Tuesday, 21 January 2020

Scheepjes Australian Bushfire Fundraiser - #CryingKoala ProjectThe last weeks have been a difficult time of reflection on the horse that is the Australian bushfires this year. Never before have these fires wreaked such havoc, displaced so many people and communities, and killed so many precious animals. I can't help but thinking back to the time I spent travelling around Australia a few years ago, and what a great privilege it was to see such beautiful natural wonders, many of which are now under threat. 
De afgelopen weken heb ik veel nagedacht over de vreselijke bosbranden waar Australië aan onderhevig is dit jaar. Nooit eerder veroorzaakten branden zo'n ravage, raakten zoveel mensen en gemeenschappen ontheemd en werden zoveel dieren gedood. Ik moet telkens terugdenken aan de tijd dat ik door Australië reisde, een paar jaar geleden, het was een voorrecht om al dat natuurschoon te zien, het natuurschoon dat nu onder grote druk staat.


The Scheepjes Family have a particularly close connection to Australia; we have a staff member, bloggers and designers who are Australian, and a branch of the extended family live and operate organic farms in the Gippsland area, which is why we really feel a sense of urgency in contributing in some way to the bushfire aid initiatives.
De Scheepjes Familie heeft nauwe banden met Australie: we hebben Australische werknemer, maar ook een paar Scheepjes' Bloggers en ontwerpers komen uit dit prachtige land. Daarnaast is een tak van de Scheepjes familie destijds naar Australie verhuisd en runt biologische boerderijen in Gippsland. En dit is nog maar een van de redenen waarom we zo graag iets willen bijdragen aan de initiatieven om hulp te bieden tegen de bosbranden en voor het herstel. As I mentioned in YARN Bookazine 7 Reef, I've been privileged enough to travel in Australia a couple of times and have so far experienced 5 of its 6 states as well as the Northern Territory. Holding the dry red Australian earth in my hands for the first time really brought home to me how different the landscape and environment of this country is compared to my familiar Europe. Highlights of my trips have included climbing Sydney Harbour Bridge, scuba diving on the Great Barrier Reef, going to the Opera House, visiting a Kangaroo orphanage, visiting Uluru and driving the Great Ocean Road. But nothing took my breath away like my very first spotting of a koala in the wild. The koala for me (and many people I expect) is the epitome of Australian wildlife.  That's why, today I am starting a new project which I'm naming #CryingKoala.
In YARN Bookazine 7 Reef had ik het er al over, ik heb het voorrecht gehad om een paar keer door Australië te reizen en ik heb vijf van de zes deelstaten én het Noorderlijk Territorium bezocht. Bij het voelen van het bekende droge, rode, Australische zand besefte ik hoe anders het landschap en de leefomgeving van dit land is ten opzichte van mijn bekende Europa. De hoogtepunten van mijn reizen waren het beklimmen van Sydney Harbour Bridge, scuba duiken in de Great Barrief Reef, een bezoek brengen aan het Opera House en een kangoeroe weeshuis, Uluru opzoeken en rijden op de Great Ocean Road. Maar niets was indrukwekkender dan het zien van een wilde koala. De koala is voor mij, en voor met mij vele anderen vermoed ik, hét toonbeeld van de Australische wildlife. En daarom begin ik vandaag met een nieuw project, namelijk #CryingKoala.


The  #CryingKolala project if course is not just about raising money to help koalas, but all wildlife affected by the bushfires. The cute and cuddly koalas simply fly the flag for all the creatures affected. After having such close encounters with the beauty of Australia, my heart is literally torn being so far away, the feeling of helplessness is overwhelming and the constant question 'What Can I Do?' has been plaguing me.
Het #CryingKoala project is uiteraard niet bedoeld om enkel de koalas te helpen, we willen alle dieren die getroffen zijn door de bosbranden bijstaan. De lieve en knuffelige koalas de aandacht voor alle getroffen beestjes. Na het zien van de pracht en praal van het Australische landschap word ik letterlijk verscheurd door het gevoel niets te kunnen doen omdat ik zo ver weg ben. De vraag 'Wat Kan Ik Doen?' achtervolgt me telkens.

There are many initiatives being set up, all valuable in many different ways. But what strikes me and the Scheepjes team as being essential in the aftermath of this tragedy is as much funding as possible needs to be directed to agencies over in Australia who can help.
Er worden allerlei initiatieven genomen, allemaal waardevol op hun eigen manier. Maar wat mij en het Scheepjes team in de nasleep van deze tragedie essentieel lijkt, is dat zoveel mogelijk geld naar de desbetreffende Australische hulporganisaties moet worden gestuurd. 


The Pattern
Here in the studio, we've come together with great vigour this week, designing the Crying Koala Hat for both knitters and crocheters that can be purchased for €2.95 and whose profits in 2020 will be donated entirely to the Zoos Victoria Bushfire Emergency Wildlife Fund. I felt that this pattern was something affordable for all, and a way to display to members of our crafting community that a little bit can go a long way in times like these. I'm encouraging you to buy a pattern, I'm also encouraging you to make and sell your hats to your co-workers, neighbours, friends, and generally anyone who will buy one, and donate the proceeds from your sales also to the same charity directly via the link below


