Monday, 14 September 2020

Scheepjes CAL 2020 - d'Histoire NaturelleIt's that time of year when crocheter's get excited in anticipation of the new Scheepjes CAL!

Het is de tijd van het jaar dat hakers vol enthousiasme wachten op het begin van de nieuwe Scheepjes CAL!

There's always a buzz of excitement around the launch of a Scheepjes CAL, and this year was no exception. Meanwhile, behind the scenes for the better part of 3 years, here at the studio we've been secretly working away with the designer Christina Hadderingh from A Spoonful of Yarn blog to create and produce this spectacular CAL.

Er hangt altijd veel spanning rondom de lancering van een nieuwe Scheepjes CAL en dat gold ook voor dit jaar. Echter werd er achter de schermen hier in de studio al drie jaar in het diepste geheim en samen met ontwerper Christina Hadderingh van A Spoonful of Yarn blog hard gewerkt om deze spectaculaire CAL te maken.

I'm an avid reader myself, so when Christina walked into the studio with the idea of a novel behind this CAL, I was hooked immediately. I immersed myself in the theme of this CAL, I read the book, I researched the museum, I dove deeply into the themes behind the colourways in order to do justice to the designer and produce a CAL that was a true and honest representation of the design itself. At Scheepjes, we do not do things by halves!

Ik ben een fervent lezer, dus toen Christina met het idee kwam om een roman als inspiratie te laten dienen voor deze CAL, was ik meteen verkocht. Ik heb mezelf ondergedompeld in het thema van deze CAL; ik heb het boek gelezen, ik heb onderzoek gedaan naar het museum en ik verdiepte me in de thema's achter de kleurstellingen om recht te doen aan de ontwerper en om een CAL belevenis te maken die een ware en eerlijke afspiegeling van het ontwerp zelf is. Bij Scheepjes doen we de dingen niet maar half!

As I have said before, Scheepjes CALs are not just another Crochet-A-Long, they are an experience.

Zoals ik eerder al eens heb gezegd, Scheepjes CALs zijn niet zomaar een Crochet-A-Long, ze zijn een belevenis!

When the CAL launched, my team and I were filled with excitement, exhaustion and anticipation as the secret was out and we could finally let all the work we have done over the last 3 years into the world.

Toen de CAL lanceerde waren mijn team en ik vervuld met enthousiasme, uitputting en verwachting. Het geheim was openbaar en we konden eindelijk al het werk dat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan de wijde wereld in brengen.

So, to help those of you joining in this CAL to have a little taste of what it's like to work on such an amazing project behind the scenes, I have made 4 of my Pinterest boards available to the public! Each of them is filled with inspiration, information, and crafts to help you immerse yourself in your chosen colourway and delve even deeper into your CAL experience.

Dus als je het leuk vindt om te zien wat er achter de schermen gaande is bij zo'n groots project, deel ik graag vier van mijn Pinterestborden met jullie! Ze staan allemaal vol met inspiratie, informatie en crafts om je onder te dompelen in jouw gekozen kleurstelling en om jouw CAL belevenis nog grootser te maken.

Click your team pic below to see more! 

Klik op jouw team hieronder om het te zien!

     
Conchology                                                   Entomology
 
Herbarium                                                       Mineralogy


Enjoy!
Veel plezier!

No comments:

Post a comment