Wednesday, 22 September 2021

The Definitive Guide To Metropolis and Downtown!Ever since we launched our Metropolis yarn at Scheepjes, I’ve always felt that there was something else that could make this yarn collection extra special: a sister yarn to craft with! I can’t tell you how often I've picked up my personal stash of Metropolis yarn to knit something cosy and colourful, such as a pair of slipper socks or a cute accessory for a friend (or myself!), and have wondered how it would look combined with a striped yarn though you'd think 80 gorgeous, heathered shades would be more than enough for all sorts of projects! So, you can imagine my excitement when we revealed our new Downtown yarn to our Scheepjes community, who are equally (and rightly so) colour-obsessed. This launch opens up endless creative possibilities, especially for the knitters among us.

Vanaf het moment dat wij bij Scheepjes onze Metropolis garens lanceerden, heb ik altijd gedacht dat deze bijzondere garencollectie nog specialer zou worden met een zustergaren om mee te combineren! Ontelbare avonden heb ik heerlijk zitten breien met onze Metropolis garens, luisterend naar het rustgevende getik van mijn naalden terwijl ik een nieuw paar sokken breide of een accessoire voor een vriendin (of mijzelf). Ook al heb ik 80 kleuren om uit te kiezen, ik bleef dromen over het experimenteren met een zelfstrepend garen. Je kunt je daarom vast voorstellen hoe blij ik was toen wij onze nieuwe Downtown garens deelden met onze Scheepjes community, die als geen ander gek is op kleur (net als wij!). Deze lancering biedt nieuwe creatieve mogelijkheden, zeker voor de breiers onder ons!When I cast on my first pair of socks, combining Downtown with Metropolis, I couldn’t stop imagining all the creative possibilities. Maybe a jumper with striped sleeves? Or perhaps a beanie with a colourful pompom, or a beautiful triangular shawl with Downtown details? Would planned colour pooling be possible, seeing as the shades in each Downtown colourway are a generous 4 metres long? It’s safe to say that my sketchbook is filled to the brim with new ideas that I can’t wait to try out!

Toen voor het eerst zowel Metropolis als Downtown op mijn naalden had gezet, zat mijn hoofd gelijk bomvol nieuwe ideeën. Zou ik met deze combinatie een trui kunnen maken met gestreepte mouwen of een muts met een kleurrijke pompon? Wellicht een prachtige, driehoekige sjaal met details gemaakt van Downtown? En is Planned Colour Pooling mogelijk aangezien elke kleurstelling van Downtown maar liefst 4 meter lang is? Eén ding is zeker: mijn schetsboek zit vol met nieuwe projecten en ik kan niet wachten om te beginnen!

Scheepjes created the solid Downtown colourways to complement the lightly heathered shades of Metropolis, selecting beautiful shades in each colourway that coordinates with at least one shade from the Metropolis collection. After seeing how much our community loved our Definitive Guide to Whirl and Whirlette 2.0, I wanted to share with you the same for our new Metropolis and Downtown collections. So, without further ado, here is my Definitive Guide to Metropolis and Downtown! Knowing how incredibly talented you all are, I can't wait to see what you will create. 

Ondanks dat onze Downtown garens geen licht gemêleerd effect hebben zoals Metropolis, heeft Scheepjes ervoor gezorgd dat de Downtown kleurstellingen prachtig aansluiten door tinten te gebruiken die matchen met ten minste één tint van onze Metropolis garens. Na het zien van jullie enthousiaste reacties op onze Definitive Guide to Whirl and Whirlette 2.0, wilde ik jullie ook graag voorzien van een gids voor de Metropolis en Downtown combinaties. Ik presenteer daarom nu mijn Definitive Guide to Metropolis and Downtown! Ik kan niet wachten om al jullie prachtige creaties te zien. 

Happy crafting!

Veel plezier met craften!

Thursday, 19 August 2021

Beading Needles Explained!

Did you know that beading needles are specially designed to make beading easier and less fiddly?

Wist je dat kralennaalden speciaal ontworpen zijn om het rijgen en aannaaien van kralen gemakkelijker te maken en minder priegelig?

