Saturday, 28 January 2017

Sharing and Giving


Rainbow 
The Scheepjes CAL 2017 - Hygge is gearing up to new levels. Behind the scenes people are working franticly and have even managed to get some kits out early, ahead of the anticipated date. 
De Scheepjes CAL 2017 - Hygge is ontzettend populair! Achter de schermen zijn mensen druk bezig om alles in goede banen te leiden en zo heeft Scheepjes zelfs wat kits eerder kunnen versturen dan de aangekondigde datum, om levering makkelijker te maken.

Jewel
In the midst of all the CAL madness, I got an email yesterday from a lovely, kind & giving lady in South Africa. This is everything I love about a CAL; it brings together people from all around the world with a common interest and as a general rule, people just want to share.
Temidden van al deze drukte kreeg ik gisteren een e-mail van een lieve en vrijgevige dame in Zuid Afrika. Dit is wat ik zo mooi vind aan een CAL; het brengt mensen over de gehele wereld bij elkaar door een gedeelde passie, en over het algemeen wil iedereen gewoon graag met elkaar delen.

Pastel
A graphic designer by trade, Claire (from designbyclaire blog) has produced a beautiful free downloadable print to help you all get in the Hygge mood. And further more, she coloured the print to match each of the kits.
Grafisch designer Claire (van de Designbyclaire blog) heeft vier prachtige grafische prints ontworpen om je in de Hygge stemming te krijgen. En deze prints heeft ze zo ontworpen dat ze elk bij een Hygge-kit passen.

Danish Mermaid
If you'd like one,  pop over to Claire's blog here and download your own free copy to match your kit, or all of them as they are so beautiful! It looks beautiful framed and hung on the wall or as part of an inspiration board. Maybe leave her a thank you message too :)
Als je een print wil, kun je naar Claire's blog gaan en deze gratis downloaden! Kies diegene die bij je kit past, of allemaal, want ze zijn allemaal erg mooi! In een lijstje zien ze er geweldig uit en ze passen natuurlijk goed op een Hygge inspiratie-board. Wees lief, en laat ook een bedankje achter op haar blog :)


Girls Night InThursday, 12 January 2017

'The Danish Mermaid' Colour Way.


After yesterday’s announcement, I’ve been a busy bee working up a sample swatch for the Simy’s Choice 'Danish Mermaid' kit for the Scheepjes 2017 CAL - Hygge. I thought you might like to see how the colours work together.
I love how the colours create an almost ombre effect. The kits for the Danish Mermaid will also be available from Scheepjes stockists along with the other 3 colour ways : Rainbow, Jewel and Pastel from February 1st 2017.
Na de aankondiging van gisteren ben ik druk bezig geweest met een testlapje voor de 'Simy's Choice' Deense Zeemeermin kit voor de Scheepjes 2017 CAL - Hygge. Ik dacht dat jullie misschien wel wilden zien hoe deze kleuren samen eruit zien.
Het mooie hieraan vind ik hoe de kleuren samen een ombre effect vormen. De Deense Zeemeermin kits zijn vanaf 1 februari beschikbaar naast de 3 al bestaande kleursamenstellingen: Regenboog, Juweel en Pastel.


Wednesday, 11 January 2017

Scheepjes CAL 2017 - Kit GIVEAWAY!


It’s been a hive of activity in the studio these last few weeks as we’ve been pulling together the final details for the release of this year’s Scheepjes CAL (2017) Hygge.
Wij zijn bezige bijtjes geweest de afgelopen weken in de studio, omdat we druk bezig zijn geweest met het voorbereiden van de CAL van dit jaar, de Scheepjes 2017 CAL ‘Hygge’.

Both Kirsten (the designer from Haak MaarRaak blog) and myself have strong ties to Scandinavia and the whole concept of Hygge. If you don’t know what Hygge is, here’s some info. For me personally, Hygge is candlelight, sweet treats & of course crafting.
Zowel Kirsten (de designer, ze blogt ook op Haak maar raak) en ik hebben een bijzondere band met Scandinavië en het concept van Hygge. Als je niet weet wat Hygge is, is hier wat extra informatie. Voor mij persoonlijk is Hygge kaarslicht, zoetigheid en natuurlijk handwerken.


 Kirsten studied in Stockholm where her love of crochet and Hygge started. I myself visited Denmark a few years ago on a business trip and had the luxury of staying with a Danish family. They welcomed me into their home and introduced me to the concept of Hygge.
Kirsten studeerde in Stockholm waar haar liefde voor haken en Hygge begon. Ikzelf bezocht Denemarken een paar jaar geleden tijdens een zakenreis, en mocht daar bij een Deense familie verblijven. Via hun huishouden raakte ik bekend met het concept van Hygge.

During my trip, I visited the statue of The Little Mermaid. So for me, Hygge and The Little Mermaid are both connected in my memories.
Tijdens mijn trip bezocht ik het standbeeld van de Kleine zeemeermin. Dus in mijn gedachten zijn Hygge en de Kleine Zeemeermin altijd met elkaar verbonden.


 Last week, Scheepjes released the Hygge CAL in 3 beautiful colour ways put together by Kirsten. Today, I’d like to introduce to you ‘Simy’s Choice’ kit. A colour way I myself have put together with Kirsten’s approval. It brings together my love of Hygge and the little statue I visited. I’m calling this colour way ‘The Danish Mermaid’.
Afgelopen week heeft Scheepjes de 3 prachtige kleursamenstellingen van de Hygge CAL gelanceerd die Kirsten heeft ontworpen. Vandaag wil ik jullie introduceren aan de ‘Simy’s choice’ kit. Een pakket dat ik zelf (met Kirsten’s goedkeuring) heb samengesteld. De kleuren combineren mijn liefde voor Hygge en het kleine standbeeld wat ik in Denemarken bezocht. Ik noem deze kleursamenstelling dan ook ‘The Danish Mermaid’, Engels voor Deense zeemeermin. I have one ‘The Danish Mermaid’ kit to giveaway! For a chance to win, take a picture of your Hygge preparations like mine above (hot chocolate, yarn, sweet treats, whatever you like!) and post it in the comments section of the Giveaway post on the Scheepjes Facebook page. Also LIKE & SHARE the post.  I’ll choose a winner on January 31st and ship your kit to you in time to start the CAL.
Ik mag een 'The Danish Mermaid' kit weggeven! Om kans te maken om te winnen neem je een foto van je Hygge voorbereidingen zoals die van mij hierboven (hete chocomel, garen, zoetigheid, wat voor jou hygge is!) en post je het in de comments sectie van de Giveaway post op de Scheepjes Facebook pagina. Vergeet niet om de post ook te Liken en sharen! Ik kies een winnaar op 31 januari en verzend je kit op tijd voor de aanvang van de CAL.