Thursday, 19 August 2021

Beading Needles Explained!

Did you know that beading needles are specially designed to make beading easier and less fiddly?

Wist je dat kralennaalden speciaal ontworpen zijn om het rijgen en aannaaien van kralen gemakkelijker te maken en minder priegelig?

 

Another adorable issue of Scheepjes Pretty Little Things has launched, and I’m finding myself reminiscing about days spent at the Dutch coast – a short drive away from my home – walking along the sandy shore and watching the little ships (or ‘scheepjes’, which means ‘little ships’ in Dutch) bobbing away in the distance.

Een nieuw, schattig nummer van Scheepjes Klein Maar Fijn is uitgekomen en het herinnert me aan de dagen die ik doorbracht aan de Nederlandse kust, slechts een kort ritje van mijn huis vandaan. Lopend door de branding en kijkend naar alle kleine scheepjes (!) die dobberen in de verte.

 
This issue was inspired by the big blue and will bring echoes of blissful seaside days into your homes through the three ‘multicraftual’ patterns featured in the booklet. Read more about the publication (if you haven’t discovered it just yet) in one of my older blogposts.

Dit nummer is geïnspireerd op de zee en brengt het gevoel van heerlijke stranddagen naar jouw woonkamer met drie patronen van elk een andere craft. Lees meer over deze publicatie (als je het nog niet ontdekt hebt) in een van mijn oudere blogposts.

 

Working beads onto the Deep Sea Hanger by Liz Barraclough

Het rijgen en naaien van kraaltjes aan de Deep Sea Hanger door Liz Barraclough

 

You may be wondering what this issue of Pretty Little Things has to do with beading needles! On page 6, the Deep Sea Hanger features some stunning satin stitch embroidery on tulle, with Toho glass seed beads stitched onto the jellyfish hood and between the layers of tulle that create the background. They add a layer of depth and beautiful accents that sparkle to mimic the effect of light beneath the ocean surface.

Je vraagt je wellicht af wat dit nummer van Klein Maar fijn te maken heeft met het rijgen en aannaaien van kraaltjes! Op pagina 6, op de Deep Sea Hanger, zie je een prachtig borduurwerk gemaakt op tule stof. Op de kwal en tussen de lagen tule zijn glaskraaltjes van Toho genaaid, deze zorgen voor een prachtige diepte en geven details die doen denken aan het sprankelende licht vlak onder het zeeoppervlak.

 

 

I know from experience how fiddly threading a beading needle can be, especially when it comes to using such delicate, high-quality, small glass beads such as these ones by Toho. Also, there’s nothing worse than being excited at the beginning of a new embroidery project only to realise after you have beautifully threaded your needle that it doesn’t quite pass through your bead! It's best to choose the right needle to begin with, as the risk of scratching, damaging, or breaking your beads is high, which is a shame when you’ve invested in quality products. To give you a helping hand, here is a summary of some of the different types of beading needles available, my tips for choosing the right one and my recommendation for this project!

Ik heb vaak ervaren wat een gedoe het rijgen van kraaltjes kan zijn, vooral als je fijne, hoogwaardige kraaltjes als die van Toho gebruikt. Bovendien is er niets vervelender dan aan het begin van een nieuw borduurproject heel enthousiast te zijn en er dan achter te komen dat je borduurnaald niet door de kraaltjes past! Je kunt beter gelijk aan het begin de goede naald kiezen en zo de kans op het krassen, beschadigen of breken van de kraaltjes te voorkomen. Dat is natuurlijk erg zonde als je geïnvesteerd hebt in een kwaliteitsproduct. Om je hiermee te helpen heb ik een samenvatting gemaakt van de verschillende soorten kralennaalden op de markt. Daarnaast geef ik je tips en laat ik weten wat mijn advies is voor dit project!

 

Different types of beading needle

Verschillende typen kralennaaldenSmall eye standard beading needle (English beading needle)

Don’t be deceived! These needles look like a regular sharp-tipped sewing needle, however, they are specially designed with a smaller eye so that they will pass smoothly through the centre of your seed beads. Thanks to this feature, they also hold the thread a lot better compared to needles with larger eyes. Though, if you are little short-sighted (as I am), a standard English beading needle may not be the best choice for you as the small eye can be difficult to thread.

Standaard kralennaald met een klein oog (Engelse kralennaald)

Laat je niet misleiden! Deze naalden lijken op normale naainaalden met een scherpe punt, echter zijn deze speciaal ontworpen met een kleiner oogje zodat ze goed door de kralen passen.  Een ander voordeel aan deze naald is dat de draad door het kleine oogje veel beter blijft zitten in vergelijking met een naald met een groter oogje, hier glipt de draad gemakkelijk uit. Hoewel, als je wat bijziend bent (zoals ik), is een standaard Engelse kralennaald misschien niet de beste optie omdat het lastig is de draad door het oog te rijgen.


(1) A great option is the DMC Sharp End Beading Needle.

Item no. 1764-1

RRP €1.99 

(1) Een goede optie is de DMC Kralennaald met scherpe punt

Art.nr. 1764-1

Adviesverkoopprijs €1,99

 

There is also a Japanese version of the standard English beading needle. What sets the Japanese and English needles apart is that the Japanese ones use a stronger metal and feature a rounded tip.

