Saturday, 1 July 2023

How to work knit seams using Mattress Stitch

 

HOW TO WORK SEAMS USING MATTRESS STITCH

ZO SLUIT JE NADEN MET DE MATRASSTEEK

 


Neatly join knitted pieces of fabric with this handy technique that works for all edges

Naai gebreide delen netjes aan elkaar met deze handige techniek die voor alle soorten randen werkt!

 

Step 1 Place the knitted pieces beside each other with fronts facing up, then line up the corresponding stitches.

Stap 1 Plaats de gebreide delen naast elkaar met goede kanten naar voren en corresponderende steken naast elkaar.

 


Step 2 Stitch from back to front through the first stitch, then stitch under two bars of the adjoining stitch.

Stap 2 Naai van achteren naar voren door de eerste steek, dan tussen de twee streepjes van de steek ernaast door.

 


Step 3 Stitch under two bars of the next adjoining stitch on the other side, and continue until the pieces are joined.

Stap 3 Steek tussen de twee streepjes van de volgende steek door en ga zo verder tot alle delen aan elkaar genaaid zijn.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.