Tuesday, 1 January 2019

Simy's Year of Mandalas

New Year / New Project - Simy's Year of Mandalas!
Nieuw Jaar / Nieuw Project - Simy's Jaar van Mandala's!

Happy 2019!
As a new year begins, our minds are turning to new projects for the coming weeks and months. Last year, I got an ipad pro, with an apple pencil. It's changed my life design wise and has become an invaluable tool, not only for work but also for de-stressing.
Gelukkig 2019!
Met de start van een nieuw jaar komen er weer nieuwe plannen. Afgelopen jaar heb ik een ipad pro gekocht, met een apple stylus. Het heeft mijn leven compleet op zijn kop gegooid in termen van designen en het is een onmisbare hulp geworden. Niet alleen voor werk, maar ook voor ontspanning.


I started doodling mandalas as a relaxing hobby, they are quick and easy to make and instantly bring my stress levels down. 5 minutes of doodling is like a mini vacation! I didn't know what I was going to do with the mandalas, but just saved each one in a file on my hard drive.
Ik ben begonnen met het doodelen van mandala's om tot rust te kommen. Ze zijn snel en gemakkelijk te maken en maken mijn hoofd lekker leeg. 5 minuten schetsen is een mini-vakantie! Ik wist niet was ik met de mandala's ging doen, maar ik heb ze gewoon bewaard.

Towards the end of the last year an idea started to develop, I  noticed many of my mandala doodles followed my passion for observing the changing seasons. Without realising, I'd created a record of the changing seasons within each mandala.
Eind vorig jaar begon een idee vorm te krijgen. Ik zag dat mijn mandala's een beetje mijn obsessie met de seizoenswisselingen volgde. Zonder me ervan bewust te zijn heb ik eigenlijk het jaar vastgelegd in mandala's.

This is how my new project developed. I'm calling it 'Simy's Year of Mandalas'. It's all about de-stressing, relaxing, mindfulness, observing the seasons and NO PRESSURE! When we embark on a new project, often there is a timeline, a deadline of some kind, or maybe even the pressure to follow or even write a pattern.
Dit is hoe mijn nieuwe project ontstond. Ik noem het ' Simy's Jaar van Mandala's'. Het doel is ontspannen, relaxen, mindful zijn, de seizoenen bewondered en GEEN STRESS! We kennen allemaal wel de deadlines en planningen die bij een nieuw project horen. Soms alleen de druk om het patroom to volgen of te schrijven kan al stressend zijn.

This project aims to liberate us from all of the above!
Dit project is juist bedoeld om daar geen last van te hebben!Each month throughout 2019, I will release one of my mandala doodles on my blog. These mandalas are to draw your attention to be mindful of the changing seasons, to see inspiration in your surroundings and to stimulate your creativity, using it as inspiration for your crafting. There will be no patterns, no deadlines, just inspiration and creativity.
Elke maand van 2019 plaats ik een van mijn mandala doodles op mijn blog. Deze mandala's kunnen je bewuster maken van de wisselende seizoenen, om inspiratie in je omgeving te vinden en om je creativiteit los te laten. Gebruik het als bron van inspiratie. Er zullen geen patronen of deadlines zijn, alleen maar inspiratie en creativiteit.

The idea is to take my mandala design and use it as inspiration for your crafting. You can crochet, knit, sew, Embroider or even weave your version of my mandala.  By the end of the year, you will hopefully have created a set of 12 seasonal mandalas.
Het idee is om mijn mandala te gebruiken als basis. Je kan haken, breien, naaien, borduren of misschien zelfs jouw eigen versie van mijn mandala weven. Aan het einde van het jaar heb je hopelijk een set van 12 mandala's.
Simy's Year of Mandalas is all about going totally freeform, not following a pattern and just following your inspiration.
Simy's Jaar van Mandala's draait om uit de losse pols maken. Geen patroon, maar je eigen inspiratie laten leiden.

You can share your mandalas on Instagram using the hashtag #SimysYearOfMandalas and please tag me in your uploads @simysstudio . This will also create a library of inspiration you can browse, of what other people have been making. I'll be sharing examples of mandalas people have made on my Instagram feed: simysstudio , and also on my blog (so please be aware when you use the hashtag you give me permission to share your photo, always with credit to you of course).
Je kan je mandala's op instagram delen met de hashtag #SimysYearOfMandalas en vergeet me niet te taggen @simysstudio . Zo krijgen we een creatieve bibliotheek waar je doorheen kan bladeren. Ik zal voorbeelden van de mandala's die ik in mijn simysstudio feed vind delen, op Instagram en op mijn blog (door de hashtag te gebruiken geef je hier toestemming voor, uiteraard altijd met jouw referentie erbij).


So, to kick things off here is my first doodled mandala inspiration, which I've called 'Winter Mist'. I've included so many small details in this mandala. If you look closely you will see frosty leaves inspired by winter sage in my garden, icy foliage and tree-lined foggy roads.
Dus om van start te gaan, dit is mijn eerste doodle, genaamd 'Winter Mist'. Ik heb veel kleine details in deze mandala verstopt. Als je goed kijkt zie je bevroren bladeren die verrassend veel op de salie in mijn tuin lijken, ijsranden en mistige bossen.
I asked Scheepjes Blogger Jellina to be the first to use this mandala design to come up with her own creation and she did not disappoint! You can see more photos of her amazing 'Winter Mist' mandala and information on how she created it on her blog here.
Ik heb Scheepjes Blogger Jellina gevraagd om als eerste dit mandala ontwerp te gebruiken om haar eigen creatie te maken en ze heeft mijn verwachtingen meer dan overtroffen. Op haar blog vind je meer fotos van haar fantastische Winter Mist mandala en hoe ze het gemaakt heeft.
Scheepjes Blogger Chrsitina from A Spoonful of Yarn blog also played along and created this wonderful Mandala!
Scheepjes Blogger Christina van A Spoonful of Yarn blog heeft ook meegedaan en ze heeft deze prachtige mandala gemaakt!
I'm looking forward to seeing your mandala collection as 2019 progresses. Have fun, relax and enjoy the process!
Ik kan niet wachten om de mandala collectie te zien groeien in de loop van 2019. Veel plezier en geniet van het maken!


2 comments:

  1. A truly wonderful idea! (daffodilwild.wordpress.com)

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.