Monday, 14 September 2020

Scheepjes CAL 2020 - d'Histoire NaturelleIt's that time of year when crocheter's get excited in anticipation of the new Scheepjes CAL!

Het is de tijd van het jaar dat hakers vol enthousiasme wachten op het begin van de nieuwe Scheepjes CAL!

There's always a buzz of excitement around the launch of a Scheepjes CAL, and this year was no exception. Meanwhile, behind the scenes for the better part of 3 years, here at the studio we've been secretly working away with the designer Christina Hadderingh from A Spoonful of Yarn blog to create and produce this spectacular CAL.

Er hangt altijd veel spanning rondom de lancering van een nieuwe Scheepjes CAL en dat gold ook voor dit jaar. Echter werd er achter de schermen hier in de studio al drie jaar in het diepste geheim en samen met ontwerper Christina Hadderingh van A Spoonful of Yarn blog hard gewerkt om deze spectaculaire CAL te maken.

I'm an avid reader myself, so when Christina walked into the studio with the idea of a novel behind this CAL, I was hooked immediately. I immersed myself in the theme of this CAL, I read the book, I researched the museum, I dove deeply into the themes behind the colourways in order to do justice to the designer and produce a CAL that was a true and honest representation of the design itself. At Scheepjes, we do not do things by halves!

Ik ben een fervent lezer, dus toen Christina met het idee kwam om een roman als inspiratie te laten dienen voor deze CAL, was ik meteen verkocht. Ik heb mezelf ondergedompeld in het thema van deze CAL; ik heb het boek gelezen, ik heb onderzoek gedaan naar het museum en ik verdiepte me in de thema's achter de kleurstellingen om recht te doen aan de ontwerper en om een CAL belevenis te maken die een ware en eerlijke afspiegeling van het ontwerp zelf is. Bij Scheepjes doen we de dingen niet maar half!

As I have said before, Scheepjes CALs are not just another Crochet-A-Long, they are an experience.

Zoals ik eerder al eens heb gezegd, Scheepjes CALs zijn niet zomaar een Crochet-A-Long, ze zijn een belevenis!

When the CAL launched, my team and I were filled with excitement, exhaustion and anticipation as the secret was out and we could finally let all the work we have done over the last 3 years into the world.

Toen de CAL lanceerde waren mijn team en ik vervuld met enthousiasme, uitputting en verwachting. Het geheim was openbaar en we konden eindelijk al het werk dat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan de wijde wereld in brengen.

So, to help those of you joining in this CAL to have a little taste of what it's like to work on such an amazing project behind the scenes, I have made 4 of my Pinterest boards available to the public! Each of them is filled with inspiration, information, and crafts to help you immerse yourself in your chosen colourway and delve even deeper into your CAL experience.

Dus als je het leuk vindt om te zien wat er achter de schermen gaande is bij zo'n groots project, deel ik graag vier van mijn Pinterestborden met jullie! Ze staan allemaal vol met inspiratie, informatie en crafts om je onder te dompelen in jouw gekozen kleurstelling en om jouw CAL belevenis nog grootser te maken.

Click your team pic below to see more! 

Klik op jouw team hieronder om het te zien!

     
Conchology                                                   Entomology
 
Herbarium                                                       Mineralogy


Enjoy!
Veel plezier!

Friday, 11 September 2020

Simy's Friday Favourites: ChiaoGoo Accessory Pouches

 


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 


Accessory pouches for crafters are by no means a new invention, but I’m always keeping my eyes peeled for new products that really stand out above their competitors for one reason or another. In this case, I am totally sold on these cute little pouches by ChiaoGoo!

Etuitjes voor crafters zijn verre van een nieuwe uitvinding, maar ik houd mijn ogen altijd open voor nieuwe producten die zich om de een of andere reden echt onderscheiden van hun concurrenten. In dit geval ben ik helemaal verkocht aan deze schattige etuitjes van ChiaoGoo!


 

There were a few things that really drew me towards these pouches, including their overall high-quality (the red and blue pouches are lined!), sturdy coil zippers, and double compartments (always a plus!). But what I find to be the cherry on top of each of these pouches is the transparent mesh that allows me to instantly see what I’ve put inside, and the matte black key rings that come with the blue/red pouches!

