Thursday, 15 December 2022

Double Fold Binding Tutorial

In Scheepjes’ Pretty Little Things No. 34 ‘Board Games’, there is a lovely beginner quilting project on page 4. The clever and practical Reversible Quilted Game Board, designed by Liz Barraclough, features a straight grain double fold binding around the edges, explained in steps below. There are many techniques for finishing off a quilting project, but this is a fairly common and standard one which is worth learning – it neatens off edges and makes the project appear framed! I hope the information, clear instructions and images provided in this tutorial will help those curious to expand their quilting knowledge well on their way to complete this (and many other) patchwork and quilting projects.
Love, Simy.

In Scheepjes’ Klein Maar Fijn nr. 34 ‘Bordspellen’ staat op pagina 4 een leuk project voor beginnende quilters, namelijk de slimme en praktische Reversible Quilted Game Board, ontworpen door Liz Barraclough. Deze dobbelbak is afgewerkt met een dubbele bies en hieronder kun je stap-voor-stap zien hoe je dit precies doet. Er zijn vele manieren om een quiltproject af te werken, maar deze manier wordt vaak gebruikt en is daarom handig om te leren. Het maakt je project echt af en laat het lijken alsof het is ingelijst! Ik hoop dat de informatie, de duidelijke instructies en afbeeldingen in deze tutorial je quiltkennis zal vergroten en dat je deze techniek nog vaak zult toepassen.
Liefs, Simy.


BINDING TUTORIAL
By Liz Barraclough
@bizzmitts 

TUTORIAL AFBIEZEN
Door Liz Barraclough
@bizzmitts


What is binding?
Binding is used to enclose raw edges of fabric and to give your sewing a neat, professional finish. There are various types and methods of application, and it’s useful know a few to decide which will suit your project best.

Wat is afbiezen?
Het netjes en professioneel afwerken van randen noemen we afbiezen. Er zijn verschillende methoden die je kunt toepassen en het is handig om er een paar te kennen zodat je kunt beslissen welke het beste bij je project past.Straight Grain Double Fold Binding
For durability, quilters often choose a double fold binding - long strips of fabric folded in half along the length. A great deal of time is invested in making a quilt, so you want it to last. When the folded strip is wrapped around the thickness of the quilt, the raw edge is enclosed by two layers of fabric.

For a rectangular quilt, strips can simply be cut along the along the straight grain which is an efficient use of fabric.

It’s an easy way to finish a quilt using colours and prints that compliment your project and you can choose the exact width to frame it perfectly. Before cutting all your strips, make a small sample the same thickness as your quilt to check how it will look. Strips 2-2½” are a popular size for a quilt, sewn on using a ¼” seam allowance.

Dubbele afwerkbies recht van draad
Voor extra stevigheid kiezen quilters vaak voor het afbiezen met dubbele stof; lange stroken stof die in de lengte dubbelgevouwen zijn. Je hebt veel tijd gestoken in het maken van de quilt en dan wil je ook dat het lang meegaat, afwerken met een dubbele bies draagt daaraan bij.

Voor een rechthoekige quilt kunnen de stroken eenvoudigweg recht van draad gesneden worden. Dit is de meest efficiënte manier wat stofgebruik betreft. 

Het is mooi om je quilt af te werken met kleuren en prints die passen bij jouw project en om ook de breedte van de bies hierop aan te passen. Maak, voordat je dat alle stroken gaat snijden, een klein proeflapje met dezelfde dikte als je quilt om te kijken hoe het eruit komt te zien. Meestal worden stroken van 2-2,5” gebruikt voor een quilt, vastgenaaid met een ¼” naadtoeslag.

Join strips together
Unless you have extra wide fabric, it’s likely you’ll need to join strips together. You will need a length the circumference of your project plus a generous overlap, depending on the method used to connect the start and end points. You may also want extra leeway so that you can start further down the strip to avoid any joins falling at the corners where you want to avoid extra bulk.

Scrappy binding, where strips of different fabrics are joined together, is a fantastic way of using leftovers! To save fabric it’s possible to simply join the short strip ends together. However, joining at a 45° angle will reduce bulk when your binding folds over the edge as the seam will be staggered.

Whether you are joining bias or straight grain strips, the method is the same.