 

Another adorable issue of Scheepjes Pretty Little Things has launched, and I’m finding myself reminiscing about days spent at the Dutch coast – a short drive away from my home – walking along the sandy shore and watching the little ships (or ‘scheepjes’, which means ‘little ships’ in Dutch) bobbing away in the distance.

Een nieuw, schattig nummer van Scheepjes Klein Maar Fijn is uitgekomen en het herinnert me aan de dagen die ik doorbracht aan de Nederlandse kust, slechts een kort ritje van mijn huis vandaan. Lopend door de branding en kijkend naar alle kleine scheepjes (!) die dobberen in de verte.

 
This issue was inspired by the big blue and will bring echoes of blissful seaside days into your homes through the three ‘multicraftual’ patterns featured in the booklet. Read more about the publication (if you haven’t discovered it just yet) in one of my older blogposts.

Dit nummer is geïnspireerd op de zee en brengt het gevoel van heerlijke stranddagen naar jouw woonkamer met drie patronen van elk een andere craft. Lees meer over deze publicatie (als je het nog niet ontdekt hebt) in een van mijn oudere blogposts.

 

Working beads onto the Deep Sea Hanger by Liz Barraclough

Het rijgen en naaien van kraaltjes aan de Deep Sea Hanger door Liz Barraclough

 

You may be wondering what this issue of Pretty Little Things has to do with beading needles! On page 6, the Deep Sea Hanger features some stunning satin stitch embroidery on tulle, with Toho glass seed beads stitched onto the jellyfish hood and between the layers of tulle that create the background. They add a layer of depth and beautiful accents that sparkle to mimic the effect of light beneath the ocean surface.

Je vraagt je wellicht af wat dit nummer van Klein Maar fijn te maken heeft met het rijgen en aannaaien van kraaltjes! Op pagina 6, op de Deep Sea Hanger, zie je een prachtig borduurwerk gemaakt op tule stof. Op de kwal en tussen de lagen tule zijn glaskraaltjes van Toho genaaid, deze zorgen voor een prachtige diepte en geven details die doen denken aan het sprankelende licht vlak onder het zeeoppervlak.

 

 

I know from experience how fiddly threading a beading needle can be, especially when it comes to using such delicate, high-quality, small glass beads such as these ones by Toho. Also, there’s nothing worse than being excited at the beginning of a new embroidery project only to realise after you have beautifully threaded your needle that it doesn’t quite pass through your bead! It's best to choose the right needle to begin with, as the risk of scratching, damaging, or breaking your beads is high, which is a shame when you’ve invested in quality products. To give you a helping hand, here is a summary of some of the different types of beading needles available, my tips for choosing the right one and my recommendation for this project!

Ik heb vaak ervaren wat een gedoe het rijgen van kraaltjes kan zijn, vooral als je fijne, hoogwaardige kraaltjes als die van Toho gebruikt. Bovendien is er niets vervelender dan aan het begin van een nieuw borduurproject heel enthousiast te zijn en er dan achter te komen dat je borduurnaald niet door de kraaltjes past! Je kunt beter gelijk aan het begin de goede naald kiezen en zo de kans op het krassen, beschadigen of breken van de kraaltjes te voorkomen. Dat is natuurlijk erg zonde als je geïnvesteerd hebt in een kwaliteitsproduct. Om je hiermee te helpen heb ik een samenvatting gemaakt van de verschillende soorten kralennaalden op de markt. Daarnaast geef ik je tips en laat ik weten wat mijn advies is voor dit project!

 

Different types of beading needle

Verschillende typen kralennaaldenSmall eye standard beading needle (English beading needle)

Don’t be deceived! These needles look like a regular sharp-tipped sewing needle, however, they are specially designed with a smaller eye so that they will pass smoothly through the centre of your seed beads. Thanks to this feature, they also hold the thread a lot better compared to needles with larger eyes. Though, if you are little short-sighted (as I am), a standard English beading needle may not be the best choice for you as the small eye can be difficult to thread.