Er waren een paar dingen die me zo aantrokken aan deze etuis, waaronder de hoge kwaliteit die ervan af straalt (de rode en de blauwe etuis zijn gevoerd!), de stevige ritsen en de dubbele compartimenten (altijd een pluspunt!). Maar de kers op de taart is het transparante gaas waardoor ik direct kan zien wat ik erin heb gestopt én de matzwarte sleutelhangers die aan het blauwe en rode etuitje zitten!

I love being able to fill these up with smaller tools and accessories that I almost always need when working on a knitting or crochet project. Items like darning or tapestry needles, a gauge, a ruler, scissors or snips, a threader, stitch markers, a little pencil to make notes on my pattern... All these bits and pieces aid me greatly in my creative projects, but when just tossed in amongst all my balls of yarn and WIP inside my seemingly bottomless project bag, they inevitably get ‘lost’!

Ik vind het erg fijn om de etuitjes met allerlei kleine tools en accessoires te vullen die ik bijna altijd nodig heb als ik aan het breien of haken ben. Denk aan maasnaalden, een naaldmeter, een liniaal, een schaar, een draaddoorhaler, wat stekenmarkeerders en een potloodje om notities te maken op het patroon… Ik kan niet zonder deze handigheden, maar als ze tussen de bollen garen in mijn bodemloze projecttas worden gegooid, kan ik ze nooit meer vinden!

 

Take it from me and treat yourself to a new and improved accessory pouch (or 3!) next time you’re out shopping at your local yarn store. Ask them if they have these pouches by ChiaoGoo; they’ll set you back roughly €13-15 a piece and it’ll be worth it.

Trakteer jezelf tijdens je volgende winkelsessie bij jouw lokale garenwinkel op een nieuw en verbeterd etuitje (of 3!). Vraag of ze deze etuis van ChiaoGoo hebben; ze kosten ongeveer €13-15 per stuk en zijn dat helemaal waard!
Friday, 28 August 2020

Simy's Friday Favourites: HKM Iron-On Patches


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!This is something for all the crafty parents, caregivers and anyone with a little one or children in their lives who are looking for a fun, affordable, and easy way to customise their school bags and clothes!

Ben jij (of ken jij) een crafty ouder, verzorger of iemand met een of meerdere kinderen in zijn of haar kring? En wil jij (of hij of zij) op een leuke, betaalbare en makkelijke manier hun schooltassen en kleding opleuken? Dan is dit er eentje voor jou!

 


 

There are an awful lot of iron-on patches or ‘appliqué’ out there, though I've personally found with these HKM patches that the quality is great, and their range caters for everyone! They come in so many different shapes, styles and motifs, from animals to Disney characters, glittering stars and the alphabet.

Er zijn ongelooflijk veel strijkapplicaties verkrijgbaar, maar persoonlijk vind ik deze HKM applicaties geweldig: de kwaliteit is goed en ze hebben voor elk wat wils! Er zijn veel verschillende vormen, stijlen en motieven: van dieren tot Disneykarakters en van glitterende sterren tot het alfabet.

 


 

Besides customising clothes and accessories, these patches can also be used to upcycle items that may be looking a little bland. I’m all for reusing and repurposing items you already have, rather than throwing them away, and what better way to extend the life of children’s garments?! A few of these can quickly mask small stains or tears!

Behalve het opleuken van kleding en accessoires kun je deze applicaties ook gebruiken om oudere kledingstukken en accessoires te upcyclen en nieuw leven in te blazen. Ik vind het belangrijk om spullen opnieuw te gebruiken of om een nieuw doel te geven in plaats van ze weg te gooien. En dit it is toch de perfecte manier om het leven van kinderkleding te verlengen. Een paar van deze applicaties en je ziet niets meer van kleine vlekken of scheuren!

 


 

If this seems like something for you, a single patch costs between €1 to €5, with letter and number patches costing around 75 cents per piece.

Is dit iets voor jou? Een enkele applicatie kost tussen de €1 en €5, de letter- en cijferapplicaties kosten ongeveer €0,75 per stuk.

 

Have you ever upcycled old clothes or accessories using patches like these? Let me know in the comments!

Heb jij weleens oude kledingstukken of accessoires geüpcylced? Laat het me weten in de reacties!  Friday, 14 August 2020

Simy's Friday Favourites: Tulip Hiroshima Needles Gift Set


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!


The Japanese city of Hiroshima has a long history of more than 300 years as being a hub for manufacturing high-quality needles that crafters love to use all around the world. So distinctive are the needles from Hiroshima, that the ‘Hiroshima Needle’ is now trademarked by a regional collection of manufacturers from the area, which includes Tulip (who happens to produce more than 90% of Japan’s sewing needles and pins today).

