Monday, 18 December 2017

Our Tribe - and a NEW Tribe Member!


A very special part of my job at Scheepjes has been putting together and working with our team of bloggers. My initial idea was to create a group of designers who would work together, support each other and help through all the trials of being a knit / crochet designer.
Een bijzondere kant van mijn baan bij Scheepjes is het samenstellen en werken met ons team van bloggers. Het is allemaal voortgekomen uit het idee om een groep designers met elkaar in contact te brengen die samen konden werken en elkaar konden ondersteunen bij alle zaken die horen bij het ontwerpen van haak-of breiprojecten.


The Scheepjes blogger group started small, with just 4 designers and over the years has grown to a current number of 13. But the group itself has far exceeded my expectations. I carefully hand pick all the designers I ask to join our group which is a delicate balance of skills, talents and personalities. But over the years, this group has become about so much more than what I had thought in the beginning.
De Scheepjes bloggersgroep begon klein, met 4 designers. Maar gedurende de jaren is de groep uitgegroeid tot maar liefst 13 ontwerpers! De groep zelf heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Alle bloggers die uitgenodigd worden selecteer ik zelf, en daarbij probeer ik rekening te houden met die o-zo-delicate balans van vaardigheden, talenten en persoonlijkheden. En gedurende de jaren is deze groep zoveel meer geworden dan wat ik in het begin had gedacht.


Most days I have contact with our bloggers, sometimes regarding a design or a project they are working on, but over time I have become someone they share with, I’ve been included in their personal lives and we have become friends as well as colleagues.
De meeste dagen heb ik contact met een of meerdere van onze bloggers. Soms gaat dit over een design waar ze aan werken, maar in de loop van de tijd ben ik iemand geworden met wie ze meer dan alleen werk delen. Ik ben onderdeel geworden van hun dagelijkse levens en we zijn zowel vrienden als collega’s.


We (and yes, I do consider myself part of this fabulous group) have started to call ourselves ‘Our Tribe’ and regularly use the phrase when we come together that we have found 'our tribe'.
Een tijdje terug omschreven we onszelf (ja, ik beschouw mezelf als deel van deze prachtige groep!) als een ‘stam’, en als we samenkomen dan noemen we dat dan vaak ‘thuiskomen bij onze stam’.


This ‘Tribe’ of creatives, who I am extremely protective of, make me incredibly proud. They empower and support each other, not only through their design work, but also through life. Through it’s twisting journey of ups and downs, excitements and disappointments. They have time for each other; they make time for each other, which is so incredibly valued by each and every member. They give freely to each other and lift each other up.
Deze groep creatievelingen (waar ik heel beschermend over ben!) maken me ontzettend trots. Ze steunen elkaar, en niet alleen als designers maar ook als vrienden in het leven, met al zijn ups en downs. Ondanks dat ze allemaal druk zijn maken ze tijd vrij voor elkaar, geven ze aan elkaar en helpen ze elkaar.


At Scheepjes, we felt this needed to be recognised and rewarded, as it is such an incredibly rare and beautiful thing. We came up with a plan to give them what we knew every designer secretly wants; their own yarn.
Bij Scheepjes vonden we dat dit erkend moest worden, zeker aangezien het zo’n bijzondere samenwerking is. Daarom kwamen we met het stiekeme plan om datgene te geven waarvan we wisten dat iedere designer ervan droomt: hun eigen garen.

Photo Credit : Haak Maar Raak


This collection of yarns ‘Our Tribe’ reflects all aspects of the Scheepjes Bloggers. It is a selection of individual yarns that have their own colours and personalities that work together as one collection. Pick any two colour ways and use together, they will bring out the best in each other.
De‘Our Tribe’ garens weerspiegelen alle aspecten van de Scheepjes bloggers. Het zijn garens die individueel hun eigen kleuren en persoonlijkheden hebben, maar die het beste samenwerken als een grote collectie. Kies twee willekeurige bollen en gebruik ze samen, en ze zullen het beste in elkaar naar boven halen.Today, I’m incredibly excited to introduce the newest member of the Scheepjes Bloggers ‘Tribe’, a fabulously talented designer with an eye for colour and detail. Please welcome warmly our newest member Matt from 'A Boy and Bunting' blog, you can visit his blog here where he will be running a little Giveaway of our ‘Our Tribe’ yarns to kick off his introduction to the group.
En vandaag kan ik nog iets nieuws aankondigen: het nieuwste lid van de Scheepjes Bloggers’ ‘stam’, een getalenteerde designer met een oog voor kleur en detail! We zijn ontzettend blij om Matt van 'A Boy and Bunting' blog te mogen verwelkomen! Je kan zijn blog hier bezoeken en hij zal binnenkort een leuke giveaway met ons ‘Our Tribe’ garen houden om zijn introductie te vieren!