Stroken aan elkaar naaien
Behalve wanneer je extra brede stof hebt, zul je eigenlijk altijd de stroken aan elkaar moeten naaien. De strook moet dezelfde lengte hebben als de omtrek van je project, plus een ruime overlap. De lengte van de overlap hangt af van welke methode je kiest om het begin en eind aan elkaar te naaien. Het is ook verstandig extra speling in te calculeren zodat je geen naden krijgt in de hoeken, waardoor deze extra dik uit kunnen vallen, en dat wil je natuurlijk niet.
 
Afbiezen met restjes, waarbij stroken van verschillende soorten stof aan elkaar genaaid worden, is een fantastische manier om je restjes stof te gebruiken! Om stof te besparen kun je simpelweg de korte kanten van de stroken aan elkaar naaien, al is het het mooiste om stroken in een hoek van 45° aan elkaar te naaien. Bij het omvouwen en vastnaaien van de stof om je quilt heb je dan minder volume en de bies wordt platter.

Het maakt niet uit of je de stroken diagonaal of recht van draad hebt geknipt, de manier van aan elkaar naaien is hetzelfde.

Step 1 Place the first strip horizontally on your cutting mat, right side up. Place a second vertical strip, right side down on top of it with the ends overlapping by ½”. Pin and draw a 45° line as shown. Set stitch length at 2 and sew along the line.
Stap 1 Leg de eerste strook horizontaal op je snijmat met de goede kant naar je toe. Leg de tweede strook er bovenop, met de goede kanten op elkaar, de uiteinden overlappen een ½”. Speld vast en teken een lijn van 45°, zoals te zien op de foto. Naai met stekenlengte 2 over de lijn.


Step 2 Trim the seam allowance to ¼”, fold the vertical strip up along the stitching line and press seams open. 
Stap 2 Knip de overtollige stof op ¼” vanaf de naad af, vouw open en strijk de naad open. 


Step 3 Trim the two little overhanging triangles and continue adding strips until you have the length needed. Fold the strips in half along the length with right sides facing outwards, matching raw edges and press.
Stap 3 knip de twee kleine driehoekjes af en ga verder met het aan elkaar naaien van stroken totdat je de benodigde lengte hebt bereikt. Vouw de stroken in de lengte dubbel met de goede kanten naar buiten en de onafgewerkte randen netjes op elkaar en strijk plat.


Single Fold Bias Binding
Purses, bibs and items for the home such as oven gloves, potholders, peg bags, and aprons are often finished with bias binding tape. It can also be used in dressmaking for edges like armholes and necklines. Fabric strips are cut on ‘the bias’, a 45° angle. This enables the tape to stretch around curves with minimal fraying and puckering. Both long raw edges of the strip are folded under towards the centre and when the binding is wrapped around the edge of your project, a single layer of fabric encloses the raw edges.   
Cotton, polycotton and satin bias binding is readily available in a range of widths and designs in solid colours and small prints. Some have a pretty picot edge for a decorative finish and there’s even gold and silver lurex binding if bling is your thing!

It’s also perfectly possible to make your own bias binding using woven fabric. For a short length you simply fold and press the long raw edges to the centre of your bias cut strip leaving a small gap down the middle. For a longer length this process is made much easier with a bias tape maker (try out the Clover Bias Binding Maker, item no. CL0464-25, available via Scheepjes retailers). These are available to make standard width bias binding that you would find on a roll. The size refers to the width of fabric that comes out of the gadget with the strip edges turned under. The width you will see on the front of your project will be approximately half of this.

Afbiezen met biaisband
Bepaalde projecten (bijvoorbeeld tassen, ovenwanten en schorten), worden vaak afgewerkt met biaisband. Dit geldt ook voor kleding, met name voor armsgaten en halsboorden. De stofstroken voor biaisband worden in een hoek 45° geknipt, hierdoor wordt het band een beetje rekbaar zodat ronde vormen zonder al te veel rimpeling afwerkt kunnen. Beide onafgewerkte lange kanten van de strook worden naar het midden gevouwen en bij het afbiezen met dit band worden onafgewerkte kanten omsloten met één laag stof.
Kant-en-klaar biaisband is verkrijgbaar in katoen, polyester of satijn en in allerlei soorten breedtes, kleuren en prints. Sommige hebben zelfs een mooi sierrandje en voor liefhebbers van van glans en glitter is er zelfs biaisband in goud en zilver!

