Wednesday, 11 January 2023

Adapt the Top Secret Notebook pattern

 

I love being able to adapt a design! The Scheepjes Colour Lab CAL-inspired Top Secret Notebook Cover pattern, designed by Liz Barraclough for issue 35 of Scheepjes’ Pretty Little Things, is easy to customise to fit any size notebook.

 

Ik vind het fijn als het mogelijk is om een ontwerp helemaal naar smaak en juiste afmetingen aan te kunnen passen! De Top Secret Notebook Cover, ontworpen door Liz Barraclough voor Scheepjes’ Klein Maar Fijn nummer 35, is op de Scheepjes Colour Lab CAL geïnspireerd én is gemakkelijk aan te passen zodat hij om elk notitieboek past.

 


Not only can the dimensions of a hardcover of an A4 notebook vary by 1-3cm, but every country around the world will have different ‘standard sizes’ for generic notebooks, agendas, calendars, and the likes. Plus, you might just want to use the notebook cover pattern for some books you already have at home!

 

De afmetingen van A4-notitieboeken kunnen onderling een paar centimeters verschillen, bovendien heeft elk land andere standaardmaten voor notitieboeken, agenda’s, kalenders en dergelijke. En misschien wil je dit patroon gewoon gebruiken voor een boek dat je al in de kast hebt staan!

  

First off, you will need a copy of Scheepjes Pretty Little Things No. 35 – In the Lab, which can be purchased for €1/£1/USD 1 via a Scheepjes retailers (print) or Ravelry (digital), then replace Step 1 with the Alternate Step 1 (including table) given below.

 

Allereerst heb je Scheepjes Klein Maar Fijn nummer 35 – In het lab nodig, deze schaf je voor slechts €1 aan via Scheepjes verkooppunten of via Ravelry (digitaal), daarna vervang je Stap 1 met onderstaande Stap 1 (inclusief tabel).

 

If you’re feeling extra creative (as I often do), try the design in different colours or prints of fabric! I hope you will feel confident after making this to personalise projects more often.

 

En heb je de creativiteit helemaal te pakken (zoals ik vaak heb), verander dan de kleuren of prints van de stof eens! Ik hoop dat je je door dit project zelfverzekerder voelt om vaker projecten naar smaak aan te passen.

 

Happy crafting,

 

Veel plezier met craften,
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations

H height

W width

 

Instructions

Referring to the original pattern in Scheepjes Pretty Little Things No. 35 – In the Lab, replace Step 1 with the Alternate Step 1 instructions and table given below:

 

Alternate Step 1 Open out cover of A4 notebook, place on flat surface and measure W (includes spine) then H in cm. Round up to next full cm and use table below and these values to calculate dimensions for each piece of fabric/interlining needed. Cut out all pieces then continue to Step 2 in original pattern.

 

 

Interlining

Yellow fabric

Black fabric

Outer Section

 

 

 

Front/Back Cover

1 piece:

(W+2cm) x (H+2cm)

 

2 pieces, 1 for Front and 1 for Back: 25cm x (H+10cm)

Stripe Spine (optional)

 

4 pieces: 4 x 55cm

4 pieces: 4 x 55cm

Label Frame

2 pieces:

6 x 10cm

2 pieces: 8 x 12cm

 

Inner Section

 

 

 

Lining

 

 

1 piece:

(W+4cm) x (H+4cm)

Pockets

2 pieces:

8cm x (H + 2cm)

 

4 pieces:

10cm x (H+4cm)

 

 

Afkortingen

B breed(te)

H hoog(te)

 

Instructies

Volg instructies van het originele patroon in Scheepjes Klein Maar Fijn nummer 35 – In het lab, vervang Stap 1 met de Alternatieve stap 1 en tabel hieronder:

 

Alternatieve stap 1 Open je A4-notitieboek, plaats op een vlakke ondergrond en meet B (inclusief rug) en H. Rond naar boven af op hele centimeters en bereken de afmetingen voor elk stuk stof/tussenvoering met de tabel hieronder. Knip alle stukken uit en ga verder met Stap 2 van het originele patroon.

 

 

Tussenvoering

Gele stof

Zwarte stof

Buitenkant

 

 

 

Voor- en Achterkaft

1 stuk:

(B+2 cm) x (H+2 cm)

 

2 stukken, 1 voor Voorkaft en 1 voor Achterkaft: 25 cm x (H+10 cm)

Gestreepte rug (optioneel)

 

4 stukken: 4 x 55 cm

4 stukken: 4 x 55 cm

Labelvakje

2 stukken:

6 x 10cm

2 stukken: 8 x 12 cm

 

Binnenkant

 

 

 

Voering

 

 

1 stuk:

(B+4 cm) x (H+4 cm)

Flappen

2 stukken:

8 cm x (H + 2 cm)

 

4 stukken:

10 cm x (H+4 cm)

 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.