Wednesday, 20 July 2016

Scheepjes CAL 2016 - Last Dance on the Beach


The Scheepjes CAL 2016 is coming to an end, after almost a year of organisation & almost 3 months of the CAL patterns being released, today we arrive at the final part : the border.
De Scheepjes CAL 2016 loopt op zijn einde, een jaar nadat we met de organisatie begonnen, en ongeveer 3 maanden na het vrijgeven van het eerste patroon, zijn we vandaag nu echt aan het laatste deel aangekomen : de rand. 

I remember meeting with Marinke over a year ago when she presented the ideas for this CAL. I also remember talking with Marinke’s family, shortly after her passing about how they wanted this project to continue in her memory.
My task was to make this happen.
Ik herinner me nog goed hoe Marinke en ik meer elkaar meer dan een jaar geleden ontmoetten, en ze me haar idee voor deze CAL voorlegde. Ook herinner ik me nog hoe ik met Marinke’s familie sprak, niet lang na haar overlijden, en hoe graag zij wilden dat Marinke’s idee toch gerealiseerd werd, als aandenken aan haar. Het was mijn taak om dit te laten gebeuren.


It has been a much longer journey than a ‘normal’ CAL, it’s also been a much more emotional journey as many of us working on this CAL knew Marinke personally and were still grieving for our friend who was now gone.
Some words in the CAL groups have hurt, when in an online group some people do not consider that there are real people behind the screen. Those people have lost a dear friend and are, despite their sadness, still trying to honour their friends’ wishes. But the amazing designers and fabulous people at Scheepjes have supported each other through the course of this CAL because it was important to us to realise this CAL in Marinke’s name and to uphold her families’ wish.
Deze CAL was anders dan een ‚normale’ CAL : de voorbereiding duurde langer, er kwamen veel emoties bij te pas omdat velen die meewerkten aan deze CAL Marinke persoonlijk kenden en nog altijd rouwen omdat ze niet meer onder ons is. 
Een aantal reacties in de CAL groepen waren kwetsend, omdat sommige mensen niet beseffen dat in een online groep toch echt wel ‚echte mensen’ achter het computerscherm zitten, achter de schermen werken. Echte mensen die een dierbare vriend kwijtraakten en die, ondanks het grote verdriet, geprobeerd hebben de wensen van hun vriendin te eren.  
De ontwerpers en de fantastische mensen van Scheepjes hebben elkaar gedurende deze CAL volop gesteund, omdat het voor ons van groot belang was deze CAL in Marinke’s naam te realiseren en de wensen van haar familie na te leven.


However, the many words of encouragement, kindness and support have far outnumbered the hurtful comments.  Each and every one of them has been greatly appreciated. The crochet community is mainly made up of wonderfully enthusiastic, supportive and helpful people, as Marinke herself knew.
Daarom waren de aanmoedigende woorden, de lieve en zachte woorden en de steun die we ontvingen talrijker dan de nare kwetsende opmerkingen. Dank jullie hiervoor. De haakwereld bestaat gelukkig vooral uit fijne, enthousiaste, hulpvaardige en blij mensen, wat Marinke ook altijd zei.


Soon Marinke’s family will be invited to Scheepjes HQ, so that together with Scheepjes they can hand over the charitable donations this CAL has raised to the MIND organisation and charity. We will of course share this happy event with you all who have contributed.
Weldra zullen we Marinke’s familie op het Scheepjes hoofdkantoor uitnodigen, om samen met ons de donaties bestemd voor het fonds psychische gezondheid, te overhandigen. We zullen dit fijne moment uiteraard met jullie allemaal delen. 


But for now, I leave you with the border pattern. As my role has been in this and many CAL’s, I pull together all the different elements and put them together to hopefully create a beautiful project. In the same way, this border pulls together all your work of the last 13 weeks and finishes your beautiful blanket.
I urge you all to take the time as you crochet your final few stitches, to think about Marinke (Wink) and what she has brought into your life. How she has reached through her crochet and touched your life in some way. How she has taught you the importance of gauge, new stitches and techniques, that not all crochet hooks are the same, introduced you to a new yarn, the joy of texture and how fragile life can be.
Vandaag geven we het patroon voor de rand vrij. 
Wat mijn rol in deze CAL en in vele andere CAL’s betreft, ik verzamel alle verschillende elementen en breng ze samen in de hoop zo een mooi project te creeëren. Net zoals deze rand al het werk van de 13 vorige weken samenbrengt, en je deken op een mooie manier afwerkt. 
Ik wil jullie dan ook graag vragen de nodige tijd te nemen als jullie de allerlaatste steken aan deze deken haken, aan Marinke (Wink) te denken en wat ze allemaal voor moois in jullie leven heeft gebracht. 
Hoe ze jullie via haar haakwerk bereikt heeft en jullie leven op een bepaalde manier geraakt heeft. Hoe ze de aandacht gevestigd heeft op het belang van een stekenproef, nieuwe steken en technieken, dat niet alle haaknaalden hetzelfde zijn, dat ze jullie nieuwe garens heeft laten kennen, het plezier van ‚textuursteken’, en dat het leven fragiel en kwetsbaar is. 

When your blanket is complete, go Dance on the Beach one last time for Wink. 

Please share your last dance photos with us on Facebook and Instagram by #ScheepjesCAL2016 so that everyone who has contributed to the making of this CAL, Marinke’s family and friends can all share in your creations and enjoy this final dance with you.
Als jullie dekens klaar zijn, ‚Dans op het Strand’ nog een laatste keer voor Wink. Deel zeker ook jullie foto’s met ons op Facebook en Instagram, gebruik de tag #ScheepjesCAL2016. Op deze manier kan iedereen die meegewerkt heeft aan deze CAL samen met Marinke’s familie en vrienden, jullie creaties zien en deze laatste dans samen met jullie meedansen. 

Scheepjes CAL 2016 'Last Dance on the Beach' : English
Scheepjes CAL 2016 ' Last Dance on the Beach' : Nederlands


SaveSave