Je kunt ook je eigen biaisband maken van geweven stof. Voor een korte lengte vouw en strijk je eenvoudig de lange kanten naar het midden van de strook en laat je een smal enkellaags strookje over in het midden. Voor een langere lengte kun je het beste een biaisbandmaker gebruiken (probeer de Clover Biaisbandmaker, art.nr. CL0464-25, verkrijgbaar via Scheepjes verkooppunten). Hiermee kun je band maken in de standaardmaat zoals je die op een rol vindt. De maat verwijst naar de breedte van de stof die uit het apparaatje komt met de randen naar binnen gevouwen. De breedte die je op de voorkant van je project ziet zal ongeveer de helft daarvan zijn.
Using a Bias Tape Maker
Keep hold of the leaflet that comes with your tape maker, as it advises the exact width of strips to cut - depending on whether you are using medium or light weight fabric. This will be approximately twice the width of your tape. E.g., using the 1” (25mm) tape maker, you will cut bias strips 2” (5mm) wide. 

Het gebruik van een biaisbandmaker
Gooi de gebruiksaanwijzing van de bandmaker niet weg, daar staat namelijk precies in welke maat stroken je moet knippen, afhankelijk van de dikte van de stof. Dit is ongeveer twee keer de breedte van het band dat je maakt. Bijvoorbeeld: bij een 25 mm (1”) bandmaker knip je stroken van 50 mm (2”) breed.

Cutting Fabric on the Bias
For short lengths of binding, use a long quilters ruler and a large cutting mat and use the makings on the mat to cut ironed fabric at 45° with a rotary cutter. For longer lengths of binding with fewer joins, use a larger piece of fabric and follow these folding and cutting instructions.

Diagonaal snijden van stof
Voor korte lengtes band gebruik je een lange quiltlineaal en een grote snijmat. Gebruik de lijnen op de snijmat om de gladgestreken stof in een hoek van 45° met een rolmes te snijden. Voor langere lengtes met minder naden gebruik je een groter stuk stof en volg je de vouw- en snijrichtlijnen hieronder.

Step 1 Cut off selvedge. With fabric right side down, position this straight cut edge horizontally at top of cutting mat.
Stap 1 Snij de zelfkant af. Leg de zojuist recht afgesneden rand horizontaal en met de goede kant van de stof naar onder langs de bovenkant van de snijmat.


Step 2 Fold top left corner down to bottom straight edge at a 45° angle so you have a triangle with right side of fabric facing up. 
Stap 2 Neem de linkerbovenhoek van de stof en vouw deze in een hoek van 45° naar beneden zodat je een driehoek krijgt met de goede kant van de stof naar je toe. 


Step 3 Take bottom left of triangle and fold up to meet top right of first triangle. (This will make a smaller triangle with right side of fabric facing up.) 
Stap 3 Neem de linkeronderhoek van de driehoek en vouw deze naar de rechterbovenhoek van de eerste driehoek (je hebt nu een kleine driehoek met de goede kant van de stof naar je toe).


Step 4 Take the points at the top and left of triangle and make a parallel fold, so the far left point meets the bottom point of triangle. 
Stap 4 Neem de linker en de bovenste punt van de driehoek en vouw deze zo dat de linkerpunt bovenop de onderste punt van de driehoek komt te liggen. Step 5 Rotate 45 so that the long folded edges are horizontal. Cut a ½” vertical strip from the left folded edge and discard. Use the mat markings to cut vertical strips the required width. When you unfold the strips you will notice that the strips cut on the bias have stretch.
Stap 5 Draai 45° zodat de lange gevouwen kant horizontaal komt te liggen. Snij een ½” verticale strook van de linker vouwzijde, deze gebruik je niet. Gebruik de lijnen op de mat om verticale stroken te snijden met de gewenste breedte. Als je stroken uitvouwt, zul je zien dat de diagonaal gesneden stroken enigszins rekbaar zijn. 


Feeding Through Tape Maker
Step 6 Lift up the handle of the tape maker and place flat on the ironing board. Insert the cut end of the fabric into the wide end of the tape maker with the right side of the fabric facing the ironing board. This is easier if the end is cut to a point. Use a pin to feed the fabric through to the narrow end if it doesn’t pass easily. 