Standaard kralennaald met een klein oog (Engelse kralennaald)

Laat je niet misleiden! Deze naalden lijken op normale naainaalden met een scherpe punt, echter zijn deze speciaal ontworpen met een kleiner oogje zodat ze goed door de kralen passen.  Een ander voordeel aan deze naald is dat de draad door het kleine oogje veel beter blijft zitten in vergelijking met een naald met een groter oogje, hier glipt de draad gemakkelijk uit. Hoewel, als je wat bijziend bent (zoals ik), is een standaard Engelse kralennaald misschien niet de beste optie omdat het lastig is de draad door het oog te rijgen.


(1) A great option is the DMC Sharp End Beading Needle.

Item no. 1764-1

RRP €1.99 

(1) Een goede optie is de DMC Kralennaald met scherpe punt

Art.nr. 1764-1

Adviesverkoopprijs €1,99

 

There is also a Japanese version of the standard English beading needle. What sets the Japanese and English needles apart is that the Japanese ones use a stronger metal and feature a rounded tip.

Er is ook een Japanse versie van de standaard Engelse kralennaald. Het verschil hiertussen is dat de Japanse versies meestal gemaakt zijn van sterker metaal en een afgeronde punt hebben.

 

Both English and Japanese beading needles work for me, but sometimes I will choose one over the other depending on the project. It’s always great to have a few options at hand to see what works best for you. This is a great little assortment of different small-eye standard beading needles to try out!

(2) Item no. TBN-013E

RRP €11.20

Ik vind zowel de Japanse als de Engelse kralennaalden fijn om mee te werken, maar afhangend van het project kies ik voor de een of de ander. Het is altijd prettig om meerdere opties te hebben en te zien wat het beste werkt. Dit is een fijn assortiment van verschillende kralennaalden met een klein oogje om uit te proberen!
(2) Art.nr. TBN-013E
Adviesverkoopprijs €11,20


Big/wide-eye beading needle or twisted beading needle

Another popular choice for beading is a big or wide-eye beading needle, or a twisted beading needle, both overlapping in more features than not. These kinds of needles either have a 5-10cm long eye which can be opened out and then re-closed, or they feature a big, round collapsing eye with a diameter of approximately 0.5-1cm. Both varieties are usually made from a very flexible metal (so you can easily open the eye out and close it again) and are incredibly easy to thread: an excellent choice for people with vision impairments, or those simply looking to save themselves the frustration of dealing with tiny needle eyes.

Een kralennaald met een groot oog of een gedraaide kralennaald

Een andere populaire kralennaald is eentje met een groot oog of een gedraaide, deze twee soorten hebben veel met elkaar gemeen. Beide naalden hebben of een 5-10 centimeter lang oog dat geopend en gesloten kan worden, of ze hebben een groot, rond oog dat opengeklapt kan worden met een opening van ongeveer 0,5-1 cm. Beide opties zijn meestal gemaakt van zeer flexibel metaal (zodat je gemakkelijk het oog kunt openen en sluiten) en ze zijn ontzettend eenvoudig om er draad door te rijgen: een perfecte keuze voor als je problemen met je zicht hebt. Of natuurlijk voor als je geen zin hebt in gedoe met het rijgen van draad door de naald.

 

An important thing to remember with this kind of needle is that they may not last for more than a couple of uses before the metal becomes too weak from opening and (re-)closing the eye.

Het is belangrijk om te onthouden dat je dit soort naalden slechts een paar keer kunt gebruiken, dan wordt het metaal te moe van het telkens openen en sluiten van het oog.

 

(3) The Tulip Twisted Beading Needle, available in a short and long length, is a great option, though more so for slightly larger beads.

Item no. TBN-006E and TBN-007E

RRP €12.10

(3) De Tulip Twisted kralennaald, verkrijgbaar in een korte en een lange versie, is een geweldige optie, maar meer voor de grotere kralen.

Art.nr. TBN-006E en TBN-007E

Adviesverkoopprijs €12,10

 

(4) Another good (and more affordable) option are these needles, available in lengths ranging 10-26cm.

Item no. 001-10001-12001-15001-23 and 001-26

(4) Een andere goede (en meer betaalbare) optie zijn deze naalden, verkrijgbaar in lengtes van 10 tot en met 26 cm.