In de Japanse stad Hiroshima worden al meer dan 300 jaar naalden van hoge kwaliteit gemaakt die geliefd zijn bij crafters over de hele wereld. De naalden uit Hiroshima onderscheiden zich zo van andere naalden, dat lokale fabrikanten 'Hiroshima Naalden' tot handelsmerk hebben uitgeroepen. Ook door Tulip, het merk dat meer dan 90% van de Japanse naalden en spelden maakt.

 

Reading about the historical significance of Tulip’s Hiroshima Needles was an awe-inspiring moment for me. To be so rich in history and traditional techniques of craftmanship – I truly had no idea! Which is why I was so excited to share this stunning gift set as this week’s Friday Favourite with you all. 

Ik vond het erg inspirerend om te lezen over de geschiedenis van Tulip's Hiroshima Naalden. Dat er zoveel historie en prachtig traditioneel ambacht achter het maken van naalden zaten, daar had ik nooit over nagedacht! En daarom wil ik ook zo graag deze prachtige cadeauset met jou delen in de Friday Favourites van deze week.


The needles themselves are characterised by a number of important features, such as their slightly larger than standard eye, their strong stainless-steel bodies that have just the right flexibility without bending or breaking, and their super sharp points which have been specially polished. Who knew there was so much technology in a simple sewing needle? 

De naalden worden gekenmerkt door een aantal belangrijke eigenschappen: de ogen zijn bijvoorbeeld groter dan standaard, de roestvrijstalen naald heeft de juiste flexibiliteit zonder dat de naald buigt of breek én ze hebben gepolijste super scherpe punten. Wist jij dat er zoveel technologie achter een eenvoudige naald zat?

 

Need I say more? 

Dat spreekt voor zich!

 

Of course, sewing needles come in many variations! This gift set happens to include six different kinds: sewing needles, embroidery needles, milliner’s needles, quilting needles, appliqué needles and patchwork pins, each beautifully packaged in colourful boxes, which make the most gorgeous gifts, plus they provide their lucky recipients with a needle for every crafting occasion! 😉  

Natuurlijk zijn naalden er in allerlei soorten en maten. Deze set bestaat uit zes verschillende varianten: naainaalden, borduurnaalden, hoedenmakersnaalden, quiltnaalden, appliquénaalden en patchworknaalden, stuk voor stuk prachtig verpakt in kleurrijke doosjes die samen een schitterend cadeau vormen. En daarbij krijgt de ontvanger ook nog eens een naald voor elke craft gelegenheid! 😉To learn a little more about Tulip’s Hiroshima Needles, here is their website: http://en.tulip-japan.co.jp/hiroshima/ 

Ga voor meer informatie over tulip's Hiroshima Naalden naar hun website: http://en.tulip-japan.co.jp/hiroshima/ 

 

If you have any questions about these needles, leave them down in the comments! And have a lovely Friday.  

Heb je nog vragen over deze naalden, stel ze dan hieronder in de reacties! En geniet van de vrijdag!

 

Cost: €40.50

Prijs: €40,50

Friday, 31 July 2020

Simy's Friday Favourites: Opry Ribbon AssortmentsThis year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!


Growing up I always had boxes and boxes filled and overflowing with all kinds of ribbons! Did you too?

Als kind had ik dozen en dozen vol met allerlei soorten bandjes. Had jij dat ook? 

Although that cherished box has somehow disappeared over the years, I've managed to create a new and improved ribbon stash; you never know when you are going to need a piece of ribbon for a knitting, crochet, sewing or craft project! 

Maar op de één of andere manier is die geliefde doos door de jaren heen verdwenen en ben ik begonnen met het opnieuw verzamelen van een collectie met nog mooiere bandjes. Je weet namelijk nooit wanneer je een bandje nodig hebt voor een brei-, haak-, naai- of ander craftproject!The assorted ribbon cards created by Opry have played a primary role in helping expand and diversify my craft stash. What I love about them is the variety you get with just one card, and you don’t end up with metres of ribbon when you only really need a few centimetres here and there. They give you variety up front for an excellent price, and the assortments are available in a lovely range of colourways and styles of ribbon including grosgrain and lace trims.

