Friday, 23 October 2020

Simy's Friday Favourites: Tulip Stitch Markers for Knitters


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!I still tend to find amongst my knitting and crocheting friends and family that there is a degree of uncertainty when it comes to choosing stitch markers. So this Friday I’m showing off a product that can ONLY be used by knitters that needs to become a staple of your tool kit if it isn't already.

Ik merk dat er tussen mijn breiende en hakende vrienden en familie nogal wat onduidelijkheid heerst over gebruik van stekenmarkeerders. Daarom zou ik in deze Friday Favourites blogpost graag een product willen laten zien dat ALLEEN gebruikt kan worden voor breiprojecten en dat volgens mij absoluut onmisbaar is in jouw breigerei!
These adorable heart-shaped stitch markers by Tulip are truly a knitter’s best friend, especially when it comes to very wide projects, designs with complicated stitch patterns or cabled patterns to name but a few. I also routinely use them on more beginner-level patterns because at the end of the day, it saves me a lot of time checking all of my stitches add up! 

Deze schattige hartvormige stekenmarkeerders van Tulip zijn echt de beste vriend van elke breier en dan vooral als het gaat om grote, brede projecten, ontwerpen met gecompliceerde stekenpatronen of kabels, om maar wat te noemen. Maar ik gebruik ze ook tijdens beginnersvriendelijke patronen omdat het gebruik ervan me uiteindelijk heel veel tijd scheelt met het tellen van mijn steken!


The uncertainty that I mention when it comes to stitch markers, however, is between choosing an opening stitch marker or a closed one like these. In a nutshell – opening stitch markers are used in crochet because there would be no way to mark a stitch with them if they didn’t open up, whereas closed stitch markers like these are for knitting because they slide onto the needles to sit between your stitches and are less bulky so as not to impact your stitches. 

Hetgeen onduidelijk is over stekenmarkeerders is of je kiest voor een gesloten stekenmarkeerder als deze of eentje die opengemaakt kan worden. In een notendop: stekenmarkeerders die opengemaakt kunnen worden gebruik je tijdens het haken omdat je een gesloten stekenmarkeerder niet meer uit je werk krijgt. Tijdens het breien schuif je een gesloten stekenmarkeerder over op de andere naald en zit hij tussen de steken in plaats van erin. Daarnaast zijn ze niet zo groot en hebben ze daarom geen invloed op de grootte van je steken.


 

If you would like to add these lovely little stitch markers to your knitting tool kit, they are available from yarn stores worldwide in four sizes (S, M, L and XL) and colours (white, red, black and gold). A single packet contains 7 markers and will set you back only €2.95 a pop!

Zou je deze snoezige stekenmarkeerders willen toevoegen aan jouw breigerei? Ze zijn in vier maten  (S, M, L en XL) en kleuren (wit, rood, zwart en goud) verkrijgbaar in garenwinkels over de hele wereld. Eén pakje bevat 7 markeerde en kost slechts €2,95!


Love,

Liefs,


Friday, 9 October 2020

Simy's Friday Favourites: Ear Savers


This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!This year has thrown many things our way, and despite the incredible efforts I’ve witnessed from those around me working hard to stay healthy, protect those around them, and contribute to ‘flattening the curve’ by self-isolating and following guidelines, the threat of coronavirus is still on all our doorsteps.

Dit jaar had iets heel anders voor ons in petto dan we ons hadden voorgesteld. Het coronavirus is nog steeds flink aanwezig, ondanks de moeite die ik iedereen om me heen zie doen om gezond te blijven, de mensen om hen heen te beschermen en bij te dragen aan het flatten van de curve door in zelfisolatie te gaan en alle richtlijnen op te volgen.

  

As most of you will know, to help combat the spread in many countries around the world, it is now compulsory to wear face masks in some capacity: be it in specific areas, on public transport, or at all times. Though as much as I do feel I’m getting used to this ‘new normal’, for the longer term some added comfort when wearing my masks is more than welcome. (Mine seem to have an annoying tendency to rub behind the crease of my ears – ouch!)

Zoals velen van jullie vast weten is het in veel landen verplicht om een mondkapje te dragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dit kan op specifieke plekken zijn, in het openbaar vervoer of overal buiten je eigen huis. Hoewel ik steeds meer begin te wennen aan dit 'nieuwe normaal' is wat extra comfort bij het dragen van mijn mondkapje meer dan welkom. (De achterkant van mijn oren begint al wat pijn te doen, auw!)

  


Although I’ve seen some lovely patterns for ‘ear savers’ online, when I stumbled across these brightly coloured silicone ones I couldn’t help but pick up a few for the convenience! Not only do I love the colours, but they are safe for use by babies and children, as well as hypoallergenic, thus suiting adults with a more sensitive touch too. 

En hoewel ik prachtige patronen voor 'oorbeschermers' online ben tegengekomen, zag ik ook deze felgekleurde siliconen oorbeschermers en kon ik het niet laten om er een paar voor de zekerheid mee te nemen. De kleuren zijn geweldig, maar bovendien zijn ze ook veilig voor gebruik bij baby'tjes en kinderen én zijn ze hypoallergeen, handig voor degenen onder ons met een gevoelige huid.