Art.nr. 001-10, 001-12, 001-15, 001-23 en 001-26My recommendation for this project

For the Deep Sea Hanger project, I would recommend using a short English or Japanese beading needle as these are more suitable for embroidering beads onto fabric. They also make tying off at the end of stitching easier! (The shorter here, the better.)

Wat ik aanraad voor dit project

Voor het Deep Sea Hanger project zou ik een korte Engelse of Japanse kralennaald aanraden omdat deze het meest geschikt zijn voor het naaien van kralen op stof. Ze zijn ook gemakkelijk in het gebruik als je een knoop maakt aan het eind van het naaien! (Hoe korter de naald, hoe beter.)

 

A twisted beading needle won’t be the best choice for this project, as they tend to be a little thicker in diameter due to their twisted design. They may not pass through such fine, glass seed beads. Other big/wide-eye beading needles can work, though you will be opening and closing the eye several times over in this project, so it may not be the most eco-friendly choice.

Een gedraaide kralennaald zou niet de beste keuze zijn omdat ze vaak iets dikker zijn door het gedraaide effect. Ze passen misschien niet door zulke fijne, glazen kraaltjes. Andere kralennaalden met een groot oog zouden kunnen werken, maar voor dit project zou je het oog vaak moeten openen en sluiten en dan is het niet de meest duurzame keuze.

 

For more advice, please feel free to put any questions or queries in the comments below, and remember to support your local Scheepjes retailers and find out what they have available for this and other Scheepjes projects: scheepjes.com/en/shops.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust hieronder in de comments. Ga voor de kralennaald van jouw keuze naar jouw lokale Scheepjes verkooppunt en zie wat er in hun assortiment zit voor dit en andere Scheepjes projecten: scheepjes.com/nl/winkels

 

Happy beading!

Veel plezier!

Love,

Simy

Liefs,

Simy

 

 

 

 

 

 

Thursday, 10 June 2021

Easy Orange Tea Cake Recipe - Gemakkelijk recept voor een sinaasappeltheecake

Citrus fruits have really been getting me in the mood for some warm weather lately. There’s something about a simple squeeze of lemon on a summer salad or a glass of freshly made orange tea enjoyed on a terrace that makes me feel, albeit only for a short moment, that I’m on holiday somewhere fabulous and tropical!

Citrusvruchten brengen me de laatste tijd helemaal in de stemming voor warmer weer! Wat vers geperst citroensap over een zomerse salade of een glas versie sinaasappelthee op een terras geven me het gevoel, al is het slechts voor een momentje, dat ik op vakantie ben in een geweldig tropisch oord!

With the release of Scheepjes’ newest issue of Pretty Little Things, which is all about ORANGE, I wanted to take this opportunity to share with you a favourite recipe of mine that perfectly complements morning or afternoon tea. It’s based off an old recipe written on a scrap piece of paper handed down from my grandmother to my mother, and then to me.

Nu Scheepjes nieuwste editie van Klein Maar Fijn helemaal in het teken van ORANJE staat, wilde ik van het moment gebruik maken om mijn favoriete recept met jullie te delen. Een recept dat perfect past bij een kopje thee. Het is gebaseerd op een oud recept dat mijn grootmoeder ooit op een kladje heeft geschreven en via mijn moeder bij mij is terechtgekomen.

It’s a very easy and moist cake recipe that uses freshly squeezed orange juice and happens to be egg-free! The milk can also be easily substituted for a plant-based equivalent of choice for those of you who may be dairy-free or vegan.

Het is een heel simpel recept voor een zachte, smeuïge cake, gemaakt van vers geperst sinaasappelsap en zonder ei! Bovendien kun je de toegevoegde melk ook gemakkelijk vervangen door een plantaardig alternatief als je liever geen zuivel gebruikt of veganistisch bent.

 


Orange Tea Cake

Preparation: 10-15 minutes

Cook Time: 45 minutes

 

Ingredients

300g self-rising flour

150g white sugar

120ml vegetable oil

180ml freshly squeezed orange juice (approx. 2-3 oranges) + 1tbsp extra for icing

125ml milk

1tsp vanilla essence

1 full tbsp orange rind + extra for garnish

Icing sugar

Shredded coconut

 

Method

Step 1 Preheat oven to 180°C (fan forced)

Step 2 Combine all wet ingredients in a bowl. Whisk them together and then add flour (sifted, for a fluffier texture), sugar and rind. Stir until combined, do not over stir.

