Friday, 15 January 2021

Simy's Friday Favourites: Scheepjes Umbrella Swift

 

This year I've set myself a goal, and it's to share with you all every other Friday a product that I've had the pleasure to discover, use, and. shortly after fall in love with. It's no good keeping all these gems to myself!

Dit jaar heb ik een nieuw doel voor mijzelf gesteld: om de week deel ik op vrijdag mijn favoriete ontdekkingen met jou! Het zijn allemaal leuke vondsten waar ik gelijk verliefd op ben geworden en het zou zonde zijn om deze gelukjes alleen voor mezelf te houden!

 


Put your hands up if you love to use yarn hanks!

Regardless of whether or not they’re considered to be the most practical way to buy yarn, hanks have appealed to knitting and crochet enthusiasts for as long as I can remember. And the reason is clear: hanks look beautiful on display, and yarnies are true suckers for all things pretty! I happen to also adore them, of course, because as you all already know, I too am a sucker for pretty things...

Steek je hand op als je ook dolgraag aan de slag gaat met strengen garen!

Zonder uit te wijden over of het de meest praktische manier is om garen te kopen, zijn breiers en hakers al zo lang als ik me kan herinneren dol op strengen garen. En de reden is duidelijk: strengen garen zien er prachtig uit en garenliefhebbers hebben nu eenmaal een zwak voor alles wat mooi is! Ik ben er ook dol op, uiteraard, want zoals je allang weet, heb ik ook een voorliefde voor mooie dingen…

But if you haven't been around in the yarn world for as long as I, you may not even know what a ‘hank’ is, at least, by reading the term alone. And you certainly may have never seen this so called ‘umbrella swift’ contraption either! Let me explain: A hank is basically a big ring of yarn that’s been twisted on itself rather than wound into a ready-to-use ball; Scheepjes SKIES yarn collection is a perfect example of this. In order to use hanks to knit or crochet with (without the yarn becoming dreadfully tangled), you need to untwist them, trim the strands that are keeping them in a ring shape, and then wind into a ball! To make this process easier and quicker, an Umbrella Swift comes in handy.

Maar als je nog niet zo bekend bent in de wereld van de garens als ik, weet je misschien niet wat een ‘streng’ is, althans, de term zelf komt je wellicht niet bekend voor. En je hebt dan vast ook nog nooit de zogenoemde ‘parapluhaspel’ gezien! Ik zal het uitleggen: een streng is in principe een grote ring van garen die om zichzelf heen is gedraaid in plaats van dat het is opgewonden tot een kant en klare bol. De Scheepjes SKIES garencollectie is een perfect voorbeeld hiervan. Om strengen te kunnen gebruiken zonder dat het garen vreselijk in de war raakt, moet je ze terugdraaien, de draadjes die het garen bij elkaar houden losknippen en dan opwinden tot een bol! Om dit proces sneller en makkelijker te maken is een Parapluhaspel heel handig.

 


I remember I used to be so reluctant to purchase an Umbrella Swift; I was determined to figure out my own way to get around this step! After years of annoying members of my household by asking them to “please hold my yarn out in a circle while I wind it into a ball”, followed by holding it like that on my own two feet while incidentally getting in a bonus ab workout, I finally bit the bullet and got myself a swift!

Ik was vroeger erg terughoudend om een Parapluhaspel te kopen, ik wist zeker dat er een manier was om deze stap te kunnen omzeilen! Nadat ik jarenlang mijn gezinsleden heb lastiggevallen met de vraag of ze “alsjeblieft mijn garen om hun armen willen houden zodat ik er een bolletje van kan maken” en later de streng om mijn eigen beide voeten hield en ik er gratis buikspieroefeningen bij kreeg, hakte ik eindelijk de knoop door: ik kocht een Parapluhaspel!

 


So, the moral to this little anecdote is that if you love working with yarn hanks, it’s worthwhile investing in a good quality Umbrella Swift, such as these beautiful wooden ones by Scheepjes, sooner than later. They come with either a table clamp or stand, and combine perfectly with a Yarn Ball Winder for ultimate next-level yarn hank transformation! Check out how both products work together on YouTube via this link:

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

De moraal van dit verhaal is: gebruik je graag strengen garen, dan is het de moeite waard om te investeren in een Parapluhaspel van goede kwaliteit zoals deze prachtige houten van Scheepjes. Je kunt kiezen uit eentje met een tafelklem of een standaard en ze zijn handig samen te gebruiken met een Wolmolen voor de ultieme opwindervaring! Bekijk hoe beide producten werken via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0dm3TOB4J2U

RRP from €33.95!