Another convenience of these silicone ‘ear savers’ is that they are very easy to clean and reuse: just boil them in water for at least 10 minutes to sterilise! Given that health and safety is of utmost importance right now, the ease of keeping these clean between uses is a big plus for me.

Een ander groot pluspunt aan deze siliconen oorbeschermers is dat ze heel handig schoon te maken en opnieuw te gebruiken zijn. Je kunt ze namelijk steriliseren door ze tenminste tien minuten uit te koken. En aangezien gezondheid en veiligheid op dit moment het allerbelangrijkste is, vind ik het heel prettig dat deze oorbeschermers zo gemakkelijk schoon te maken zijn!

  

 

  

If you’ve been finding wearing a face mask a little tiring on your ears like I have, I highly recommend picking up some ‘ear savers’ via your nearest seller. I know that because many of you are crocheting, knitting or sewing reusable masks, there are Scheepjes retailers stocking these! Visit the Scheepjes website at www.scheepjes.com/en/shops to locate a store close to you and ask about these ‘ear savers’, quoting the item numbers below. 😉  

Vind jij het dragen van een mondkapje net als ik vrij vermoeiend voor je oren? Dan raad ik je ten zeerste aan om een paar van deze oorbeschermers aan te schaffen. Er zijn Scheepjes verkooppunten die deze oorbeschermers op voorraad hebben en neem ze gelijk mee bij het uitzoeken van je materialen voor het haken, breien of naaien van je herbruikbare mondkapjes. Via de Scheepjes website kun je zien waar het dichtstbijzijnde Scheepjesverkooppunt zich bevindt, zie https://www.scheepjes.com/nl/winkels/ Vraag naar deze oorbeschermers onder vermelding van onderstaande artikelnummers.


Plain: 67436 (€1.50 per piece)  

Effen: 67436 (€1.50 per stuk)  

Decorated: 67445 (€1.95 per piece)

Met decoratie: 67445 (€1.95 per stuk)  

  

Let me know in the comments below if you have any more questions and I’d be happy to help.

Heb je vragen over dit product? Laat het me dan weten in de reacties en ik antwoord graag! 


Monday, 5 October 2020

Autumn Bucket List

Oh, autumn how I adore you! The beautiful, crisping leaves in a spectrum of sunburnt and ochre shades, the tantalising scent of homemade pumpkin soup, filled to the brim with seasonal produce from my very own garden, and the shortening days which bring a cooler but more vivid dusk... 

Oh, wat houd ik toch van de herfst! De prachtige, knisperende bladeren in een reeks van zongebruinde en oker tinten, de verleidelijke geur van een tot de rand gevulde pan met zelfgemaakte pompoensoep, uiteraard van pompoen uit eigen tuin en de dagen die korter worden en een koele, maar levendige schemering met zich meebrengen… 

 

 

Although I could go on and on with poetic descriptions of the things I love most about this time of year, what I’m here to share with you first and foremost is my Autumn Bucket List for 2020: a checklist of everything I intend to do before the end of this glorious season, and that I couldn’t help sharing with you all!  

Ik zou maar door kunnen gaan met het maken van poëtische beschrijvingen van de fijnste dingen in deze tijd van het jaar, maar wat ik in de eerste plaats met jullie wil delen is mijn Herfst Bucketlist van 2020: een checklist met alles wat ik graag zou willen doen voor het einde van dit schitterende seizoen. En deze moest en zou ik met jullie delen! 

 

 

In many countries around the world, there remains rather strict measures in place concerning the coronavirus, and for older members of our communities and those with health concerns or physical limitations, it remains safer to stay at home as much as possible. With this in mind, I chose a selection of my favourite autumn activities that you can do in and around the home, and created a downloadable PDF for you to print off and pop on the fridge (link below).  

In veel landen zijn er nog behoorlijk strenge maatregelen van kracht wat betreft het bestrijden van het coronavirus en voor de ouderen of kwetsbaren van onze samenleving blijft het veiliger om zoveel mogelijk thuis te blijven. Met dit in mijn achterhoofd heb ik een selectie gemaakt van mijn meest favoriete herfstactiviteiten die je in en om het huis kunt doen, allemaal verzameld op een te downloaden PDF om te printen en op je keukenkast te plakken (linkje beneden). 

 

Simy's Autumn Bucketlist

 

As always, I love seeing your posts on social media so be sure to take some snaps of your autumn adventures and use the hashtags #SimysStudio and #SimysAutumnBucketlist when posting on Instagram so I can find and admire everything you’ve been up to. 

Zoals altijd vind ik het geweldig om jouw posts op social media te zien, vergeet daarom niet om wat kiekjes te maken van jouw herfstige avonturen en gebruik #SimysStudio en #SimysAutumnBucketlist bij het posten ervan op Instagram. Zo kan ik ze vinden en bewonderen wat je hebt gedaan. 

 

Love always, 

Veel liefs,