Step 3 Line a loaf pan with baking paper, then pour in cake mix. Bake for 45 minutes or until top of cake is lightly brown and a skewer can be cleanly inserted and removed.

Step 4 Once ready, allow cake to cool to room temperature before adding icing. To make icing, combine orange juice with as much icing sugar as needed to reach a fairly thick icing consistency.

Step 5 Pour icing over cake, then sprinkle orange rind and shredded coconut over the top while still wet to garnish. Allow icing to set before serving.

 


Sinaasappelcake

Voorbereiding: 10-15 minuten

Oventijd: 45 minuten

 

Ingrediënten

300 gr zelfrijzend bakmeel

150 gr suiker

120 ml zonnebloemolie

180 ml vers geperst sinaasappelsap (ongeveer 2-3 sinaasappels) + 1 el voor glazuur

125 ml melk

1 tl vanille essence

1 volle el geraspte sinaasappelschil + extra voor garnering

Poedersuiker

Geraspte kokos

 

Bereidingswijze

Stap 1 Verwarm de oven voor op 180°C (heteluchtstand)

Stap 2 Doe alle natte ingrediënten in een kom en klop goed door elkaar. Zeef het bakmeel (om de cake luchtiger te maken) en doe samen met suiker en geraspte sinaasappelschil bij de natte ingrediënten in de kom. Roer tot het gemengd is, maar roer niet teveel.

Stap 3 Bekleed een bakvorm met bakpapier en stort het beslag erin. Bak gedurende 45 minuten of tot bovenkant van cake licht gebruind is en een satéprikker er na het insteken weer schoon uitkomt.

Stap 4 Laat cake tot kamertemperatuur afkoelen voordat je glazuur aanbrengt. Voeg zoveel poedersuiker als nodig om een redelijk dik glazuur te krijgen toe aan sinaasappelsap.

Stap 5 Sprenkel glazuur over cake, strooi dan geraspte sinaasappelschil en kokos over het nog natte glazuur om te garneren. Laat glazuur hard worden voor het opdienen.

 


Enjoy this recipe and do let me know your thoughts in the comments below!

Eet smakelijk en laat me in de reacties weten wat je van de cake vindt!

 


 

 


Thursday, 4 March 2021

Homemade and natural cleaning products! - Zelfgemaakte en natuurlijke schoonmaakmiddelen!


 

Making eco conscious choices and choosing natural or vegan alternatives to everyday household products have been a part of my life and values for many years. Although such lifestyle choices are increasingly trendy and mainstream nowadays, for me personally, this decision was never about sticking to trends; this journey started out through a genuine and sincere interest in simply making healthier choices for myself and the planet! Plus, not only are homemade cleaning products cheaper in the long run than equivalent commercial products, making them yourself cuts down on plastic waste in a big way too. 

 

Het kiezen voor milieuvriendelijke opties zoals natuurlijke of veganistisch alternatieven voor dagelijkse schoonmaakproducten is al jaren erg belangrijk voor me. Hoewel deze levenswijze steeds normaler en zelfs hip wordt, heb ik deze keuze nooit gemaakt om met de mode mee te gaan. Dit avontuur begon door een oprechte interesse in het simpelweg maken van gezondere keuzes voor mijzelf en de planeet! Daarnaast zijn zelfgemaakte schoonmaakmiddelen op de lange termijn niet alleen goedkoper dan kant-en-klare producten, ze zorgen ervoor dat je veel minder plastic gebruikt.

 

So, why not dip your toes in the water and start with some simple and affordable household cleaning alternatives: natural and homemade without any particularly obscure ingredients. I’m all for small changes adding up to big change in more than one way!

 

Laten we beginnen bij het begin met een paar simpele en betaalbare alternatieven voor schoonmaakmiddelen: natuurlijk en zelfgemaakt zonder obscure ingrediënten. Ik denk dat kleine veranderingen in het dagelijks leven uiteindelijk een groot effect hebben!

