to print off and pop on the fridge (link below).  

In veel landen zijn er nog behoorlijk strenge maatregelen van kracht wat betreft het bestrijden van het coronavirus en voor de ouderen of kwetsbaren van onze samenleving blijft het veiliger om zoveel mogelijk thuis te blijven. Met dit in mijn achterhoofd heb ik een selectie gemaakt van mijn meest favoriete herfstactiviteiten die je in en om het huis kunt doen, allemaal verzameld op een te downloaden PDF om te printen en op je keukenkast te plakken (linkje beneden). 

 

Simy's Autumn Bucketlist

 

As always, I love seeing your posts on social media so be sure to take some snaps of your autumn adventures and use the hashtags #SimysStudio and #SimysAutumnBucketlist when posting on Instagram so I can find and admire everything you’ve been up to. 

Zoals altijd vind ik het geweldig om jouw posts op social media te zien, vergeet daarom niet om wat kiekjes te maken van jouw herfstige avonturen en gebruik #SimysStudio en #SimysAutumnBucketlist bij het posten ervan op Instagram. Zo kan ik ze vinden en bewonderen wat je hebt gedaan. 

 

Love always, 

Veel liefs, Monday, 28 September 2020

Embroidery Stitches: How To! - Borduursteken: Zo doe je dat!


Since the launch of the wonderful Pretty Little Things publication by Scheepjes (which I happen to have written a little
blogpost about when it launched) there have been lots of fun embroidery projects included for beginners! So, to help those learning, I’ve created this step-by-step tutorial explaining several of the most common embroidery stitches, in particular those which are featuring in Pretty Little Things issues.
If you happen to embroider something from Pretty Little Things, do share your images with me! Either in the comments on this blogpost, or over on IG; just use #SimysStudio and I will be able to view them, so long as your account is public. 😉
Sinds de lancering van de prachtige Klein Maar Fijn publicatie door Scheepjes (waarover ik een kleine blogpost heb geschreven toen het gelanceerd werd) hebben er al vele leuke beginnersvriendelijke borduurpatronen in gestaan. Om jou te helpen met het leren van de verschillende borduursteken heb ik een stap-voor-stap tutorial gemaakt waarin ik een aantal van de meest gebruikte borduursteken uitleg. En dan met name de steken die gebruikt worden in de patronen van Klein Maar Fijn.
Ben je iets aan het borduren uit Klein Maar Fijn, vergeet dan niet om je foto’s ervan met mij te delen! Dat kan in de reacties onder deze blogpost of op Instagram; gebruik #SimysStudio zodat ik ze kan zien, mits jouw account openbaar is natuurlijk ;)

P.S. For each of these stitches, you will need to secure your thread at the back of your work so it doesn’t undo. Do this by either tying a knot at the end of your thread right before starting to stitch, OR by weaving in the end(s) underneath other stitches at the back of your work. It will depend on the type of fabric you use; if the fabric is loosely woven or very delicate, a knot may not be suitable. If you’re unsure at all, please ask below in the comments. XX

P.S. Voor elke steek geldt dat je de draad aan de achterkant van je werk moet vastzetten zodat de draad niet losraakt. Dit kun je doen door vlak voordat je begint te borduren een knoop in het uiteinde van de draad te maken OF door het uiteinde onder de andere steken aan de achterkant van het werk te weven. Dit hangt van de stofsoort die je gebruikt: is de stof losjes geweven, dan is een knoop misschien niet handig. Twijfel je? Vraag het dan in de reacties. XX

Running Stitch

This everyday stitch is something you likely already know how to do, you just didn’t know what it was called till now! 

Step 1 – Insert your needle from the back of your design, pull thread through leaving a tail 

Step 2 – Insert needle back through front of fabric along the line you intend to embroider

Step 3 – Insert your needle from the back of your design again, keeping in mind to create consistent stitches and spaces between each stitch, and continue as such along your trace line

Rijgsteek

Van deze steek weet je al lang hoe je hem maakt, je wist alleen nog niet hoe het heet. Tot nu!

