Friday, 22 May 2020

Simy's Friday Favourites: KnitPro SmartStix


This year I’ve set myself a goal, and it’s to share with you all every other Friday a product that I’ve had the pleasure to discover, use, and shortly after fall in love with. It’s no good keeping all these gems to myself! 
Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld! Ik zou graag om de week op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jullie willen delen. Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden! 
This is one for all the knitters out there who are either looking for an upgrade or to make their collection of knitting bits and bobs a little more compact! 
Dit is er eentje voor alle breiers die op zoek zijn naar een upgrade om hun verzameling breinaalden iets compacter te maken!  

KnitPro’s new SmartStix collection has got to be one of their most clever yet. They’ve created a range of not only really lightweight aluminium needles with an excellent feel, but they’ve integrated a measuring system into the design by adding coloured stripes at precisely 2cm intervals along the needle length! Rather than having to keep a ruler with you for checking your gauge and consistency, you can really quickly do so with the needles you’re using to knit with. What a stroke of genius. 
KnitPro’s nieuwe SmartStix collectie is één van de slimste collecties tot nu toe. Zij hebben een assortiment gemaakt van lichtgewicht aluminium naalden met een geïntegreerd meetsysteem. De gekleurde strepen op de breinaalden geven een interval van precies 2 centimeter aan, een liniaal om je stekenverhouding te checken is dus simpelweg overbodig. Is dat niet geniaal bedacht?!


The SmartStix collection comes in all sizes and styles of knitting needles from fixed circular needles and double-pointed needles, to interchangeable needles available per size or in a full set with all the bells and whistles!  
Deze collectie is er in alle soorten en maten breinaalden: van vaste en verwisselbare rondbreinaalden tot sokkennaalden, verkrijgbaar per maat of in een volledige set met alle toeters en bellen!

To give you an idea of cost, a pair of double-pointed knitting needles is €8.10 and their deluxe set with 8 pairs of needles and cables in 3 sizes costs €87.70. If you’ve already got yourself a set, let me know what you think in the comments below. 😊  
Om je een idee te geven van de kosten, een set sokkennaalden kost €8,10 en de deluxe set met 8 paar verwisselbare breipunten en kabels in drie maten kost €87,70. Heb jij deze set al? Laat me dan weten wat je ervan vindt in de reacties hieronder! Ik ben erg benieuwd! 😊   Monday, 11 May 2020

DIY Biodegradable Plant Pot

Two things I love love love are gardening and DIY! 
Twee dingen waar ik heel erg dol op ben zijn tuinieren en DIY-projecten 


Now that the weather is starting to warm, the time has come for all of us with green fingers to start planting seeds for our veggie patch!  
Het wordt langzaamaan warmer: tijd voor iedereen met groene vingers om zaadjes te zaaien voor onze groentetuin!
I really enjoy growing vegetables from seeds, and have even tried drying my own zucchini and cucumber seeds from some produce I bought from the local market!! The amazing part of this process is seeing how the seeds sprout, and watching them grow, loose their ‘baby leaves’ (is that what they’re called?), and become something delicious before my very eyes! 
Ik geniet echt van het kweken van eigen groenten en heb zelfs geprobeerd om zelf zaadjes van courgettes en komkommers te drogen die ik op de lokale markt heb gekocht. Het is een verbazingwekkend proces om te zien hoe de zaadjes ontkiemen, hoe ze hun kiemblaadjes loslaten en uitgroeien tot heerlijke groenten. En dat allemaal in eigen tuin! 

When starting your veggie patch from seeds, it is generally recommended that you plant the seeds initially into small pots or a tray – this gives them the best chance at surviving against creepy crawlies in their initial growing stages, allows you to regulate warmth and moisture (which they will appreciate if you live in a cooler climate like me), and is a good way to control a more consistent output because you can start growing new seedlings as you transplant the first batch! 
Als je je groentetuin start met zaadjes in plaats van kleine, gekochte plantjes, dan is het aan te raden deze zaadjes eerst in een klein schaaltje of potje te zaaien. Dit geeft de zaadjes de beste kans om in hun eerste groeifase te overleven en geen griezelige kruipende beestjes tegen te komen. Ook is het op deze manier makkelijker om warmte en vocht te reguleren (wat ze zeker zullen waarderen als je in een koeler klimaat leeft zoals ik), en het is een goede manier om controle te hebben op de opbrengst. Je verpot de ontkiemde zaadjes en maakt zo ruimte om nieuwe zaadjes te zaaien! 