Haal door de biaisbandmaker
Stap 6 Open de biaisbandmaker en leg plat op de strijkplank. Plaats het begin van de stof in de brede kant van de biaisbandmaker met de goede kant van stof naar onder (richting de strijkplank). Dit gaat het makkelijkst als het begin in een punt gesneden is. Gebruik een naald om de stof door de bandmaker te begeleiden als het niet soepel gaat.Step 7 Hold the tip of the fabric with one hand and pull the handle with the other hand and the binding will begin to fold.
Stap 7 Houd de punt van de stof vast met één hand en trek met de andere hand aan de hendel, het band begint te vouwen.
Step 8 Press the binding as it emerges.
Stap 8 Strijk het band zodra het uit de maker komt.Step 9 Continue pulling strips through the tape maker until the entire length is pressed.
Stap 9 Ga hiermee door tot de gehele lengte is gestreken.


Applying Binding
Whichever type of binding you are applying, you may find a walking foot helpful to feed the layers through evenly. Set stitch length 2.5-3mm depending on the thickness of your quilt and use a suitable needle size. A 90/14 is a good option for several layers like these flip and strip placemats. Start and finish your binding on the left hand side of your project. Since your eye is drawn to the right hand side the join will be less obvious.

Het band bevestigen 
Wat voor type band je ook wilt gebruiken, een boventransportvoet kan helpen om de lagen stof gelijkmatig door de machine te krijgen. Neem stekenlengte 2,5-3 mm, afhankelijk van de dikte van je quilt en neem een passende maat naainaald.

Applying Single Fold Bias Binding
If you are a beginner, this is an easy method. You will need a strip of binding the circumference of your project plus about 3”.

Bevestigen van biaisband.
Dit is een makkelijke methode voor een beginner. Je hebt band nodig in de lengte van de gehele omtrek van je project plus ongeveer 3”.

Step 1 Open out the strip and cut the edge straight across. Starting halfway down one side of your project, place binding on top right sides together with the raw edges aligned. Fold down ½” and clip in place. 
Stap 1 Vouw de strook open en knip recht af. Begin halverwege een kant van je project en leg het band erbovenop, met de goede kanten op elkaar en de randen precies uitgelijnd. Vouw korte kant ½” naar binnen en zet vast met een clip. 


Step 2 Clip the fabric all the way down to the first corner. Measure the distance from the raw edge to the crease and place a pin at the same distance away from the bottom edge. Sew from folded over edge of binding, all the way down the crease to the pin. Stop and reverse a few stitches.
Stap 2 Klem de stof helemaal tot de eerste hoek vast. Meet de afstand vanaf de rand tot de eerste vouw en plaats een speld op dezelfde afstand vanaf de onderkant. Naai vanaf het dubbelgevouwen begin over de hele vouwlijn, stop bij de speld en ga paar steekjes achteruit.


Hoeken
Step 3 Lift the foot up and pull work away from the needle. Draw a line from the corner at 45°.

Hoeken
Stap 3 Doe het voetje omhoog en haal je werk onder de machine vandaan. Teken een 45° lijn vanaf de hoek.


Step 4 Fold the binding up along the line.
Stap 4 Vouw het band over de lijn omhoog. 


Step 5 Holding the 45° fold in place, fold the binding back down so the fold is flush with the project edge and the raw edges of the next binding section align. Clip the next section of and pin the upcoming corner as in step 2. Sew from the crease down to the pin and repeat from Step 3.
Stap 5 Houdt de 45° vouw op zijn plek, vouw het band terug zodat de rand van het project uitgelijnd is met de onafgewerkte kant van het band. Klem de tweede zijkant vast zoals in stap 2. Naai vanaf de vouwlijn naar de speld en herhaal vanaf stap 3.


Step 6 Continue in same way until you get back to start point. Trim the binding so it overlaps the starting point by ½” and sew down.   
Stap 6 Ga door tot je weer bent waar je begonnen was. Knip het band af met een overlap van ½” en naai vast.


Step 7 Fold the binding over the stitching line and over the edge of work to the back. Thread a small sharp needle with matching thread and knot end. Make a stitch in backing fabric under binding and emerge at edge of binding. Catch the edge of binding with thread.   
Stap 7 Vouw het band over de rand van je werk naar de andere kant. Neem een scherpe kleine naald, rijg er bijpassend naaigaren doorheen en maak een knoop aan het eind. Maak een steek onder de bies in de stof en haal omhoog door de vouwrand van het band.