Stap 1 – Steek de naald van achter naar voor door de stof, trek de draad erdoor en laat een draadeind aan de achterkant hangen

Stap 2 – Steek de naald weer naar achteren door de stof over de lijn die je wil borduren

Stap 3 – Steek de naald weer naar voren door de stof, houd er rekening mee dat je steken en ruimtes ertussen allemaal even lang zijn en ga zo verder over de lijn die je wil borduren
Whip Stitch

This is a popular stitch for closing seam openings! 

Step 1 – Hold or pin your seam closed, then insert your needle (with a knotted end) from the inside of the seam through the back side only

Step 2 – Bring your thread over the seam to the front side and insert needle through all fabric layers of seam

Step 3 – Continue along seam until closed 

Oversteken

Dit is een populaire steek om openingen te sluiten!

Stap 1 – Houd de naad met je vingers dicht of speld hem dicht, steek de naald (met knoopje aan uiteinde) vanuit de binnenkant van de naad naar de achterkant van je werk

Stap 2 – Haal de draad over de naad naar de voorkant en steek de naald door alle lagen stof van de naad weer naar achteren

Stap 3 – Ga verder tot de naad gesloten is

Backstitch

This is a great stitch for embroidering solid lines without any spaced between the stitches.

Step 1 – Create your first stitch: Working from your starting point and along your trace line, insert your needle from the back of your design, pull thread through leaving a tail, insert needle again further down

Step 2 – From the back of your design, insert needle through fabric at a distance equal to the length of your first stitch, further along trace line

Step 3 – Insert needle back through front of fabric at the point where your first stitch made ends

Step 4 – Repeat Steps 2-3 

Stiksteek

Dit is een fantastische steek om lijnen te borduren zonder ruimte tussen de steekjes.

Stap 1 – Maak de eerste steek: Vanaf het beginpunt en over de te borduren lijn: steek de naald van achteren naar voren door de stof, trek draad erdoor maar laat een draadeind aan de achterkant hangen, steek de naald een stukje verder op de lijn weer naar achteren

Stap 2 – Steek de naald van achteren naar voren door stof over de te borduren lijn, zorg voor dezelfde afstand als de lengte van de eerste steek.

Stap 3 – Steek de naald weer naar achteren door het gaatje waar de eerst gemaakte steek eindigde

Stap 4 – Herhaal Stap 2-3

French Knot

This lovely 3D-stitch is perfect for creating buds, the centre of flowers, spots, dots and more!

 

Step 1 – Insert your needle from the back of your design, pull thread through leaving a tail and wrap thread closest to fabric around needle three times

Step 2 – Insert your needle right beside your working thread (make a new hole) keeping tension on the thread

Step 3 – Pull needle and thread all the way through to make a French Knot

Franse knoopjes

Dit schattige 3D-steekje is perfect voor het maken van bloemknopjes, bloemharten, stipjes en nog veel meer! 

Stap 1 – Steek de naald van achter naar voor en trek de draad helemaal door. Wikkel de draad het dichtste bij de stof 3 keer om de naald

Stap 2 – Steek je naald iets naast het eerste gaatje naar achter, houd de draad strak

Stap 3 – Trek naald en draad helemaal door om het Franse Knoopje af te maken
Satin Stitch

This stitch is used when filling in shapes, and it typically done using just 1 strand of embroidery thread!

Step 1 – After tracing your shape(s) onto fabric, choose a starting point on the trace line as close to one side of the shape as possible which will allow you to ‘colour in’ the full shape without returning to this point afterwards

Step 2 – Create your first stitch: Insert your needle from the back of your shape at your starting point, pull thread through leaving a tail, and moving downwards, insert needle again through front of fabric on trace line

Step 3 – Insert needle from the back of your shape right next to where you began your previous stitch

Step 4 – Moving upwards, insert needle again through front of fabric on trace line right next to where you ended your previous stitch

Step 5 – Repeat Steps 3-4

Satijnsteek / Platsteek

Deze steek wordt gebruikt om vormen op te vullen en wordt vaak gemaakt met slechts 1 draadje borduurgaren!