 


Toilet Cleaner

180g baking soda

185ml white vinegar

10 drops of tea tree oil

10 drops of lavender essential oil

Four words: baking soda, white vinegar! You’ll notice that these are staple ingredients for many straightforward homemade cleaning products. The baking soda works to remove the limescale and stains, and the vinegar disinfects as well as deodorises. The tea tree oil is an additional natural antiseptic and deodorant, working together with the lavender oil to leave your loo squeaky clean and smelling fabulous. This formula also works well on bathroom tiles! Or remove the oils from the formula and you’re left with an effective drain cleaner, too.

Toiletreiniger
180 gr baking soda (zuiveringszout/natriumbicarbonaat)
185 ml azijn
10 druppels tea tree olie
10 druppels essentiële olie lavendel

Drie woorden: baking soda, azijn! Je zult erachter komen dat dit de basis ingrediënten zijn voor vele zelfgemaakte schoonmaakmiddelen. De baking soda verwijdert kalkaanslag en vlekken en de azijn desinfecteert en verwijdert nare geurtjes. De tea tree olie is een natuurlijk desinfectiemiddel dat fris ruikt en samen met de lavendelolie zorgt dit voor een brandschoon toilet dat heerlijk ruikt. Deze formule werkt ook goed op badkamertegels! Of gebruik het zonder de oliën en je hebt een effectieve gootsteenontstopper.


Multi-Purpose Cleaner

185ml white vinegar
1 tbsp baking soda
1 litre hot water (just off the boil)
Juice from ½ lemon

Lemony fresh! Whip this one up in next to no time and fill up an old spray bottle with it for day-to-day use. Use hot water when making a batch so the soda dissolves well, then allow it to cool off before transferring it to a bottle. The added lemon contributes both a lovely citrus scent and naturally antibacterial properties, making this an ideal formula for cleaning kitchen and bathroom surfaces, furniture, and all the rest, disinfecting and freshening all in one go. 

 

Allesreiniger

185 ml azijn

1 eetlepel baking soda (zuiveringszout/natriumbicarbonaat)

1 liter heet water (net van de kook af)

Sap van ½ citroen


Citroentjesfris! Meng de ingrediënten in een handomdraai door elkaar en vul er een oude sprayfles mee voor dagelijks gebruik. Gebruik heet water zodat de baking soda oplost en laat het goed afkoelen voordat je het in een fles giet. De citroen zorgt voor een heerlijke citrusgeur en heeft een natuurlijke antibacteriële werking, waardoor dit de perfecte formule is voor het schoonmaken van de keuken, badkamer, meubels en de rest. Desinfecteren en opfrissen in één keer, wat wil je nog meer!?


 


Mirror and Glass Cleaner

60ml white vinegar

60ml rubbing alcohol

1 tbsp cornflour (starch)

500ml water

8-10 drops essential oil of choice (optional)

 

You may be thinking: Huh? Cornflour? On my windows? Well, there’s a good reason why it’s included in this particular formula – to reduce streaking! This one is another that can be made in advance of use to fill up an old spray bottle with and to keep handy for when you need it. Make sure to give it a good shake before use, then simply spray onto your chosen surface and wipe with a clean microfibre cloth for the best results.

 

Spiegel- en glasreiniger

60 ml azijn

60 ml alcohol

1 eetlepel maïzena (zetmeel)

500 ml water

8-10 druppels essentiële olie in geur naar keuze (optioneel)

 

Je zult je misschien afvragen: Huh? Maïzena? Op mijn ramen? Nou, er is een goede reden waarom dat in deze formule zit – om strepen te verminderen! Dit is ook een schoonmaakmiddel dat je van tevoren kunt maken en waarmee je een oude sprayfles kunt vullen om altijd klaar te hebben staan voor gebruik. Schud voor het schoonmaken de fles goed, spray het op het oppervlak en veeg voor het beste resultaat weg met een schoon microvezel doekje.


Happy cleaning!

Schoonmaak ze!Friday, 15 January 2021

Simy's Friday Favourites: Scheepjes Umbrella Swift

 

This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 


Put your hands up if you love to use yarn hanks!