Step 8 Inset needle under backing fabric and emerge ½” further along, again catching the edge of the binding. Continue all the way around. When you pass the overlapping join, make sure it is well tucked in. 
Stap 8 Steek naald door de stof onder de bies en haal na ½” weer omhoog waarbij je de vouwrand van het band weer meeneemt. Ga door tot je helemaal rond bent. Zorg ervoor dat de overlap netjes is als je deze vastnaait.


Your corners will look neatly mitred back and front.
De hoeken zullen er aan de voor- en achterkant netjes uitzien.


Though the overlapping method is easy, it leaves a slight bulge at the join due to the extra fabric thickness.
Hoewel deze methode waarbij de stof een overlap aan het begin en eind heeft makkelijk is, krijg je wel een lichte verdikking door de extra stof.If you are using double fold binding where you will have even more fabric bulk, a different method is needed.
Als je de quilt gaat afwerken met een dubbele bies en er dus extra stof is, zul je voor de volgende methode moeten kiezen.

Applying Continuous Double Fold Binding
Step 1 Mark centre point of left edge of project with a pin. Mark points 5” either side with two more pins.
Het afbiezen met een dubbele bies
Stap 1 Markeer het midden van de linkerkant van je project met een speld. Plaats daarna op 5” vanaf het middelpunt aan beide kanten een speld.


Step 2 Clip binding from lower pin up to top left corner, aligning the raw edges of binding with the edge of project. At corner, fold the binding at a 45° and finger press. 
Stap 2 Vanaf de onderste speld klem je het band vast aan de rand van je project helemaal tot de linkerbovenhoek met de onafgewerkte randen precies op elkaar. In de hoek vouw je het band om in een hoek van 45°, druk stevig aan met je vinger.


Step 3 Open up and mark along the crease line.
Stap 3 Open het band en teken een streep over de vouwlijn.


Step 4 Starting at the upper pin (nearest the corner), sew up to the marked line with a ¼” seam allowance and reverse a few stitches. Fold the binding up along the marked line.
Stap 4 Begin met naaien vanaf de bovenste speld (dichtst bij de hoek) en naai naar de gemarkeerde lijn met een ¼” naadtoeslag en naai paar steekjes achteruit. Vouw de bies weer over de gemarkeerde lijn.


Step 5 Fold the binding back down so the fold is level with the edge and the raw edges align with the project and clip in place. Fold and mark the upcoming corner as before. Sew each corner in the same way and continue all the way around stopping just before you get to the first pin marker. Reverse a few stitches and take work from machine.
Stap 5 Vouw de bies zo dat de vouwlijn uitlijnt met de onafgewerkte kant van de reeds genaaide kant en de onafgewerkte kant van het project en de band van de tweede zijde uitgelijnd zijn, klem vast. Vouw en markeer de volgende hoek zoals hiervoor. Naai elke hoek op dezelfde manier en ga helemaal rond, maar stop bij de eerste speld. Ga een paar steekjes terug en haal je werk onder de machine vandaan. 


Step 6 From where you stopped stitching, place binding down and cut straight across in line with centre pin.
Stap 6 Snijd het band ter hoogte van de middelste speld recht af. 


Step 7 Overlap the edge just cut with the starting tail. Next trim the overlap to just less than the width of the opened up binding. The easiest way to do this is to take a piece of the trimmed off binding, open out and place one edge in line with centre pin and draw a line level with the opposite side. Draw a second line 1/8” from the first closer to the pin and cut on this line. Take care not to cut the binding underneath!
Stap 7 Overlap dit uiteinde met het begin van het band. Snijd de overlap af op iets minder dan de breedte van het opengevouwen band. De makkelijkste manier om dit te doen is een restje opengevouwen band er tegenaan te leggen en zo de afstand te meten vanaf de bovenste speld en het eind van het band. Trek de lijn door en markeer deze. Teken een lijn op 1/8” afstand naar binnen, in de richting van de speld en knip af. Let goed op dat je het band eronder niet mee knipt! 


Step 8 Joining the ends is not difficult but it is fiddly. Strips are attached in a similar way to how we joined binding strips after cutting - but it’s trickier when the other ends are attached to the project! 
Stap 8 De uiteinden aan elkaar naaien is niet moeilijk, maar vereist wel een beetje handigheid. De stroken worden op dezelfde manier aan elkaar gezet als de stroken biaisband die we gesneden hebben. Het is wel iets lastiger omdat de andere kant al aan het project vastzit!