De kaartjes met een assortiment bandjes van Opry hebben een grote rol gespeeld in het uitbreiden en verbreden van mijn craft stash. Ik vind het vooral erg fijn dat er op één kaartje verschillende soorten bandjes zitten en er daardoor geen meters aan band overblijven terwijl je eigenlijk maar een paar centimeter nodig hebt. Bovendien hebben ze een goede prijs en zijn ze verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en stijlen, inclusief grosgrain en kantband.One card with 5 x 1m pieces of ribbon will set you back €2.95! Which assortment have you got your eyes on from the photos above? Let me know in the comments!
Eén kaartje met 5 x 1 meter band kost slechts €2,95! Van welk assortiment bandjes hierboven gaat jouw hart sneller kloppen? Laat het me weten in de reacties!


Friday, 17 July 2020

Simy's Friday Favourites: Cohana Marking PinsThis year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!


Marking pins have got to be one of those staple items that every crafter has a tub or pin cushion full of. But pretty straight pins that really catch your eye can be few and far between! At least, when it comes to our personal stashes of pins and needles... Why can't a sewing staple be both practical and beautiful?! A tiny something we use frequently can offer a little added joy each time we pick it up if exquisitely designed.

Spelden zijn van die basisbenodigdheden waar elke crafter een bakje of speldenkussen van vol heeft. Maar mooie, kaarsrechte spelden die écht opvallen, daar zijn er maar weinig van! Tenminste, in onze eigen stash met spelden en naalden... Maar waarom zouden deze onmisbare items niet zowel mooi als praktisch mogen zijn?! Bij ieder gebruik (en dat is vaak) kun je dan genieten van hun prachtige look.

 

That being said, I want to share with you two varieties of Cohana’s beautiful handmade pins for you all to feast your eyes on: their marking pins with gold, silver and bronze-coloured heads and their beautifully unique glass-head pins!

Dat gezegd hebbende, deel ik graag twee soorten fantastische, handgemaakte spelden van Cohana die een feestje voor het oog zijn. Allereerst de spelden met goud-, zilver- en bronsgekleurde kopjes en daarnaast de beeldschone, unieke glaskopspelden.Whether you treat yourself or a dear friend who is in need of something special, Cohana’s pins are a delight to the eye and to use, made with high-quality metal and intricately crafted by hand using traditional Japanese equipment and techniques. I’m sure if you’re anything like me you are going to love receiving these as a gift (😉) and adding them to your pin cushion.

De spelden van Cohana zijn niet alleen een lust voor het oog, maar werken ook nog eens heel fijn. De perfecte traktatie voor jezelf of voor een vriend(in) die wel iets moois kan gebruiken. De spelden zijn met de hand van hoogwaardig metaal gemaakt en tijdens het productieproces worden traditionele Japanse apparatuur en technieken gebruikt. Als je ook maar een beetje op mij lijkt, zou je het fantastisch vinden om deze craft-essentials als cadeautje te ontvangen (😉) en ze in je speldenkussen te prikken.

 

If you are looking to purchase the metal pins (with gold, silver and bronze-coloured flower heads) they cost €11.65, and the set of three glass-head pins costs €14.45. Happy shopping!

De metalen spelden (met goud-, zilver- en bronsgekeurde bloemkopjes) kosten €11,65 en het setje van drie glasknopspelden kost €14,45. Veel plezier bij het winkelen!


 


Friday, 3 July 2020

Simy's Friday Favourites: Seeknit Bamboo NeedlesThis year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!This is perhaps one for the crafters among us who have it all: a set of 3 of the most beautiful, bamboo darning needles you may ever own.

Dit is er eentje voor de crafters onder ons die alles al hebben: een setje van de drie allermooiste, bamboe maasnaalden die je ooit zult zien.

 

Seeknit is a wonderful brand from Japan who specialise in producing handmade knitting needles, crochet hooks and several accessories made from the highest quality, locally grown bamboo. Of course it goes without saying that this wonderfully quaint set of needles is no exception to their attention to producing the most stunning of products!

Seeknit is een prachtig, Japans merk dat zich gespecialiseerd heeft in het produceren van handgemaakte breinaalden, haaknaalden en allerlei crafty accessoires. Stuk voor stuk gemaakt van lokaal groeiende bamboe met de hoogste kwaliteit. Het is duidelijk te zien dat ook deze set naalden met dezelfde aandacht is gemaakt als hun andere mooie producten!