If you have any questions, please feel free to comment below. 

Happy yarn-winding!

Adviesprijs vanaf € 33,95!   

Heb je nog vragen hierover, stel ze dan hieronder in de reacties.

Veel plezier met het opwinden van je bolletjes!


 

Friday, 1 January 2021

Simy's Friday Favourites: Seeknit Cable Needles

 

I know as well as you that it can sometimes seem that the number of tools and accessories needed to complete a knitting or crochet project is endless! But hear me out: with the right tools and accessories, you really don’t require all too much to achieve the best results.

Ik kan me voorstellen dat het soms lijkt alsof je ontelbaar veel spullen en accessoires nodig hebt om een brei- of haakwerk te kunnen maken! Maar ik ben ervan overtuigd dat je met de juiste spullen en accessoires je helemaal niet zoveel nodig hebt om het beste resultaat neer te zetten.

Over the years I’ve become no stranger to cable needles. But that doesn’t mean that something new and pretty can’t still catch my eye, such as these beautiful bamboo cable needles by Seeknit Japan!

Na al die jaren hebben kabelnaalden geen geheimen meer voor me. Maar dat betekent niet dat iets nieuws en moois mijn aandacht niet kan trekken, zoals deze prachtige bamboe kabelnaalden van Seeknit Japan!

For those less experienced: a cable needle is used in knitting to separate one or more stitches from your knitting needles so that you can place them further ahead in the row/round, creating a classic knitted cable effect where sections appear to cross over one another. For instance, Scheepjes Blogger Tammy's Twisted Roots Scarf from YARN Bookazine no. 10 The Colour Issue!

Voor als je wat minder ervaring met breien hebt: een kabelnaald gebruik je om één of meerdere steken van je reguliere breinaalden te halen zodat je ze verderop in de rij/toer weer kunt breien en er een klassiek kabeleffect ontstaat van steken die over andere steken heen gaan. Bijvoorbeeld Scheepjes Blogger Tammy haar Twisted Roots Scarf vanuit YARN Bookazine nr. 10 The Colour Issue!

As far as knitter’s tools are concerned, a good set of cable needles in a few different sizes is an essential in my opinion. Although I have been guilty of getting away with using a spare double pointed knitting needle as my cable needle in the past, when a product is thoughtfully designed to fulfil a specific purpose, it tends to be a lot more effective at getting the job done! In this case, my double-pointed-needle-cum-cable-needle days are over as I truly couldn’t stand how my stitches would easily slip off! If you notice the ‘grooves’ in these Seeknit needles, on the other hand, you can already see how they are going to be a lot nicer (and safer) to use.

Wat breispullen betreft vind ik goede set kabelnaalden in verschillende diktes essentieel! Hoewel ik vroeger altijd een extra sokkennaald gebruikte als kabelnaald, weet ik dat een goed doordacht product veel effectiever is! In dit geval zijn mijn so
kkennaald-als-breinaald-dagen over aangezien ik er niet meer tegen kon dat de naald zo makkelijk uit mijn steken gleed. Bij het zien van de inkeping in deze Seeknit naalden zie je gelijk dat deze veel handiger (en veiliger) zijn om te gebruiken.

The lovely appearance of these needles combined with Seeknit’s commitment to eco conscious production methods are only more good reasons to consider adding Seeknit’s Cable Needles to your shopping list. I can recommend enquiring at Scheepjes retailers for the lastest info on stock: www.scheepjes.com/en/shops.

Deze kabelnaalden zien er niet alleen fantastisch uit, maar Seeknits inzet om milieubewuste productiemethoden te gebruiken is nog een reden om Seeknits Kabelnaalden aan je verlanglijstje toe te voegen. Ik kan je aanraden om bij Scheepjes verkooppunten te informeren naar de laatste informatie over de voorraad: www.scheepjes.com/nl/winkels.

Do you already use cable needles? Let me know your experience in the comments below!

Gebruik jij al kabelnaalden? Laat me in de reacties weten wat jouw ervaring hiermee is!