Friday, 1 November 2019

November Mandala


by Ariane Gatien
@Blanc_laineI was travelling in Canada recently to visit a few places and people and found myself absolutely blown away by my beautiful, mountainous surroundings as I drove along the twisting road set beneath and between them. The gorgeous peaks overshadowing the view ahead, engulfed by billowing fog and dusted with sheets of snow and mist simply took my breath away, not to mention the thick forest of yellowing trees adorning them.
Nog niet zo lang geleden reisde ik door Canada om wat plaatsen en vrienden op te zoeken en al rijdende over de kronkelige wegen tussen de bergen door werd ik werkelijk omver geblazen door de prachtige, bergachtige landschappen die ik tegenkwam. De schitterende toppen overschaduwden de weg die voor ons lag, omringd door een golvende mist en bedekt met een deken van sneeuw. Het was simpelweg adembenemend, en dan heb ik het nog niet eens over het dichte bos met gelende bomen dat de bergpassen omhulde.
The November mandala was something I started sketching late one afternoon as I gazed upon the last of the lush greens in my back garden, sipping away at a cup of English Breakfast tea; possibly my most savoured pastime. Perhaps it was the steam rising from my teacup, creating its own kind of mist, combined with the image of those hopeful leaves not yet succumb to the changes Autumn brings that led me to transform that vivid image of mountains into the design I named Mountain Roads.
De mandala van November ben ik op een namiddag begonnen. Ik staarde naar de laatste, weelderige groene kleuren in mijn achtertuin en nipte aan mijn kopje English Breakfast thee: het was een zeer smakelijke namiddag. Waarschijnlijk was het de combinatie van de damp die van mijn thee kwam en een geheel eigen soort mist creëerde, en mijn uitzicht op de hoopvolle bladeren die nog net niet bezweken onder de veranderingen die de herfst met zich mee zou brengen, die me leidden naar de levende herinnering van de bergen en daarom noemde ik dit ontwerp: Mountain Roads.


I was so in love with October’s punch-needle mandala that I couldn’t resist inviting talented punch needle and weaving artist, Ariana Gatien of Blanc Laine blog, to recreate my Mountain Roads mandala sketch. Ariana has taken the design and truly given it her personal touch, creating these soft aqua blue ‘waves’ indicative of those frosty sheets I’d seen in Canada. I’m so very pleased at how the used Scheepjes Namaste yarns give the Mountain Roads Mandala a wonderful, and very fitting, dewy finish.
Ik was zo verbluft door de gepunchte mandala van oktober, dat ik het niet kon laten om de getalenteerde punch needle en weef kunstenaar Ariana Gatien van Blanc Laine blog uit te nodigen om mijn Mountain Roads mandala als inspiratie te geven voor een gepunchte mandala. Ariana is met het ontwerp bezig gegaan en heeft het echt haar eigen draai gegeven. De zachte, aqua blauwe 'golven' lijken precies op de ijzige dekens die ik in Canada veelvuldig heb gezien. Ik ben zo verrukt over hoe de gebruikte Scheepjes Namaste garens de Mountain Roads Mandala een wonderbaarlijk, en erg passende, vochtige uitstraling geven.
For those of you not yet acquainted with Simy's Year of Mandalas, you can read a little more about it on my original blog post here. If the tale behind Mountain Roads has you intrigued, or you are feeling inspired by Ariana to try a new skill like punch needle art, I invite you to have a go at creating your own November Mandala! Please then share your creation on social media with the hashtag #SimysYearOfMandalas so I and others can see and be inspired by your work.
Voor hen die nog niet bekend zijn met Simy's Year of Mandalas, lees er wat meer over in mijn eerste blogpost over dit project hier. Ben je gefascineerd geraakt door het verhaal achter Mountain Roads, of heeft Ariana jou geïnspireerd om ook aan de slag te gaan met de punch naald, dan nodig ik je uit om jouw eigen November Mandala te gaan maken. Deel je resultaat op social media met de hashtag #SimysYearOfMandalas zodat ik en anderen geïnspireerd kunnen raken door jouw werk.


No comments:

Post a comment