Open out the tails. Lie the end tail horizontally and pin the starting tail vertically on top right sides together (the mountains of the creases should be perpendicular and meet at the centre). Raw edges should align with no overlap. 
Vouw de uiteinden open. Leg het eindgedeelte horizontaal en speld het eerste deel verticaal erbovenop met de goede kanten op elkaar. (De buitenkanten van de vouwlijnen liggen kruislings op elkaar en kruisen zich in het midden.) De randen lijnen uit met elkaar zonder overlap.


Sew across the drawn line with stitch length 2mm and trim seam allowance to ¼”. 
Naai over de getekende lijn met steeklengte van 2 mm en knip een naadtoeslag van ¼”.


Step 9 Finger press seam open. The binding should now lay perfectly flat. Revert to previous stitch length and stitch the remaining section of binding to the project.
Stap 9 Strijk de naad met je vingers open. Het band moet nu perfect platliggen. Ga terug naar vorige stekenlengte en naai het overgebleven band aan het project vast.Step 10 Fold binding to back of project and hand stitch folded edge to reverse side, in same way you would finish bias binding. Alternatively for speed you can ‘stitch in the ditch’. From the front stitch along the seam line. 
Stap 10 Vouw het band naar de achterkant van project en naai de gevouwen rand op dezelfde manier vast als het biaisband. Een sneller alternatief is ‘stitch in the ditch’. Daarbij naai je vanaf de voorkant in de naad. 


The stitches will sink into the seam so won’t show from the front but will be visible from the back where there binding border is slightly wider. 
De steken zinken dan weg in de naad en zijn niet te zien vanaf de voorkant, maar zijn wel zichtbaar aan de achterkant waar de rand van de bies ietsjes breder is.


Thursday, 8 September 2022

Charleston Coat Colour SequenceFor those of you who have purchased Scheepjes’ latest issue of YARN Bookazine, issue nr. 14 Expression, and have started to read the pattern for the Charleston Coat by Cruesa Gilmore on page 66, this post shares the colour sequence featured in the sample shown in the photography.

 

Deze blog is voor iedereen die in het bezit is van Scheepjes nieuwste YARN Bookazine, nr. 14 Expression en is begonnen met lezen van het patroon voor de Charleston Coat van Creusa Gilmore op pag 66. We delen in deze blog de kleurvolgorde van het onderstaand model te zien in de bookazine.

  

The sample is made in size M and uses 43 balls from a Scheepjes Metropolis Colour Pack (containing 80 x 10g balls, one ball in every colour of the full collection) to work the stripes. The sequence below can be followed exactly for size M. The same colour sequence can also be followed for sizes XS-S; however, as these sizes are smaller, fewer stripes may be required for each colour in some sections.

 

Het voorbeeld is gemaakt in maat M. Je hebt 43 bollen van een Scheepjes Metropolis Colour Pack nodig (bevat 80 x 10 gr. bollen in alle kleuren van de complete collectie), om de strepen te kunnen maken. De volgorde hieronder kan exact worden gevolgd voor maat M. Dezelfde kleurvolgorde kan worden gebruikt voor de maten XS-S, maar omdat deze maten kleiner zijn, kan het zijn dat sommige delen minder strepen vereisen van elke kleur.

 
 

The pattern explains that even though there is enough yarn to make the jacket using the colour pack for sies L-XXL, it isn’t possible to create the same colour sequence used in the sample due to requiring larger amounts of the 43 colours used. Of course, makers of these sizes can still purchase full-size 50g balls of Metropolis in these shades from our retailers; however, the exact amount needed per colour has not been calculated.

 

Het patroon beschrijft dat ook al is er genoeg garen, het niet mogelijk is exact dezelfde kleurvolgorde te maken volgens het gegeven voorbeeld voor de maten L-XXL, doordat er grotere hoeveelheden garen nodig zijn van de gebruikte 43 kleuren. Uiteraard kunnen makers van die maten de grote 50 gr. bollen Metropolis in dezelfde kleuren kopen bij één van onze Scheepjes verkooppunten, echter hebben we geen berekening van hoeveel garen je exact nodig hebt per kleur.

 
 

I hope you love making this design!

 

Ik wens je veel plezier bij het maken van dit ontwerp!