Er is ook een Japanse versie van de standaard Engelse kralennaald. Het verschil hiertussen is dat de Japanse versies meestal gemaakt zijn van sterker metaal en een afgeronde punt hebben.

 

Both English and Japanese beading needles work for me, but sometimes I will choose one over the other depending on the project. It’s always great to have a few options at hand to see what works best for you. This is a great little assortment of different small-eye standard beading needles to try out!

(2) Item no. TBN-013E

RRP €11.20

Ik vind zowel de Japanse als de Engelse kralennaalden fijn om mee te werken, maar afhangend van het project kies ik voor de een of de ander. Het is altijd prettig om meerdere opties te hebben en te zien wat het beste werkt. Dit is een fijn assortiment van verschillende kralennaalden met een klein oogje om uit te proberen!
(2) Art.nr. TBN-013E
Adviesverkoopprijs €11,20


Big/wide-eye beading needle or twisted beading needle

Another popular choice for beading is a big or wide-eye beading needle, or a twisted beading needle, both overlapping in more features than not. These kinds of needles either have a 5-10cm long eye which can be opened out and then re-closed, or they feature a big, round collapsing eye with a diameter of approximately 0.5-1cm. Both varieties are usually made from a very flexible metal (so you can easily open the eye out and close it again) and are incredibly easy to thread: an excellent choice for people with vision impairments, or those simply looking to save themselves the frustration of dealing with tiny needle eyes.

Een kralennaald met een groot oog of een gedraaide kralennaald

Een andere populaire kralennaald is eentje met een groot oog of een gedraaide, deze twee soorten hebben veel met elkaar gemeen. Beide naalden hebben of een 5-10 centimeter lang oog dat geopend en gesloten kan worden, of ze hebben een groot, rond oog dat opengeklapt kan worden met een opening van ongeveer 0,5-1 cm. Beide opties zijn meestal gemaakt van zeer flexibel metaal (zodat je gemakkelijk het oog kunt openen en sluiten) en ze zijn ontzettend eenvoudig om er draad door te rijgen: een perfecte keuze voor als je problemen met je zicht hebt. Of natuurlijk voor als je geen zin hebt in gedoe met het rijgen van draad door de naald.

 

An important thing to remember with this kind of needle is that they may not last for more than a couple of uses before the metal becomes too weak from opening and (re-)closing the eye.

Het is belangrijk om te onthouden dat je dit soort naalden slechts een paar keer kunt gebruiken, dan wordt het metaal te moe van het telkens openen en sluiten van het oog.

 

(3) The Tulip Twisted Beading Needle, available in a short and long length, is a great option, though more so for slightly larger beads.

Item no. TBN-006E and TBN-007E

RRP €12.10

(3) De Tulip Twisted kralennaald, verkrijgbaar in een korte en een lange versie, is een geweldige optie, maar meer voor de grotere kralen.

Art.nr. TBN-006E en TBN-007E

Adviesverkoopprijs €12,10

 

(4) Another good (and more affordable) option are these needles, available in lengths ranging 10-26cm.

Item no. 001-10001-12001-15001-23 and 001-26

(4) Een andere goede (en meer betaalbare) optie zijn deze naalden, verkrijgbaar in lengtes van 10 tot en met 26 cm.

Art.nr. 001-10, 001-12, 001-15, 001-23 en 001-26My recommendation for this project

For the Deep Sea Hanger project, I would recommend using a short English or Japanese beading needle as these are more suitable for embroidering beads onto fabric. They also make tying off at the end of stitching easier! (The shorter here, the better.)

Wat ik aanraad voor dit project

Voor het Deep Sea Hanger project zou ik een korte Engelse of Japanse kralennaald aanraden omdat deze het meest geschikt zijn voor het naaien van kralen op stof. Ze zijn ook gemakkelijk in het gebruik als je een knoop maakt aan het eind van het naaien! (Hoe korter de naald, hoe beter.)

 

A twisted beading needle won’t be the best choice for this project, as they tend to be a little thicker in diameter due to their twisted design. They may not pass through such fine, glass seed beads. Other big/wide-eye beading needles can work, though you will be opening and closing the eye several times over in this project, so it may not be the most eco-friendly choice.

Een gedraaide kralennaald zou niet de beste keuze zijn omdat ze vaak iets dikker zijn door het gedraaide effect. Ze passen misschien niet door zulke fijne, glazen kraaltjes. Andere kralennaalden met een groot oog zouden kunnen werken, maar voor dit project zou je het oog vaak moeten openen en sluiten en dan is het niet de meest duurzame keuze.

 

For more advice, please feel free to put any questions or queries in the comments below, and remember to support your local Scheepjes retailers and find out what they have available for this and other Scheepjes projects: scheepjes.com/en/shops.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust hieronder in de comments. Ga voor de kralennaald van jouw keuze naar jouw lokale Scheepjes verkooppunt en zie wat er in hun assortiment zit voor dit en andere Scheepjes projecten: scheepjes.com/nl/winkels

 

Happy beading!

Veel plezier!

Love,

Simy

Liefs,

Simy

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.