 

What I love about these bamboo needles is that together with being extremely lightweight, the bamboo is supple enough to allow flexibility when it’s needed, while being strong enough to ensure they last and last. An added attraction for me above other darning needles (besides the fact that they look just lovely!) is Seeknit’s use of locally grown, sustainable materials; bamboo is fast growing which makes it quick and easy to replace when cut down, not to mention it is inherently a 100% natural product. What isn’t to love about that!?

Wat ik bovenal zo fijn vind aan deze naalden is dat ze lichtgewicht, supersterk én flexibel zijn. Dat resulteert in een product dat lang meegaat. Een ander pluspunt om deze naalden te kiezen in plaats van andere (naast dat ze er gewoon prachtig uitzien) is het feit dat Seeknit gebruik maakt van lokaal groeiende, duurzame materialen; bamboe is een snelgroeiende grassoort en groeit dus gauw weer terug wanneer het gekapt is. En dan heb ik nog niet eens genoemd dat het een 100% natuurlijk product is! Wat is daar nou niet leuk aan!? 

 

For those of you eager to gift these to a knitting or crocheting friend, or yourself, you can pick up a set of these Seeknit Bamboo Needles for €13.60.

Zou je deze naalden cadeau willen doen aan een hakende of breiende vriend(in) of natuurlijk gewoon aan jezelf? Seeknit Bamboe Naalden zijn verkrijgbaar voor €13,60.


Friday, 19 June 2020

Simy's Friday Favourites: Opry Silicone Beads


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

I think it’s safe to say that no matter what stage in life you are, making special items for children or for friends with little ones is always rewarding and fun!
Ik denk dat iedereen het erover eens is: het maken van spulletjes voor kinderen (of die nou van jezelf, van familie of van vrienden zijn) is enig en de reacties zijn altijd goed!

When it comes to craft, I truly love a little bit of everything, and that includes making bracelets and jewellery in all kinds of colours for children and with children. So, when I got my hands on a whole stack of Opry’s silicone beads you can imagine how excited I felt! They come in lots of cute shapes, such as rabbit ears, sweet little bows, hearts and hexagons, as well as five different sizes in the round beads, not to mention a whole lot of vibrant colours that I could safely say are as exciting to myself as a toddler!
Wat craften betreft hou ik van alle soorten die er bestaan. Zo ook van het maken van armbandjes en sieraden in alle kleuren van de regenboog voor kinderen en met kinderen. Dus toen ik een grote hoeveelheid siliconen kralen van Opry in handen kreeg, kun je je vast wel voorstellen hoe blij ik was! Ze zijn er in allerlei verschillende vormen, onder andere konijnenhoofdjes, schattige strikjes, hartjes, diamanten en maar liefst 5 formaten ronde kralen. En allemaal in vrolijke, bonte kleuren die kinderen (en ikzelf ook) prachtig vinden!


I was so thrilled to see Opry’s beads featured in a crochet pattern from Scheepjes’ Pretty Little Things publication, issue no. 4 ‘Baby’. Take a look at the gorgeous photos!!
Mijn enthousiasme werd alleen maar groter toen ik de kralen van Opry zag in een haakpatroon in Klein Maar Fijn nummer 4, Baby, van Scheepjes. Kijk toch eens naar deze prachtige foto's!


Tutti Frutti Pram Garland is designed by Joke Postma. You can find copies of Pretty Little Things issue 4 at Scheepjes retailers worldwide or via Ravelry for €1 / £1 if you are feeling inspired to make it! 
Tutti Frutti Pram Garland is ontworpen door Joke Postma. Heeft dit jou geïnspireerd om iets te gaan maken? Je vindt de Klein Maar Fijn boekjes bij Scheepjes verkooppunten wereldwijd of via Ravelry voor €1.

Last but not least I must also mention that this special collection of silicone beads is BPA-free! So, you can rest assured that all products from this entire collection by Opry are safe for chewing on by teething babies and toddlers (but be careful not to let a loose bead slip into your little one's hands! ;) )
Ik moet niet vergeten te zeggen dat deze speciale collectie met siliconen kralen geheel BPA-vrij is! Je hoeft je dus geen zorgen te maken: alle producten uit deze collectie van Opry zijn veilig om op te bijten voor baby's en dreumesen die tandjes krijgen (maar geef natuurlijk nooit een losse kraal ;) ).


If you are interested in getting your hands on some of these wonderful products, they cost €3.95 for a bag of 5.
Zou je deze mooie kralen ook willen gebruiken in jouw volgende project? Ze kosten €3,95 voor een zakje van 5 stuks.