Thursday, 8 September 2022

Charleston Coat Colour SequenceFor those of you who have purchased Scheepjes’ latest issue of YARN Bookazine, issue nr. 14 Expression, and have started to read the pattern for the Charleston Coat by Cruesa Gilmore on page 66, this post shares the colour sequence featured in the sample shown in the photography.

 

Deze blog is voor iedereen die in het bezit is van Scheepjes nieuwste YARN Bookazine, nr. 14 Expression en is begonnen met lezen van het patroon voor de Charleston Coat van Creusa Gilmore op pag 66. We delen in deze blog de kleurvolgorde van het onderstaand model te zien in de bookazine.

  

The sample is made in size M and uses 43 balls from a Scheepjes Metropolis Colour Pack (containing 80 x 10g balls, one ball in every colour of the full collection) to work the stripes. The sequence below can be followed exactly for size M. The same colour sequence can also be followed for sizes XS-S; however, as these sizes are smaller, fewer stripes may be required for each colour in some sections.

 

Het voorbeeld is gemaakt in maat M. Je hebt 43 bollen van een Scheepjes Metropolis Colour Pack nodig (bevat 80 x 10 gr. bollen in alle kleuren van de complete collectie), om de strepen te kunnen maken. De volgorde hieronder kan exact worden gevolgd voor maat M. Dezelfde kleurvolgorde kan worden gebruikt voor de maten XS-S, maar omdat deze maten kleiner zijn, kan het zijn dat sommige delen minder strepen vereisen van elke kleur.

 
 

The pattern explains that even though there is enough yarn to make the jacket using the colour pack for sies L-XXL, it isn’t possible to create the same colour sequence used in the sample due to requiring larger amounts of the 43 colours used. Of course, makers of these sizes can still purchase full-size 50g balls of Metropolis in these shades from our retailers; however, the exact amount needed per colour has not been calculated.

 

Het patroon beschrijft dat ook al is er genoeg garen, het niet mogelijk is exact dezelfde kleurvolgorde te maken volgens het gegeven voorbeeld voor de maten L-XXL, doordat er grotere hoeveelheden garen nodig zijn van de gebruikte 43 kleuren. Uiteraard kunnen makers van die maten de grote 50 gr. bollen Metropolis in dezelfde kleuren kopen bij één van onze Scheepjes verkooppunten, echter hebben we geen berekening van hoeveel garen je exact nodig hebt per kleur.

 
 

I hope you love making this design!

 

Ik wens je veel plezier bij het maken van dit ontwerp!

 

 


Friday, 2 September 2022

Scheepjes’ Borderlines Jumper pattern in a Truly Scrumptious new yarn!

While my blog may have been in limbo for a little while, Scheepjes and I certainly haven’t been taking any breaks! It brings me so much joy to finally be able to share my excitement for two new things: Scheepjes’ new eco-conscious Black Label yarns, Scrumptious and Truly Scrumptious, and a new version of my popular Borderlines Jumper design, published in Scheepjes YARN - The After Party, reimagined using Truly Scrumptious.  

  

Ondanks dat ik de laatste tijd iets minder aan mijn blog heb gedaan, hebben Scheepjes en ik zeker niet stilgezeten! Ik ben zo blij eindelijk met jullie de nieuwe projecten te kunnen delen waar we de laatste tijd zo hard aan hebben gewerkt: de nieuwe eco-verantwoorde Black Label garens; Scheepjes Scrumptious en Truly Scrumptious en een nieuwe versie van mijn favoriete Borderlines Jumper, gepubliceerd in Scheepjes YARN - The After Party. Deze laatste hebben we in een nieuw Truly Scrumptious jasje gegoten!

 

About Scrumptious and Truly Scrumptious   

Treat yourself to Scheepjes’ newest, more sustainable yarn collections, Scrumptious and Truly Scrumptious! Inspired by desserts from around the world, the shades are named after mouthwatering flavours. Indulge in Key Lime Pie and Honeycomb Crunch, or feast your eyes on Blueberry Parfait! Using this deliciously soft yarn may feel like a guilty pleasure, but thanks to its recycled plastic bottle content, you’ll be able to knit, crochet and craft away with a clearer conscience.  