Stap 1 – Teken de vorm(en) op de stof, kies een beginpunt op de getekende lijn zo dicht mogelijk bij het uiteinde van de vorm zodat je de vorm ‘in kunt kleuren’ zonder terug te hoeven naar het beginpunt

Stap 2 – Maak de eerste steek: Steek de naald van achteren naar voren door het beginpunt, trek de draad erdoor maar laat een draadeind aan de achterkant hangen, steek de naald aan de overzijde van het beginpunt op de getekende lijn weer naar achteren

Stap 3 – Steek de naald van achteren naar voren vlak naast beginpunt van vorige steek

Stap 4 – Steek de naald aan de overzijde op de getekende lijn weer naar achteren vlak naast het eindpunt van de vorige steek

Stap 5 – Herhaal Stap 3-4


Woven Wheel Stitch

This fabulous stitch technique is typically used to embroider the most gorgeous, 3D roses.

Step 1 – After tracing a circle mimicking the size of your intended rose onto fabric, further draw 5 evenly spaced lines from the middle to the outer edge of the circle

Step 2 – Starting at the centre of the circle, insert needle from the back of your fabric and create 1 stitch over each of the 5 lines

Step 3 – Insert needle through back of fabric as close to centre of circle as possible, without passing through an existing stitch

Step 4 – Weave needle over and under the 5 stitches, moving clockwise around the circle until your rose in complete, keeping in mind not to pull the thread too tight when weaving as this can distort the shape of the rose

Step 5 – Insert needle back through fabric from front to back and fasten off

Geweven Wielsteek

Deze fantastische borduurtechniek wordt gebruikt om de meest prachtige 3D roosjes te borduren.

Stap 1 – Teken een cirkel ter grootte van de te borduren roos op de stof, teken dan 5 evenredig verdeelde lijnen vanuit het middelpunt naar de buitenrand van de cirkel

Stap 2 – Begin in het middelpunt van de cirkel, steek de naald van achteren naar voren en maak 1 steek over elk van de 5 lijnen

Stap 3 – Steek de naald van achteren naar voren door de stof, zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de cirkel, maar zonder door een bestaande steek heen te steken

Stap 4 – Weef naald onder en over de 5 steken met de klok mee tot de roos is voltooid, zorg dat je de draad niet te strak aantrekt bij het weven, dit kan de roos vervormen

Stap 5 – Steek de naald naar achteren door de stof en hecht afBlanket Stitch

This stitch is a classic for creating edgings around patches, shapes, motifs, or for closing seams!

Edging around a shape:

Step 1 – If edging around a shape, insert needle from the back of the fabric to come through on the outline/edge of the shape

Step 2 – At a 45-degree angle from where your thread starts, insert your needle back through the fabric at a distance from the shape’s edge that mimics the stitch length you desire, do not pull tight

Step 3 – Bring your needle up and underneath the stitch you just made, pull thread to tighten to make first ‘blanket stitch’

Step 4 – Repeat Steps 2-3 till edging complete, fasten off at back of work

Closing a seam:

Step 1 – If closing a seam, insert your needle (with a knotted end) from the inside of the seam through the back side only

Step 2 – Bring your needle up and over to the front of your work and insert needle through all layers of seam, passing through where you first inserted needle

Step 3 – At a 45-degree angle from where your thread starts, insert your needle back through the fabric at a distance from the shape’s edge that mimics the stitch length you desire, do not pull tight

Step 4 – Bring your needle up and underneath the stitch you just made, pull thread to tighten to make first ‘blanket stitch’

Step 5 – Repeat Steps 3-4 till seam is sewn closed, fasten off at back of work

Festonsteek

Deze steek is een klassieker voor het maken van afwerkingen rond applicaties, vormen, motieven of om naden te sluiten!

