Thursday, 1 August 2019

August Mandala - Lotus BlossomThey say that travel is the true education, and I wholeheartedly agree. 
It opens our eyes and broadens the mind. 
It takes a lot of courage sometimes to leave the comfort of our every day and go off on an adventure to explore foreign lands and far away places.
Men zegt dat je van een week reizen veel meer leert dan van een jaar naar school gaan en daar ben ik het hartgrondig mee eens.
Het opent je ogen en verbreedt je geest.
Er is echter wel veel moed voor nodig om huis en haard achter je te laten en op avontuur te gaan in landen ver weg van hier.

Many moons ago I spent every spare moment I had exploring new countries, cultures and landscapes but these days not  as often as I'd like. The thing that always captures my eye the most when traveling is the variety and contrast of plant life from one country to another. Simply  by wandering down a dirt track 5 minutes from my home or on the other side of the world, there's always something worth seeing if you take a moment to look, and a floral 'discovery' can even be made in your own back yard.
Een poos geleden bracht ik iedere minuut die ik had al reizend door; ik ontdekte nieuwe landen, culturen en landschappen. Maar helaas doe ik dat nu niet meer zo vaak als ik zou willen. Wat me altijd opvalt tijdens het reizen, is het verschil in bloemen en planten tussen allerlei landen. Of ik nu op een modderig pad vijf minuten bij mijn huis vandaan loop of ergens aan de andere kant van de wereld, er is altijd iets nieuws te ontdekken als je naar beneden kijkt. En zo'n bloemige 'ontdekking' kan ook gewoon in je achtertuin worden gedaan.

This month's mandala was inspired by the beautiful lotus blossom, and I've named it after this elegantly beautiful plant. I've seen this plant growing wild in many places and it always takes my breath away.
De mandala van deze maand is geïnspireerd op de prachtige lotusbloesem waar ik de mandala dan ook naar heb genoemd. Ik heb hem op zoveel plekken zien bloeien en het brengt altijd mooie herinneringen met zich mee.

The fabulously talented Mark from The Guy with the Hook blog also loves the flower and produced this wonderful crochet mandala inspired by my mandala sketch.
De onwijs getalenteerde Mark van The Guy with the Hook blog is ook een groot liefhebber van de lotus en maakte deze geweldige gehaakte mandala, geïnspireerd op mijn mandala schets.I found this quote about the Lotus blossom which I really love :

Be as the Lotus,
open to the rising sun,
unaffected by the muddy depths of it's birth,
or even the water which sustains it.

Ik vond deze prachtige quote over de lotus :

Wees als de lotus,
open naar de opkomende zon,
laat zich niet beïnvloeden door de modderigheid van de geboorte,
of door het water dat hem draagt.


Mark used the Scheepjes Metropolis yarns to create his mandala as it offers a vast array of colours to enable creativity to run free.
Mark gebruikte Scheepjes Metropolis garens om zijn mandala mee te maken, dit garen is er in een breed scala aan kleuren om je creativiteit de vrije loop te laten. 


My mandala project has now been running for 8 months, and will continue throughout the whole of 2019. If this is the first you are hearing about it, you can read the original post explaining everything here. If you are inspired to create a crochet, knitted or even embroidered mandala using my mandala sketches, please upload to social media using #SimysYearOfMandalas so I and others can find and be inspired by your photos.
Mijn mandala project loopt nu al 8 maanden en gaat door tot het einde van 2019. Als je er nu voor het eerst over hoort, lees dan de eerste post waarin alle uitleg staat hier terug. Ben je geïnspireerd geraakt  door mijn schetsen om ook een mandala te haken, te breien of misschien wel te borduren, plaats ze dan op social media met #SimysYearOfMandalas zodat ik en anderen ze kunnen vinden en erdoor geïnspireerd kunnen raken.