  

Over Scrumptious en Truly Scrumptious 

Trakteer jezelf op de nieuwste, meer duurzame garencollecties van Scheepjes; Scrumptious en Truly Scrumptious! De kleuren zijn vernoemd naar smaken waar je van gaat watertanden en zijn geïnspireerd op desserts van over de hele wereld! Geniet van de Key Lime Pie en Honeycomb Crunch en ook de Blueberry Parfait is een lust voor het oog. Het gebruik van deze heerlijk zachte garens mag misschien aanvoelen als een ‘quilty pleasure’, maar omdat het garen gerecyclede plastic flesjes bevat, kun je met een gerust geweten breien, haken en veel meer. 


Scrumptious and Truly Scrumptious have been created to offer a more sustainable alternative to Scheepjes’ best-selling Colour Crafter and Chunky Monkey yarns. While creating them, the Scheepjes team and I took into account all the best bits of the Colour Crafter and Chunky Monkey sister-yarn collection, and did a few things differently too.   

  

Scrumptious en Truly Scrumptious zijn ontwikkeld om een meer duurzaam alternatief te bieden voor de populaire Colour Crafter en Chunky Monkey garens in de Scheepjes collectie. Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe garens hebben we de beste eigenschappen van de Colour Crafter and Chunky Monkey zustergaren collectie meegenomen, maar we hebben ook een paar dingen anders gedaan.

The features that Scrumptious and Truly Scrumptious share with Colour Crafter and Chunky Monkey, as well as what sets each sister-yarn collection apart, are summarised below:  

  

Shared features:  

  • Scrumptious and Truly Scrumptious share the same weights as Colour Crafter and Chunky Monkey, these are DK and Aran respectively  

  • These four yarns are all hypoallergenic and easy care, making especially great yarns for use in garments intended to be worn a lot, and items for children such as toys or comforters  

  • Scrumptious and Truly Scrumptious share the same colour range as one another, in the same way that Colour Crafter and Chunky Monkey share the same colour range as one another; this allows crafters to combine two thicknesses of yarn in the same project to create textural contrast and makes it easy to substitute one yarn for the other in projects where gauge/tension is not critical   

  

Differences:  

  • Scrumptious and Truly Scrumptious have a different fibre content to Colour Crafter and Chunky Monkey; they contain 50% Recycled Polyester (made from recycled plastic bottles) and 50% Acrylic, so are a more sustainable option  

  • The new sister yarns come in a unique range of 80 softly heathered and solid shades, inspired by desserts  

  

De eigenschappen die Scrumptious en Truly Scrumptious gemeen hebben met Colour Crafter en Chunky Monkey staan hieronder samengevat, net als de verschillen: 

  

Gedeelde eigenschappen: 

  • Scrumptious and Truly Scrumptious hebben dezelfde garendikte (weight) als Colour Crafter en Chunky Monkey, respectievelijk DK en Aran weight 

  • Alle vier garens zijn hypoallergeen en makkelijk in onderhoud, ideaal voor gebruik in kledingstukken die vaak gedragen gaan worden en in items voor kinderen zoals speelgoed 

  • Scrumptious en Truly Scrumptious delen dezelfde kleuren, net zoals Colour Crafter en Chunky Monkey dezelfde kleuren delen; zo hebben crafters de mogelijkheid twee garens met verschillende diktes te combineren in hetzelfde project om zo een contrast in de textuur te creëren. Zo is het makkelijk om een garen te vervangen door een andere in projecten waar de stekenverhouding niet al te belangrijk is   

  

Verschillen: 

  • Scrumptious en Truly Scrumptious hebben een andere vezelinhoud dan Colour Crafter en Chunky Monkey; ze bevatten 50% Gerecycled Polyester (gemaakt van gerecyclede plastic flessen) en 50% Acryl en zijn daardoor een meer duurzame keuze 

  • De nieuwe zustergarens bestaan uit een unieke serie van 80 zacht gemêleerde en effen kleuren, geïnspireerd door desserts 

New yarn = new project!  

My popular Borderlines Jumper design has been reimagined using the new Scheepjes Truly Scrumptious yarn. The original design was made using Chunky Monkey and features a stripe sequence on the lower body and sleeves, whereas the new design (following the same pattern) features fewer stripes and a delicious cherry motif on the front – a fitting choice to match the theme of the new yarn if I may say so myself!   

  

Nieuw garen = nieuw project! 

Mijn populaire ontwerp van de Borderlines Jumper heeft een nieuw uiterlijk gekregen waarbij we de nieuwe garens van Truly Scrumptious hebben gebruikt. Het origineel is gemaakt met Chunky Monkey en heeft meer strepen op de onderste helft van de trui en op de mouwen. Het nieuwe ontwerp (je kunt hetzelfde patroon volgen) heeft minder strepen en is voorzien van een heerlijk kersenmotief op de voorkant, een passende keuze voor bij het thema van dit garen, al zeg ik het zelf!