Afwerking rond een vorm:

Stap 1 – Bij het afwerken van een vorm steek je de naald van achteren naar voren vlak naast de rand van de vorm door de stof

Stap 2 – Steek de naald opnieuw van achteren naar voren door de stof met de gewenste steeklengte tot de eerste steek, even ver van de rand als de eerste steek, trek niet strak aan

Stap 3 – Steek de naald onder de zojuist gemaakt lus door en trek aan om de eerste ‘festonsteek’ te maken

Stap 4 – Herhaal Stap 2-3 tot de afwerking is voltooid, hecht af aan de achterkant van werk

Sluiten van naad

Stap 1 – Bij het sluiten van een naad steek je de naald (met een knoopje in het uiteinde) vanuit de binnenkant van de naad alleen door de achterkant

Stap 2 – Haal de naald over de naad naar voren en steek de naald van voren naar achteren door alle lagen, precies door het gaatje van de beginsteek

Stap 3 – Steek de naald opnieuw naar achteren door de stof met de gewenste steeklengte tot de eerste steek, even ver van de rand als de eerste steek, trek niet strak aan

Stap 4 – Steek de naald onder de zojuist gemaakte lus door en trek aan om de eerste ‘festonsteek’ te maken

Stap 5 – Herhaal Stap 3-4 tot de naad is gesloten, hecht af aan de achterkant van je werk
Split Stitch

This simple stitch is great for outlines, offering an easy alternative to Back Stitch!

Step 1 - Create your first stitch: Working from your starting point and along your trace line, insert your needle from the back of your design, pull thread through leaving a tail, insert needle again further down 

Step 2 - From the back of your design, insert needle halfway along first stitch in-between the thread fibres; this creates the ‘split’ effect

Step 3 - Continue along trace line

Splitsteek

Deze eenvoudige steek is perfect om lijnen te maken en ziet er net iets anders uit dan de Stiksteek!

Stap 1 – Maak de eerste steek: borduur vanaf het beginpunt over de getekende lijn, steek je naald van achteren naar voren en iets verderop weer naar achteren, trek de draad helemaal door

Stap 2 – Steek de naald van achteren naar voren, halverwege de eerste steek en tussen de draadjes door; dit zorgt voor het gespleten effect

Stap 3 – Ga zo verder over de getekende lijn
Lazy Daisy Stitch

This is another wonderful stitch technique that results in creating beautiful embroidered daisies or leaves. I will describe the steps required to make a complete daisy below.

Step 1 – After tracing a circle mimicking the size of your intended daisy onto fabric, then draw 5 (or more depending how many petals you desire) evenly spaced lines from the middle to the outer edge of the circle (1 line = 1 petal)

 

Step 2 – Starting at the centre of the circle, insert needle from the back of your fabric, pull thread all the way through and then return your needle though the middle from the front to the back again leaving a generous loop

Step 3 – Insert needle from the back of your circle at the end point of 1 of the lines bring needle through loop and slowly tighten thread so a petal is made

Step 4 – Insert needle back through your fabric directly behind the thread at the top of the petal, this will secure the petal in place

Step 5 – Repeat Steps 2-4 for the remaining lines 

Lussteek / Lazy Daisy steek

Dit is een andere bijzondere borduurtechniek die voor prachtige madeliefjes of blaadjes kan zorgen. Hieronder beschrijf ik de stappen die je moet zetten om een compleet madeliefje te maken.

Stap 1 – Teken een cirkel op de stof ter grootte van het madeliefje dat je wil borduren, teken 5 (of meer: 1 lijn = 1 bloemblaadje) evenredig verdeelde lijntjes vanuit het midden naar de cirkel

Stap 2 – Steek de naald van achteren naar voren door de stof in het midden van de cirkel, haal de draad helemaal door en steek de naald dan weer naar achteren in het midden van de cirkel, laat een lange lus hangen

Stap 3 – Steek naald van achteren naar voren door de stof aan het uiteinde van een van de lijntjes, steek de naald door de lus en trek zachtjes aan zodat er een bloemblaadje ontstaat

Stap 4 – Steek naald terug naar achteren precies boven de bovenkant van het blaadje, dit zorgt dat het blaadje op zijn plek blijft

Stap 5 – Herhaal Stap 2-4 voor de overige lijnen