Het Patroon
We zijn hier in de studio samengekomen en hebben de Crying Koala Muts ontworpen. Een patroon voor zowel breiers als hakers dat aangeschaft kan worden voor slechts €2,95. Alle winst wordt in 2020  gedoneerd aan Zoos Victoria Biushfire Emergency Wildlife Fund. Ik denk dat dit patroon betaalbaar is voor iedereen en dat alle kleine beetjes hulp kunnen helpen. Ik spoor je aan om een patroon te kopen en om de muts te maken en te verkopen aan je collega's, buren, vrienden en iedereen die er eentje zou willen hebben. Doneer dan de opbrengst van jouw verkoop via de volgende link:


Let's wear our hats to show our support for those doing an amazing job working tirelessly to help the animals affected. We’d love to see your hats, and through them show our support and solidarity towards the victims of this awful tragedy, so please share your finished project on social media using the #CryingKoala hashtag. This will also help to engage more members of our crafting community and spread awareness (and hopefully donations!). 
Laten we onze mutsen allemaal dragen om onze steun te laten zien aan hen die zonder op te geven hard werken om alle getroffen dieren te helpen. We zouden het geweldig vinden om jullie mutsen te zien en daardoor onze steun en solidariteit jegens de slachtoffers van deze vreselijke gebeurtenis te laten zien. Deel daarom massaal je project op social media met #CryingKoala. Hierdoor moedig je meer leden van onze crafting community aan om mee te doen en om bewustwording te verspreiden (en uiteraard om donaties binnen te halen!).

The pattern is available in English (UK) and Dutch via Ravelry and can be made for babies through to adults. 

Het patroon is beschikbaar in het Engels (UK) en het Nederlands via Ravelry en kan gemaakt worden voor baby's tot volwassenen.

About Zoos Victoria
This organisation is a non-for-profit organisation who throughout the year use funding to fight extinction and run conservation initiatives. A large part of this focus is on repopulating endangered species locally and returning them to their natural habitats. Their Bushfire Emergency Wildlife Fund has been set up as a separate fund in consultation with the State Department of Environment, Land, Water and Planning, and is using funding specifically to assist injured wildlife and rebuild their habitats, with a targeted focus on suppling emergency veterinary care and long-term nutritional intervention for those animals whose homes, habitats and food supply have been obliterated.

About Zoos Victoria
Zoos Victoria is een organisatie zonder winstoogmerk en haalt normaal gesproken geld op om uitsterving tegen te gaan en om instandhoudingsinitiatieven te nemen. Eén van de grootste doelen is het groter maken van de populatie van lokale bedreigde diersoorten en om hen terug te brengen naar hun oorspronkelijke habitat. Hun Bushfire Emergency Wildlife Fund is opgezet als apart inzamelpunt in samenwerking met het Ministerie van Milieu, Land, Water en Planning en het geld wordt specifiek gebruikt om gewonde dieren te helpen en om hun habitat opnieuw op te bouwen. Met als speerpunt het leveren van diergeneeskundige noodhulp en het langdurig ingrijpen voor de dieren wiens leefplaats, habitat en voedingsvoorziening zijn weggevaagd.

More information on this organisation and their Bushfire Emergency Wildlife Fund can be found here: https://www.zoo.org.au/fire-fund/ 
Meer informatie over deze organisatie en hun Bushfire Emergency Wildlife Fund kan hier worden gevonden: https://www.zoo.org.au/fire-fund/Australia: you are in all our thoughts and hearts <3 
Australië: onze gedachten zijn bij jou <3
Wednesday, 15 January 2020

Winter Poem & Pic


A Winter Walk
The gentle mist and crackling grass in ice
make solemn sights as gusts of chilly air
come hit my coat which wavers once then twice
before they bite my nose then grab my hair…

Do you relate to this, my anecdote?
(I should have worn a slightly warmer coat.)


De zachte mist en het knisperende, bevroren gras
maken van de vlagen kille lucht en prachtig aanzien.
De gure wind grijpt af en toe mijn iets te dunne jas,
bijt zich vast in mijn frisse neus en grijpt mijn haar nadien.

Overkomt jou dit ook frequent?
Of ben je helemaal aan de kou gewend?Monday, 6 January 2020

GIVEAWAY WINNER Simy's Crafty ChristmasWhat better way to begin this otherwise cold and gloomy (and muddy, at least in the Netherlands) start to 2020 than by announcing the winner of my Simy’s Crafty Christmas – Crafty Advent Calendar giveaway! 
Is er een betere manier om dit koude, sombere en modderige nieuwe jaar te beginnen met het bekendmaken van de winnaar van mijn Simy's Crafty Christmas - Crafty Adventskalender Winactie? Ik denk het niet!

My heart feels so warm reading all your lovely entries, so it was certainly difficult choosing but one winner…
Ik krijg het helemaal warm van binnen als ik jullie prachtige inzendingen lees, het was zonder twijfel erg moeilijk om slechts één winnaar te kiezen.

Congratulations Niamh07! I have left a little comment on your entry outlining what to do in order to receive your prize.
Maar die winnaar is Niam07! Ik heb een reactie achtergelaten op jouw inzending, daarin lees je waar je je gegevens achter kunt laten om je prijs in ontvangst te nemen.


I would like to also extend an enormous thankyou to all my followers who joined in my Crafty Advent Calendar project, be it via my blog, my Instagram page @SimysStudio, or the Scheepjes social media platforms.
Ik wil ook al mijn lieve volgers bedanken die mee hebben gedaan met mijn Crafty Adventskalender project, via mijn blog, mijn Instagrampagina @SimysStudio of via de Scheepjes social media platformen.

I wish all of you a happy and safe New Year, and endless amounts of crafting fun in 2020!
Ik wens iedereen een gelukkig en veilig nieuwjaar, met uiteraard oneindig veel craftplezier in 2020!