But that being said, transplanting seedlings can cause quite some trauma to the plant’s delicate roots - this happened last season when I transplanted green beans; the leaves all started to wilt, and I really needed to keep an eye on them and give them a lot of water every day. So to avoid this, a biodegradable pot that can be planted together with your seedling is the best choice! 
Bij verplanten van de ontkiemde zaadjes komt nogal wat kijken, de worteltjes van de plant zijn namelijk zeer kwetsbaar. Toen ik vorig jaar sperzieboontjes wilde verplanten, begonnen de bladeren al snel te verwelken. De planten hadden elke dag veel verzorging en water nodig, maar dit is makkelijk te voorkomen met een bio-afbreekbare bloempot. Met deze bloempot verplant je plant én pot gewoon samen!


How to make your Biodegradable Plant Pot 
Materials: 
 • Newspaper  
 • Paperclips* 
 • An empty tin can 

Zo maak je een Bio-afbreekbare Bloempot 
Benodigdheden:
 • Krant  
 • Paperclips* 
 • Een leeg blikje
Instructions:
 • - Take 3 sheets of newspaper and lay them flat on a table (keeping the 3 together) 
 • - Fold from the bottom up once, then twice (in thirds) 
 • - Place your tin can on its curved side, open end facing up, roughly 3cm from the top of the folded paper 
 • - Roll the paper around the tin and push the paper at the top into the opening (this will create the bottom of the pot)  
 • - Remove the tin, flip it around, and then insert again to flatten the bottom 
 • - Use a paperclip to hold the top of the pot together 

Instructies: 
 • - Neem drie vellen krantenpapier en leg ze plat op tafel (3 vellen op elkaar)
  - Vouw in drieën
 • Leg het blikje met de gebogen kant op de krant, de open kant ongeveer 3 cm vanaf de bovenkant van het gevouwen papier
 • Rol het papier rond het blikje en duw het papier bovenaan in de opening, hierdoor onstaat de onderkant van de pot  
  - Verwijder het blik, draai het om en plaats opnieuw in de krant om de bodem plat te maken
  - Gebruik een paperclip om de bovenkant van de bloempot bij elkaar te houdenYour DIY Biodegradable Paper Pots are now ready to go and can be filled with fertile soil or potting mix! These pots will start to break down after 4-6 weeks, so do your research and choose plants that germinate within this time frame (you’ll be surprised just how many do!). Once your seedlings are ready to transfer into your garden, plant them (pot and all) directly into your veggie patch. The paper pots will continue to break down in the soil. 
Je eigen DIY Bioafbreekbare Bloempot is nu klaar voor gebruik en kan gevuld worden met vruchtbare (pot)grond! De bloempotjes beginnen na 4-6 weken af te breken, dus je kunt het beste planten kiezen die binnen dit tijdsbestek ontkiemen (het zal je verbazen hoeveel dit er zijn!). Zodra je plantjes klaar zijn om naar de tuin te verhuizen, plant je de pot rechtstreeks in de grond. De papieren pot zal langzaam verdwijnen in de grond.  

*I chose paperclips because they can be removed and reused 
*Ik heb paperclips gekozen omdat deze verwijderd en opnieuw gebruikt kunnen worden

This easy DIY project is not only giving your seedlings the best start at life, but it’s saving you money, recycling, and giving you a good reason to get your hands dirty. Enjoy! 
Dit makkelijke DIY-project geeft je zaadjes en plantjes niet alleen de beste start, maar het bespaart ook nog eens geld! Je draagt je steenje bij door te recyclen en het geeft je een goede reden om je handen vuil te maken. Heel veel plezier en succes!