 


 


Although the original design works wonderfully in Truly Scrumptious due to sharing the same weight and gauge as Chunky Monkey, it is important none the less to work up a gauge swatch before beginning the pattern. Due to individual variation in technique and tension, it’s always worth checking – especially when making a garment - that your individual tension matches what is stated in the Gauge/Tension section of the original pattern. If the tension of your swatch turns out differently, you can either adjust your technique or increase/decrease your needle size, then work up a new swatch. It’s never wasted time to work up a gauge swatch (or two) as it ensures your garment will fit the way it should once complete.  

  

Ook al kun je het originele ontwerp prima met Truly Scrumptious maken omdat de garendikte en stekenverhouding overeenkomt met Chunky Monkey, is het toch raadzaam een proeflapje voor de stekenverhouding te maken. Door individuele variatie in techniek en stekenverhouding is het altijd de moeite waard te controleren (in het bijzonder als je een kledingstuk maakt) of je individuele stekenverhouding overeenkomt met die aangegeven in het originele patroon. Mocht je stekenverhouding anders uitvallen, kun je je techniek aanpassen of een andere maat breinaald nemen om vervolgens een nieuw proeflapje te maken. Het is nooit verspilde tijd om een proeflapje (of twee) te maken, om zo verzekerd te zijn dat het kledingstuk ook daadwerkelijk past als je klaar bent.  


 

The original pattern is published in YARN - The After Party issue 128, which is available in print (in English (UK), Dutch and German) and pdf format via Ravelry (in English (UK), English (US), Dutch, German, French and Spanish). You will need to use the photo as a guide for the adaptations, as well as a duplicate stitch chart (provided below) for the motif (more experienced knitters may also choose to use the intarsia knitting method to work in the motif).  

  

Het originele patroon is gepubliceerd in YARN – The After Party nr. 128, welke verkrijgbaar is als geprint boekje (in Nederlands, Engels (UK) en Duits) en als PDF via Ravelry (in Nederlands, Engels (US & UK), Duits, Frans en Spaans). Voor de aanpassingen in het model gebruik je de foto als voorbeeld samen met het maassteek schema hieronder voor het motief. Iemand met meer ervaring in breien kan er ook voor kiezen om het motief volgens de intarsiamethode te maken. 


 

Materials needed to make the Truly Scrumptious version  

Scheepjes Truly Scrumptious (50% Recycled Polyester, 50% Acrylic; 100g, 108m)  

Yarn A: 334 x 6 (6: 6: 7: 7: 8) balls  

Yarn B: 320 x 2 balls  

Yarn C: 321 x 1 ball  

Yarn D: 340 x 1 ball  

Yarn E: 302 x 1 ball  

5mm and 6mm knitting needles  

Stitch holders  

1 x YARN The After Party issue 128, print and digital copies are available from Scheepjes retailers and via Ravelry respectively.

  

Benodigde materialen voor de Truly Scrumptious versie 

Scheepjes Truly Scrumptious (50% Gerecycled Polyester, 50% Acryl; 100 gr, 108 m) 

Kleur A: 334 x 6 (6: 6: 7: 7: 8) bollen 

Kleur B: 320 x 2 bollen 

Kleur C: 321 x 1 bol 

Kleur D: 340 x 1 bol 

Kleur E: 302 x 1 bol 

5 mm en 6 mm breinaalden 

Stekenhouders 

1 x YARN The After Party nr. 128, gedrukte en digitale versies zijn respectievelijk verkrijgbaar bij uw Scheepjes winkel en via Ravelry.

 


Combine your favourite colours!  

This pattern works beautifully in many different colour combinations, whether you follow the original design of stripes or the new design featuring a duplicate stitch motif. Use the schematic of the jumper below to colour in some other options if you would like to experiment with this versatile design even more!  

  

Combineer je favoriete kleuren! 

Dit patroon is prachtig in vele verschillende kleurcombinaties, of je nu het originele ontwerp met strepen maakt of het nieuwe ontwerp met het maassteek motief. Gebruik het onderstaande schema om in te kleuren wanneer je wilt gaan experimenteren met dit veelzijdige ontwerp! 

 

Happy knitting, eco-conscious crafters!  

Veel breiplezier, eco-verantwoorde crafters!