Monday, 1 July 2019

July Mandala


The temperature is definitely soaring at the moment, summer is here and we are all enjoying our time outdoors. Its my favourite time of year to crochet, I choose a nice cotton yarn and sit in the garden in the shade with a cool drink and a fun project to create.
Het wordt alsmaar warmer, de zomer is nu écht gearriveerd en we genieten buiten van de zomerzon. Dit is mijn meest favoriete tijd van het jaar om te haken, ik kies een mooi katoenen garen en zit in de schaduw in de tuin met een lekker koud drankje en een leuk project om te maken.

This month's mandala for the Simy's Year of Mandalas Project (if this is the first time you are hearing about this project you can read all about it here) is sizzling hot. I was inspired by a visit to Bali. The architecture, the decorative paintwork but most of all the way flowers and petals and leaves are used to decorate the table when you eat at their amazing restaurants. 
De mandala van deze maand voor het Simy's Year of Mandala's Project is zinderend! (Lees je nu voor het eerst over dit project? Hier kun je alle informatie erover vinden.) Ik raakte geïnspireerd tijdens een bezoek aan Bali: de architectuur, de decoratieve schilderkunst, maar vooral de manier waarop bloemen en bloemblaadjes gebruikt worden om tafels hun geweldige restaurants mee te decoreren, vond ik inspirerend.


This month's mandala is called Balinese Adventure. If you've ever been to Bali, I'm hoping it will look familiar.
De mandala van deze maand heet dan ook Balinese Adventure. Als jij ooit op Bali bent geweest, dan hoop ik dat je mijn inspiratie hierin terug ziet.


I asked the fabulous Kirsten from blog Haak Maar Raak to create something inspired by this mandala. She chose to work with Scheepjes Catona because of the huge range of colours at her disposal with this yarn. 
Ik vroeg de fantastische Kirsten van het blog Haak Maar Raak om iets te maken naar aanleiding van deze mandala. Ze besloot om Scheepjes Catona te gebruiken vanwege de enorme verscheidenheid aan kleuren waaruit je kunt kiezen.The result is so delicate and beautiful! I especially like the way she has experimented with open space between the stitches. Kirsten just released the pattern to her mandala here, but you can also create your own version of Balinese Adventures.
Het resultaat is zo fijntjes en mooi! Vooral de manier waarop ze heeft geëxperimenteerd met de open ruimtes tussen de steken vind ik mooi. Kirsten heeft zojuist het patroon voor deze mandala online gezet, maar je kunt uiteraard ook je eigen versie van de Balinese Adventure maken.


Use my mandala as inspiration and create something freeform, just for fun! If you do, don't forget to #SimysYearOfMandalas so I and others can find and be inspired by your work.
Gebruik mijn mandala als inspiratie en maak iets uit de losse pols, gewoon omdat het leuk is! Doe je dat, vergeet dan niet #SimysYearOfMandalas te gebruiken zodat ik en anderen geïnspireerd kunnen raken door jouw werk.

Have fun creating this summer!
Heel veel plezier met jouw zomerproject!


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.