Monday, 14 September 2020

Scheepjes CAL 2020 - d'Histoire NaturelleIt's that time of year when crocheter's get excited in anticipation of the new Scheepjes CAL!

Het is de tijd van het jaar dat hakers vol enthousiasme wachten op het begin van de nieuwe Scheepjes CAL!

There's always a buzz of excitement around the launch of a Scheepjes CAL, and this year was no exception. Meanwhile, behind the scenes for the better part of 3 years, here at the studio we've been secretly working away with the designer Christina Hadderingh from A Spoonful of Yarn blog to create and produce this spectacular CAL.

Er hangt altijd veel spanning rondom de lancering van een nieuwe Scheepjes CAL en dat gold ook voor dit jaar. Echter werd er achter de schermen hier in de studio al drie jaar in het diepste geheim en samen met ontwerper Christina Hadderingh van A Spoonful of Yarn blog hard gewerkt om deze spectaculaire CAL te maken.

I'm an avid reader myself, so when Christina walked into the studio with the idea of a novel behind this CAL, I was hooked immediately. I immersed myself in the theme of this CAL, I read the book, I researched the museum, I dove deeply into the themes behind the colourways in order to do justice to the designer and produce a CAL that was a true and honest representation of the design itself. At Scheepjes, we do not do things by halves!

Ik ben een fervent lezer, dus toen Christina met het idee kwam om een roman als inspiratie te laten dienen voor deze CAL, was ik meteen verkocht. Ik heb mezelf ondergedompeld in het thema van deze CAL; ik heb het boek gelezen, ik heb onderzoek gedaan naar het museum en ik verdiepte me in de thema's achter de kleurstellingen om recht te doen aan de ontwerper en om een CAL belevenis te maken die een ware en eerlijke afspiegeling van het ontwerp zelf is. Bij Scheepjes doen we de dingen niet maar half!

As I have said before, Scheepjes CALs are not just another Crochet-A-Long, they are an experience.

Zoals ik eerder al eens heb gezegd, Scheepjes CALs zijn niet zomaar een Crochet-A-Long, ze zijn een belevenis!

When the CAL launched, my team and I were filled with excitement, exhaustion and anticipation as the secret was out and we could finally let all the work we have done over the last 3 years into the world.

Toen de CAL lanceerde waren mijn team en ik vervuld met enthousiasme, uitputting en verwachting. Het geheim was openbaar en we konden eindelijk al het werk dat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan de wijde wereld in brengen.

So, to help those of you joining in this CAL to have a little taste of what it's like to work on such an amazing project behind the scenes, I have made 4 of my Pinterest boards available to the public! Each of them is filled with inspiration, information, and crafts to help you immerse yourself in your chosen colourway and delve even deeper into your CAL experience.

Dus als je het leuk vindt om te zien wat er achter de schermen gaande is bij zo'n groots project, deel ik graag vier van mijn Pinterestborden met jullie! Ze staan allemaal vol met inspiratie, informatie en crafts om je onder te dompelen in jouw gekozen kleurstelling en om jouw CAL belevenis nog grootser te maken.

Click your team pic below to see more! 

Klik op jouw team hieronder om het te zien!

     
Conchology                                                   Entomology
 
Herbarium                                                       Mineralogy


Enjoy!
Veel plezier!

Friday, 11 September 2020

Simy's Friday Favourites: ChiaoGoo Accessory Pouches

 


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 


Accessory pouches for crafters are by no means a new invention, but I’m always keeping my eyes peeled for new products that really stand out above their competitors for one reason or another. In this case, I am totally sold on these cute little pouches by ChiaoGoo!

Etuitjes voor crafters zijn verre van een nieuwe uitvinding, maar ik houd mijn ogen altijd open voor nieuwe producten die zich om de een of andere reden echt onderscheiden van hun concurrenten. In dit geval ben ik helemaal verkocht aan deze schattige etuitjes van ChiaoGoo!


 

There were a few things that really drew me towards these pouches, including their overall high-quality (the red and blue pouches are lined!), sturdy coil zippers, and double compartments (always a plus!). But what I find to be the cherry on top of each of these pouches is the transparent mesh that allows me to instantly see what I’ve put inside, and the matte black key rings that come with the blue/red pouches!

Er waren een paar dingen die me zo aantrokken aan deze etuis, waaronder de hoge kwaliteit die ervan af straalt (de rode en de blauwe etuis zijn gevoerd!), de stevige ritsen en de dubbele compartimenten (altijd een pluspunt!). Maar de kers op de taart is het transparante gaas waardoor ik direct kan zien wat ik erin heb gestopt én de matzwarte sleutelhangers die aan het blauwe en rode etuitje zitten!

I love being able to fill these up with smaller tools and accessories that I almost always need when working on a knitting or crochet project. Items like darning or tapestry needles, a gauge, a ruler, scissors or snips, a threader, stitch markers, a little pencil to make notes on my pattern... All these bits and pieces aid me greatly in my creative projects, but when just tossed in amongst all my balls of yarn and WIP inside my seemingly bottomless project bag, they inevitably get ‘lost’!

Ik vind het erg fijn om de etuitjes met allerlei kleine tools en accessoires te vullen die ik bijna altijd nodig heb als ik aan het breien of haken ben. Denk aan maasnaalden, een naaldmeter, een liniaal, een schaar, een draaddoorhaler, wat stekenmarkeerders en een potloodje om notities te maken op het patroon… Ik kan niet zonder deze handigheden, maar als ze tussen de bollen garen in mijn bodemloze projecttas worden gegooid, kan ik ze nooit meer vinden!

 

Take it from me and treat yourself to a new and improved accessory pouch (or 3!) next time you’re out shopping at your local yarn store. Ask them if they have these pouches by ChiaoGoo; they’ll set you back roughly €13-15 a piece and it’ll be worth it.

Trakteer jezelf tijdens je volgende winkelsessie bij jouw lokale garenwinkel op een nieuw en verbeterd etuitje (of 3!). Vraag of ze deze etuis van ChiaoGoo hebben; ze kosten ongeveer €13-15 per stuk en zijn dat helemaal waard!