Regardless of whether or not they’re considered to be the most practical way to buy yarn, hanks have appealed to knitting and crochet enthusiasts for as long as I can remember. And the reason is clear: hanks look beautiful on display, and yarnies are true suckers for all things pretty! I happen to also adore them, of course, because as you all already know, I too am a sucker for pretty things...

Steek je hand op als je ook dolgraag aan de slag gaat met strengen garen!

Zonder uit te wijden over of het de meest praktische manier is om garen te kopen, zijn breiers en hakers al zo lang als ik me kan herinneren dol op strengen garen. En de reden is duidelijk: strengen garen zien er prachtig uit en garenliefhebbers hebben nu eenmaal een zwak voor alles wat mooi is! Ik ben er ook dol op, uiteraard, want zoals je allang weet, heb ik ook een voorliefde voor mooie dingen…

But if you haven't been around in the yarn world for as long as I, you may not even know what a ‘hank’ is, at least, by reading the term alone. And you certainly may have never seen this so called ‘umbrella swift’ contraption either! Let me explain: A hank is basically a big ring of yarn that’s been twisted on itself rather than wound into a ready-to-use ball; Scheepjes SKIES yarn collection is a perfect example of this. In order to use hanks to knit or crochet with (without the yarn becoming dreadfully tangled), you need to untwist them, trim the strands that are keeping them in a ring shape, and then wind into a ball! To make this process easier and quicker, an Umbrella Swift comes in handy.

Maar als je nog niet zo bekend bent in de wereld van de garens als ik, weet je misschien niet wat een ‘streng’ is, althans, de term zelf komt je wellicht niet bekend voor. En je hebt dan vast ook nog nooit de zogenoemde ‘parapluhaspel’ gezien! Ik zal het uitleggen: een streng is in principe een grote ring van garen die om zichzelf heen is gedraaid in plaats van dat het is opgewonden tot een kant en klare bol. De Scheepjes SKIES garencollectie is een perfect voorbeeld hiervan. Om strengen te kunnen gebruiken zonder dat het garen vreselijk in de war raakt, moet je ze terugdraaien, de draadjes die het garen bij elkaar houden losknippen en dan opwinden tot een bol! Om dit proces sneller en makkelijker te maken is een Parapluhaspel heel handig.

 


I remember I used to be so reluctant to purchase an Umbrella Swift; I was determined to figure out my own way to get around this step! After years of annoying members of my household by asking them to “please hold my yarn out in a circle while I wind it into a ball”, followed by holding it like that on my own two feet while incidentally getting in a bonus ab workout, I finally bit the bullet and got myself a swift!

Ik was vroeger erg terughoudend om een Parapluhaspel te kopen, ik wist zeker dat er een manier was om deze stap te kunnen omzeilen! Nadat ik jarenlang mijn gezinsleden heb lastiggevallen met de vraag of ze “alsjeblieft mijn garen om hun armen willen houden zodat ik er een bolletje van kan maken” en later de streng om mijn eigen beide voeten hield en ik er gratis buikspieroefeningen bij kreeg, hakte ik eindelijk de knoop door: ik kocht een Parapluhaspel!

 


So, the moral to this little anecdote is that if you love working with yarn hanks, it’s worthwhile investing in a good quality Umbrella Swift, such as these beautiful wooden ones by Scheepjes, sooner than later. They come with either a table clamp or stand, and combine perfectly with a Yarn Ball Winder for ultimate next-level yarn hank transformation! Check out how both products work together on YouTube via this link:

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

De moraal van dit verhaal is: gebruik je graag strengen garen, dan is het de moeite waard om te investeren in een Parapluhaspel van goede kwaliteit zoals deze prachtige houten van Scheepjes. Je kunt kiezen uit eentje met een tafelklem of een standaard en ze zijn handig samen te gebruiken met een Wolmolen voor de ultieme opwindervaring! Bekijk hoe beide producten werken via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

RRP from €33.95!

If you have any questions, please feel free to comment below. 

Happy yarn-winding!

Adviesprijs vanaf € 33,95!   

Heb je nog vragen hierover, stel ze dan hieronder in de reacties.

Veel plezier met het opwinden van je bolletjes!